Informatsioon Haapsalu linna üldplaneeringu 2030+ avaliku väljapaneku ja avaliku arutelu tulemuste kohta

kliendihaldur

le@le.ee

Informatsioon Haapsalu linna üldplaneeringu 2030+ avaliku väljapaneku ja avaliku arutelu tulemuste kohta

Haapsalu linna üldplaneeringu 2030+ avalik väljapanek toimus ajavahemikul 17.07.2023-16.08.2023.

Haapsalu linna üldplaneeringu 2030+ avalikud arutelud toimusid ettepanekute esitajate soovil 25.10.2023 kell 17:30 ja 26.10.2023 kell 16:00 Haapsalu Linnavalitsuses (aadress Posti tn 34, Haapsalu).

Üldplaneeringule avalikustamise ajal esitatud ettepanekutele tehtud tagasiside kohaselt soovisid üldplaneeringu avaliku arutelu järgmised ettepanekute esitajad: MTÜ Roheline Läänemaa, Riigimetsa Majandamise Keskus (RMK), Spinoso OÜ, Kallusilma OÜ, eraisik Alar Rästa.

Üldplaneeringu avalikul arutelul jäi osaliselt lahenduseta MTÜ Roheline Läänemaa vastuväide raietingimuste osas RMK hallatavatel KAH aladel, väärtuslikel maastikel ja rohelise võrgustiku aladel.

RMK poolset lahendamata vastuväidet avalikul arutelul ei jäänud, kuid RMK soovib oma lõpliku seisukoha üldplaneeringule anda üldplaneeringu järelevalvemenetluses. RMK seisukoht sõltub MTÜ Roheline Läänemaa vastuväidete lahendusest.

OÜ Spinoso ja OÜ Kallusilma on andnud linnavalitsusele kirjalikult tagasisidet, et üldplaneeringu lahendus neile kuuluvatel erakinnistutel on sobiv, seega vaidlusalust teemat linnavalitsusega ei jäänud.

Avaliku väljapaneku ja avaliku arutelu tulemuste alusel on eraisik Alar Rästa ettepaneku kohaselt täiendatud üldplaneeringu kaardikihte. Tehtud muudatused ei muuda üldplaneeringu põhilahendusi ning ei too kaasa vajadust keskkonnamõju strateegilise hindamise aruande muutmiseks.

Üldplaneeringusse tehtavad täpsustused ja muudatused vastavalt üldplaneeringu avalikul väljapanekul tehtud ettepanekutele ja avalikul arutelul sõlmitud kokkulepetele, ei muuda üldplaneeringu põhilahendusi ning ei too kaasa vajadust keskkonnamõju strateegilise hindamise aruande muutmiseks.

Tagasiside üldplaneeringu avalikelt aruteludelt on avalikustatud Haapsalu linnavalitsuse veebilehel (avaldatud 13.11.2023).

Üldplaneeringu avaliku väljapaneku ajaks ei olnud Haapsalu Linnavolikogu poolt 29.06.2023 vastu võetud üldplaneeringu lahendusele laekunud tagasisidet üldplaneeringuga taotletud ehituskeeluvööndite vähendamistele. Keskkonnaameti otsus üldplaneeringuga taotletud ehituskeeluvööndite vähendamise kohta laekus 19.01.2024 ning on avalikustatud Haapsalu linnavalitsuse veebilehel (avaldatud 22.01.2024).

Haapsalu linnavalitsus jätkab detailplaneeringu menetlust vastavalt planeerimisseadusele, teeb üldplaneeringusse ehituskeeluvööndite vähendamiste muudatused vastavalt Keskkonnameti otsusele  ning esitab detailplaneeringu heakskiitmiseks Regionaal- ja Põllumajandusministeeriumile.

Haapsalu Linnavalitsus

Kommenteeri
Kommentaarid on avaldatud lugejate poolt ja nende sisu ei ole muudetud. Seega ei pruugi kommentaariumis tehtud avaldused ühtida toimetuse seisukohtadega. Lääne Elul on õigus ebasobilikud kommentaarid kustutada.
Teavita mind
0 Kommentaari
Inline Feedbacks
View all comments