Lugeja küsib: millega peab arvestama alealist tööle võttes?

Lääne Elu

info@le.ee

Eelmise aasta laagrilised rohisid muuhulgas promenaadil teede ääri. Foto: erakogu
Linnalaager. Foto: erakogu

Olen tööandja ja soovin sügiseks võtta tööle paar alaealist. Millega pean arvestama ja millised on alaealiste piirangud töölevõtmisele?

Alaealised on kõik alla 18aastased isikud. Kuna alaealistel on piiratud teovõime, siis kohalduvad nendele ka piirangud teha iseseisvalt tehinguid. Näiteks töölepingu sõlmimine alaealisega eeldab lisaks alaealise nõusolekule ka alaealise seadusliku esindaja nõusolekut, kelleks on üldjuhul lapsevanem.

Selle aasta 1. septembrist jõustus töölepingu seaduse muudatus, mille kohaselt ei pea tööandja enam 13–14aastaseid alaealisi töötamise registris (TÖR) vähemalt kümme tööpäeva enne lapse tööle asumist registreerima. Piisab kande tegemisest hiljemalt tööle asumise hetkest. Küll aga tuleb endiselt 7–12aastase alaealise töötamine registrisse kanda kümme tööpäeva enne tööle asumist. Tööandja peab töötamise registri lisainfo lahtrisse sisestama alaealise seadusliku esindaja nõusoleku, alaealise töötingimused, sealhulgas töö tegemise koha ja töökohustused ning andmed koolikohustuslikkuse kohta. Soovitame juurde lisada kontaktisiku, kellega tööinspektor saaks vajadusel ühendust võtta – see muudab menetluse sujuvamaks. Juhul, kui registrisse kandmisest kümne tööpäeva jooksul tööinspektor tööandjaga ühendust ei võta, võib alaealise tööle lubada.

Alaealisele tööajale kehtivad rangemad tööaja piirangud kui täiskasvanutele. Alaealise tööaeg sõltub tema vanusest ja koolikohustuslikkusest. Koolikohustus kestab põhihariduse omandamiseni või 17aastaseks saamiseni.

7–12aastane tohib töötada õppeveerandi kestel 2 tundi päevas ja seitsmepäevase ajavahemiku jooksul väljaspool kooliaega 12 tundi. Koolivaheajal tohib töötada 3 tundi päevas ja seitsmepäevase ajavahemiku jooksul 15 tundi. 13–14aastane või vanem koolikohustuslik töötaja võib teha tööd õppeveerandi kestel 2 tundi päevas ja seitsmepäevase ajavahemiku jooksul väljaspool kooliaega 12 tundi ning koolivaheajal 7 tundi päevas ja seitsmepäevase ajavahemiku jooksul 35 tundi.

Lisaks ei tohi koolikohustuslik alaealine teha ületunnitööd, tööd üle temale ette nähtud tööaja, töötada vahetult enne koolipäeva algust ja töötada kella 20 ja 6 vahelisel ajal. Mittekoolikohustuslik alaealine ei tohi teha tööd üle temale ette nähtud tööaja, ületunnitööd ja öötööd (kl 22–6).

Kui täiskasvanul töötajal on õigus vaheajale pikkusega vähemalt 30 minutit pärast 6tunnist töötamist, siis alaealistele töötajatele tuleb 30minutiline vaheaeg anda vähemalt 4,5tunnise töötamise järel. Võrreldes täiskasvanud töötajatega on alaealistel ka pikem igapäevane puhkeaeg. 7–12aastase kohustuslik puhkeaeg 24tunnise ajavahemiku jooksul on 22 tundi õppeveerandi kestel ja 20 tundi koolivaheajal. 13–14aastasel ja vanemal koolikohustuslikul on kohustuslik puhkeaeg 24tunnise ajavahemiku jooksul 21 tundi õppeveerandi kestel ja 15 tundi koolivaheajal. 15–17aastasel mittekoolikohustuslikul on kohustuslik puhkeaeg 24-tunnise ajavahemiku jooksul 14 tundi.

Summeeritud tööaja arvestuse kohaldamisel alaealisele töötajale ei või tööaja arvestus ületada eeltoodud piiranguid. Näiteks võib 12aastane nooruk töötada summeeritud tööaja arvestuse alusel kolmel päeval nädalas 3 tundi ja kolmel päeval 2 tundi. Tema igapäevane tööaeg ei tohi ületada 3 tundi päevas ning 15 tundi nädalas.

Vladimir Logatšev
tööinspektsiooni juhtiv nõustamisjurist

Kommenteeri
Kommentaarid on avaldatud lugejate poolt ja nende sisu ei ole muudetud. Seega ei pruugi kommentaariumis tehtud avaldused ühtida toimetuse seisukohtadega. Lääne Elul on õigus ebasobilikud kommentaarid kustutada.
Teavita mind
0 Kommentaari
Inline Feedbacks
View all comments