Projekteerimistingimuste eelnõu tutvustamine: Sireli tn 3, Haapsalu linn

Regina

regina@le.ee

Ajavahemikul 19.9.–3.10.2022 on Haapsalu linna veebilehel (www.haapsalu.ee/avalikustamisel-olevad-projeteerimistingimused) avalikustatud projekteerimistingimuste eelnõu Sireli tn 3 kinnistule. Projekteerimistingimused on koostatud Sireli tn 3 kinnistul asuva üksikelamu ümberehitus- ja laiendusprojekti koostamiseks.
Avalikustamise perioodil on huvitatud isikul ja isikul, kelle õigusi võib projekteerimistingimuste andmine puudutada, võimalus esitada eelnõu kohta kirjalikke ettepanekuid ja põhjendatud vastuväiteid e-posti aadressile hlv@haapsalulv.ee.

Haapsalu linnavalitsus

0 Kommentaari
Inline Feedbacks
View all comments