Projekteerimistingimuste eelnõu tutvustamine (Mustika tn 7, Paralepa alevik)

Regina

regina@le.ee

Haapsalu linna veebilehel (www.haapsalu.ee/avalikustamisel-olevad-projeteerimistingimused) on avalikustatud ajavahemikul 8.8.–22.8.2022 Mustika tn 7 kinnistule koostatud projekteerimistingimuste eelnõu. Avalikustamise perioodil on huvitatud isikul ja isikul, kelle õigusi võib projekteerimistingimuste andmine puudutada, võimalus esitada eelnõu kohta kirjalikke ettepanekuid ja põhjendatud vastuväiteid e-posti aadressile hlv@haapsalulv.ee.

Haapsalu linnavalitsus

0 Kommentaari
Inline Feedbacks
View all comments