Lugeja küsib: kas tööandja peab andma õppepuhkust, kui õpin tööga mitte seotud eriala?

Lääne Elu

info@le.ee

Õpin Tartu ülikoolis füsioterapeudiks. Samal ajal töötan kooli kõrvalt fotograafina. Kas tööandja peab andma õppepuhkust, kui õpin eriala, mis ei ole seotud minu tööga?

Täiskasvanute koolituse seaduse kohaselt antakse töötajale tasemeõppes või täienduskoolituses osalemiseks õppepuhkust kuni 30 kalendripäeva kalendriaasta jooksul. Nendes 20 kalendripäeva eest maksab tööandja töötajale keskmist kalendripäevapõhist õppepuhkusetasu.

Kui töötaja õpib tasemeõppes (nt omandab keskerihariduse, bakalaureuse- või magistrikraadi), on tal õigus saada 20 kalendripäeva eest keskmist kalendripäevapõhist töötasu olenemata sellest, millal töötaja ettevõttes tööle asus ja millised on tema tööülesanded ettevõttes. Pole oluline, kas omandatav eriala on seotud ettevõtte tegevusega. Oluline on üksnes asjaolu, et töötaja õpib tasemeõppes.

Kokkuvõttes: kui töötaja õpib kutsekoolis, omandab rakenduslikku kõrgharidust või õpib ülikoolis – pole vahet, kas ametilt fotograaf õpib füsioterapeudiks või juristiks –, on tööandjal igal juhul kohustus hüvitada õppepuhkus 20 kalendripäeva ulatuses.

Lisaks kasutatakse õppepuhkust kalendripäevadel, s.t ka nädalavahetustel ja riigipühadel. Seega, isegi kui õppepuhkuse päev langeb riigipühale, on tegemist õppepuhkuse päevaga ja tööandja peab selle puhkusetasuga hüvitama.

Vladimir Logatšev

tööinspektsiooni juhtiv nõustamisjurist

0 Kommentaari
Inline Feedbacks
View all comments