Kirjakast: küsimusi Lääne-Nigula vallajuhtidele

Lääne Elu

info@le.ee

Nõva kool. Foto: Andra Kirna

Poole aasta eest Lääne-Nigula valla ajalehes ilmunud vallavanema, haridusnõuniku ja osavallavanema ühine üllitis Nõva osavalla hariduselust andis tõuke mõtete avaldamiseks maakonnalehes, sest valla ajalehes pole võimalik neid avaldada.

Lääne Elus avaldatud loo kommentaarides väljendati arvukalt arvamusi, kuid ükski vallaametnik pole ei kirjutisele ega ka kommentaaridele reageerinud. Seega olid avaldatud materjalid tõesed – vaikimine on ju nõusolek.

Nüüd, kui Lääne Elus on taas kirjutatud Nõva hariduselust, tekkis tahtmine sel teemal kaasa rääkida. Nagu ajalehes avaldatust selgub, polegi kogukond ega ka lapsevanemad algatanud Nõva koolis neli aastat kestnud probleeme. Tallinna halduskohus on leidnud, et Lääne-Nigula vallavolikogu otsus sulgeda kooli vanem aste on vastuolus valdade ühinemislepinguga. (Vallavalitsus on otsuse edasi kaevanud ringkonnakohtusse – toim.)

Volikogu liikme Jaanus Ratase nägemus vallajuhtide tegevusest avardab kogukonna arusaamist vallas toimuvast ja väljendab volikogu liikme õiglustunnet ning hoolivust, et põhiharidust saaks omandada kodu lähedal.

Nii paberlehes kui ka veebilehel ilmunud lood on saanud arvukalt kommentaare, mis ei puuduta ainult Nõva kooli tegevust, vaid ka muud. On tõsi, et olukord Nõval on trööstitu. Piirkonna arenguks pole tehtud midagi olulist, mis parandaks püsielanike elutingimusi ja tõstaks noorte perede huvi Nõvale kodu luua ja elama asuda.

Osavalla elust huvitatud elanikud on väljendanud rahulolematust osavallakogu ja -valitsuse ning vallajuhtide tegevusega. Ääremaa elanikel on piisavalt probleeme, mis vajaks lahendamist. Rohkem oleks vaja päevakohast teavet. Üks võimalus teavet saada oleks valla veebileht. Kahjuks pole kõigil arvuti kasutamise võimalusi ega oskust. Valla veebilehel olev info on sageli vananenud, ei vasta alati tegelikkusele või on eksitav. Mõne mure võiks lahendada ka telefoni teel, kuid poolesaja ametniku hulgast kompetentse ametniku leidmine on üsna vaevarikas. Vastus jääb saamata, kuna ametnik on hõivatud, sest osaleb koosolekul, on koolitusel või juhib autot ega saa tegeleda kõrvaliste asjadega.

Leian, et üldsuse huvi rahuldamiseks peaks Lääne-Nigula vallavolikogu esimees, vallavanem (ka endised vallavanemad), Nõva osavallakogu esimees, osavallavanem, haridusosakonna juhataja ja Nõva kooli direktor selgitama järgnevaid küsimusi ja/või kaitsma oma seisukohti.

Miks ei ole koolipidaja vallandandanud direktorit, kes ei suuda kooli juhtida ega täita juba pool aastat tagasi haridusministeeriumi tehtud ettekirjutisi, mille täitmiseks ja puuduste likvideerimiseks soovitakse pidevalt tähtaja pikendamist?

Kas on ikka normaalne, et kooli direktor on keset õppeaastat puhkusel ja asjaajamise korrastamisel kasutakse abitööjõudu?

Miks valla veebilehel pole avalikustatud haridusosakonna juhataja ametijuhendit?

Miks osavallakogu esimees ei korralda osavallakogu tegevust, koosolekuid ja nende protokollimist osavalla põhimäärusest lähtuvalt?

Miks osavallakogu protokollides ei kajastata osavallakogu esimehele mitte meeldivaid küsimusi ega ka osavalla majandusliku tegevuse kohta esitatud küsimusi ja neile antud vastuseid?

Kas parandatakse valla arengukava seda osa, mis on vastuolus ühinemislepinguga?

Kuidas on täidetud ühinemislepingus plaanitud investeeringud ja omafinantseeringud?

Milleks on kasutatud ühinemisraha?

Kas valla ametnikele on tehtud ettepanekuid hüvitada vallale tekitatud kahju (OÜ Nõva Kilk likvideerimine, kaotatud kohtuasjade kulud, pedagoogide vallanduskulud jms)?

Lootus sureb viimasena. Elanikud ootavad, et vallajuhid täidaksid oma valimislubadusi ja arvestaksid ka rahva tahet. Ootame ka vallavolikogu revisjonikomisjoni kontrollitulemusi. Täiesti arusaamatul kombel on revisjonikomisjon jäänud kõrvale ja vaatab toimuvat tegevusetult pealt.

Ilme Peedoson

Nõva osavallakogu liige

20 Kommentaari
Inline Feedbacks
View all comments
Optimist
11 kuud tagasi

Õnneks on varsti uued valimised ja Ilme saab kandideerida.

jah
11 kuud tagasi
Reply to  Optimist

Nii on. Käib kõigi “kohaliku elu eest seisjate” kohta.

....
11 kuud tagasi

Küsimusi palju, vastuseid ei ole ega tule.

tean
11 kuud tagasi

Ilme on kõva mutt! Jõudu Ilme!

nojah
11 kuud tagasi

Minu meelest tõi Ilme välja vaid väikese osa miks-küsimusi. Näiteks, miks Neeme Suur sööb pidevalt oma sõnu, miks ei mäleta ta enam enne valimisi antud lubadusi ja miks ta on nii arg, et kardab volikogu (2 küsimuse piir, temale ebamugavate punktide mittelubamine päevakorda)? Miks Nõva osavalda juhivad laisad ja saamatud ametnikud? Miks teisi valla piirkondi arendatakse, kerkivad uued hooned, tehakse teid, elu käib? Ühinemisrahade matmine merre on ainus Nõva kaheldava väärtusega “arendus”. Miks istuvad volikogus Nõva saadikud, kes teevad suu lahti vaid oma kohalolekust märku andmiseks ja protokolli satuvad siis, kui koosolekule hiljaks jäävad? Miks peavad Nõva huvide eest seisma… Loe rohkem »

Usun
11 kuud tagasi

Valimised on jah lähenemas ja selliseid kirju hakkab veelgi tulema. Usun et Nõva teemaga veab aastakese veel välja, siiski haistan juba lõpu lähenemist. Kahju ainult raisatud rahast, mida oleks saanud kasutada mõne teise hea asja tegemiseks vallas.

Blond
11 kuud tagasi

Kallis proua Ilme, palun ava oma silmad ja vaata ringi, mis tegelikkuses sünnib. Kuulujutud ei tohiks anda alust sellist kirjutist koostada ja avaldada.

Kahjuks on Teie kirjutises väga tugevalt tunda nn ajupesemist teatud isikute poolt ja sellist artiklit on piinlik lugeda.

I.P
11 kuud tagasi
Reply to  Blond

Blond ! Vastuseks Teie poolt tehtud kommentaarile , teatan: EV Põhiseaduse järgi on Eesti kodanikul õigus vabalt saada üldiseks kasutamiseks levitatavat infot. KOV-id ja nende ametnikud on kohustatud seaduses sätestatud korras andma infot oma tegevuse kohta. Minu küsimused on koostatud valla veebilehel ja meedias avaldatud materjalide , mitte kuulujuttude alusel , nagu Teie väidate. Kui vastused peaks saabuma , siis on rahuldatud ka avalik huvi.

Brünett
11 kuud tagasi
Reply to  Blond

Aga Blond, ava siis uskmatute silmad ja näita neile teed püha mantra “valla tõde on õige, sest see on õige” poole! Valgusta neid ja näita, mis siis “tegelikkuses” sünnib. Ära hoia end tagasi, pane neile kohe täiega, lajata faktidega vallajuhtide eksimatusest ning üleüldise õnne kohalejõudmisest.
Ja kui aega saad, vasta mõni esitatud küsimus ka ära, jätaksid arukama mulje.

päris hea
11 kuud tagasi
Reply to  Brünett

😀 😀 😀

Kaja
11 kuud tagasi
Reply to  Blond

arusaadav, miks blond oled. Erilisele rumalusele eriliselt rumal nimi.

2. kodanik
11 kuud tagasi

Keskerakondlased on muutunud kriitiliseks. Kas õhus on juba tunda sügise hõngu? 🙂

sorts
11 kuud tagasi

ma tulen ja ostan nõva ära. kooli teen ülikooliks, vallaametnikud lasen igipõlisele puhkusele ja igale valla elanikule luban higi,pisaraid, verd ja vaeva.
valige mind

Nimi (kohustuslik)
11 kuud tagasi

Miks teised kirja kirjutajad oma nimesid alla ei kirjutanud ja proua ainukesena pukki pandi?

nii
11 kuud tagasi

Miks sa ise oma nime alla ei kirjuta? Muide, nimetatud proua on OLULISELT arukam kui osavalla juhttkond. Kui küsimustele vastata ei suuda, siis ründame küsija isikut? Kas selle teise poole nn “kogukond” kirjutab alati oma kirjad koos ja üksi ei saa neist keegi kirja kirjutamisega hakkama? Hale ju…

Blond
11 kuud tagasi
Reply to  nii

Kambavaim on selle nimi. Koos oleme kõigist üle aga kui üksi jääda siis ei tule suust miskit välja. Nii need asjad käivad:(

Talumees
11 kuud tagasi

Kahju, et Adolf Hitler ei valitse Lääne Euroopat