0

Detailplaneeringute teated

Avatar

Regina

regina@le.ee

Evasi katastriüksuse detailplaneeringu algatamine
Lääne-Nigula vallavalitsuse 17.11.2020 korraldusega nr 2-3/20-482 algatati
Evasi katastriüksuse detailplaneeringu koostamine Spithami külas / Spithamnis (hoonestatud katastriüksus 52001:001:4463, pindala 5531 m², sihtotstarve maatulundusmaa).
Maaomanik soovib katastriüksuse jagamist kaheks elamumaa sihtotstarbega krundiks, uuele hoonestamata krundile elamu ja abihoone ehitusõiguse ning
hoonestustingimuste määramist. Krundile juurdepääs toimub maaüksuse ühte
nurka läbiva vallatee kaudu. Vallatee alusele maale moodustatakse eraldi maa-
üksus. Planeeringuala asub detailplaneeringu koostamise kohustusega alal ja
elamuehituspiirkonnas. Detailplaneering koostatakse vastavuses Noarootsi valla üldplaneeringuga; keskkonnamõju strateegilise hindamise kohustus puudub.

Smithsbackeni kinnistu detailplaneeringu algatamine
Lääne-Nigula vallavalitsuse 17.11.2020 korraldusega nr 2-3/20-483 algatati
Smithsbackeni kinnistu detailplaneeringu koostamine Spithami külas / Spithamnis (hoonestamata katastriüksus 52001:001:1850, pindala 2253 m², sihtotstarve maatulundusmaa).
Maaomanik soovib katastriüksusele elamumaa sihtotstarbe määramist, krundile elamu ja abihoone ehitusõiguse ning hoonestustingimuste määramist. Krundile juurdepääsuks on sõlmitud notariaalne teeservituut. Planeeringuala asub
detailplaneeringu koostamise kohustusega alal ja elamuehituspiirkonnas. Detailplaneering koostatakse vastavuses Noarootsi valla üldplaneeringuga; keskkonnamõju strateegilise hindamise kohustus puudub.
Detailplaneeringute algatamise materjalid on leitavad: www.laanenigula.ee/
menetluses.

Paali-Kastani katastriüksuse detailplaneeringu vastuvõtmine ja avalikustamine
Lääne-Nigula vallavalitsuse 17.11.2020 korraldusega nr 2-3/20-484 võeti vastu Paali-Kastani katastriüksuse detailplaneering asukohaga Perakülas.
Planeeringuala hõlmab Paali-Kastani katastriüksuse (hoonestatud, katastritunnus 53101:001:0103, pindala 2,92 ha). Planeeringu projekt näeb ette planeeringuala jagamise kaheks maatulundusmaa sihtotstarbega maaüksuseks
ja vallateele eraldi transpordimaa sihtotstarbega maaüksuse moodustamise.
Määratud on hoonestamata Musträsta maaüksusele elamu ja abihoonete ehitusõigus ja hoonestustingimused; kommunikatsioonide lahendused, servituutide vajadus ja seatud keskkonnatingimused. Detailplaneering koostatakse vastavuses Nõva valla üldplaneeringuga; keskkonnamõju strateegilise hindamise kohustus puudub.
Detailplaneeringu avalik väljapanek toimub 7.–20. detsembrini 2020 tööajal
Nõva osavallavalitsuses ja valla veebilehel www.laanenigula.ee/menetluses .
Väljapaneku ajal on võimalik esitada planeeringulahenduse kohta kirjalikke arvamusi.

Lääne-Nigula vallavalitsus

NB! Kommentaarid on avaldatud lugejate poolt. Kommentaare ei toimetata. Nende sisu ei pruugi ühtida toimetuse seisukohtadega. Kui märkad sobimatut postitust, teavita sellest moderaatoreid, vajutades lipukese ikooni.

Kommenteeri

avatar
wpDiscuz