Detailplaneeringu algatamise teade Masti tn 12, Uuemõisa alevik, Haapsalu linn

oie.riives

oieri60@gmail.com

Haapsalu linnavalitsuse 24.09.2020 korraldusega nr 744 algatati Haapsalus linnas Uuemõisa alevikus Masti tn 12 asuva tootmismaa sihtotstarbega kinnistu detailplaneering, kinnitati lähteseisukohad ja otsustati mitte algatada detailplaneeringu keskkonnamõju strateegilist hindamist. Planeeritava ala suurus on 9713 m² ja see asub Uuemõisa aleviku Masti tänava tootmispiirkonnas. Masti tn 12 krundi osas kehtib Masti tee äärse tootmistsooni detailplaneering, mis määrab Masti tn 12 maakasutuse sihtotstarbeks 100% tootmismaa, lubab ehitada kuni 3 hoonet ja suurimaks hoonete aluseks pinnaks 2000 m² kõrgusega kuni 9 meetrit. Algatatava detailplaneeringu eesmärk on olemasoleva tootmiskrundi jagamine kaheks tootmismaa krundiks, planeeritavatele kruntidele ehitusõiguse määramine tootmishoonete püstitamiseks. Planeering ei muuda Ridala valla üldplaneeringut.
Korraldusega saab tutvuda Haapsalu linna kodulehel www.haapsalu.ee.

0 Kommentaari
Inline Feedbacks
View all comments