0

Üdruma külapäev

Lääne Elu

info@le.ee

Ootame Üdruma, Lemmiküla, Päri ja Kastja külade praegusi ja endisi elanikke ja ka kõiki teisi 28. juulil Üdruma seltsimaja õuele alates kell 12.
Täpsem info www.udruma.ee ja tel 524 2319

Üdruma küla selts