Jaanus Ratas: Nõva kool kui Lääne-Nigula valla sõjatanner

Nõva kool. Foto: Urmas Lauri

 

Lääne-Nigula vallavolikogu ja selle hariduskomisjoni liikmena on kurb tõdeda, et Nõva kool on muutunud sõjatandriks. Majanduslikust aspektist vaadates mõistan, et pisikese kooli ülalpidamine on kallis, kuid mõeldes kooli rollile laiemalt kohalikus kogukonnas, ei tohiks me kinni jääda tabelitesse.

Valla võimukoalitsiooni soov on sulgeda Nõva õpilaskodu ning järgneva sammuna ka Nõva põhikooli kolmas kooliaste. Suurim viga on tehtud nimelt selles, et on unustatud see teema läbi arutada Nõva kogukonnaga. Kusjuures koalitsioonipartner, valimisliit Ühinenud Kogukonnad, on oma valimisplatvormis selgelt lubanud, et juhtimist ei koondata ühte keskusse, vaid kõik kohalikud asjad otsustatakse kohapeal: osavallas, kogukonnas või teeninduskeskuses.

Ilusatest sõnadest hoolimata on kooli küsimuses rakendatud täielikku teerullitaktikat, volikogusse pole selle teema sisulised arutelud kordagi jõudnud. Niisugused töömeetodid ei ole aktsepteeritavad.

Kindlasti ei saa tekkinud olukorra eest vastutavaks pidada ainult üht koalitsioonipartnerit. Ka sotsiaaldemokraatidel olid kohalikel valimistel kõlavad haridust puudutavad teesid. Sotside Lääne-Nigula valla valimisprogrammist selgub, et Nõva kooli lubati põhikoolina hoida niikaua, kuni õpilaste arv seda vähegi võimaldab, ning samal ajal otsitakse aktiivselt võimalusi õpilaste arvu hoidmiseks ja tõstmiseks.

Nõva õpilaskodu on toonud kooli õpilasi ka väljastpoolt valda. Ma ei mõista, kuidas Nõva õpilaskodu sulgemine aitab hoida ning tõsta õpilaste arvu. Süstides süsteemselt ja avalikult ebakindlust kooli tuleviku osas, kahjustab vallavalitsus kooli mainet, mis vähendab õpilaste arvu veelgi.

Nõva kogukond on asunud kaitsma oma identiteeti ja põhiseadusest tulenevaid õigusi, pöördudes ühe Nõva kooli õpilase ja tema vanema eestvedamisel kohtusse, kus esmase õiguskaitse korras keelati õpilaskodu sulgemine. Selle asemel, et astuda dialoogi kohaliku kogukonnaga ja otsida kompromissi, on Lääne-Nigula vallavalitsus avalikult teatanud soovist rakendatud õiguskaitse edasi kaevata. Vallavõimu eesmärk peaks olema parimal moel enda inimeste teenimine, mitte aga kogukonnaelu õõnestamine ning vallale maksumaksja arvel kõrgete õigusabikulude tekitamine.

Lääne-Nigula vallavanem Mikk Lõhmus on Lääne Elu veergudel selgelt väljendanud, et kui õpilaskodu isegi lahti jääb, siis sinna ei pea õpilasi võtma ning õpilaskodu võibki tühjana alles jääda. Õpilaskodu kohtade taotlemise on volikogu delegeerinud täitevvõimule, mis annab head võimalused vallavalitsusele käituda oma äranägemise järgi, toomata seda teemat volikogu ette. Sellest tulenevalt olen teinud volikogu istungil ka ettepaneku, et need pädevused tuleb viivitamatult vallavalitsuselt ära võtta, kuna juba napi kaheksa kuu jooksul on praegune täitevvõim viinud Nõva kogukonna lõhestumiseni ning tekitanud ja tekitamas vallale suuri õigusabikulusid ja mainekahju.

Koolivõrgu lammutamise jätkuks esitles vallavanem nii hariduskomisjonis kui ka volikogus ideed rakendada kolmandas kooliastmes õpilaste arvule kvoot. See tähendaks seda, et kui põhikooli kolmandas astmes langeb õpilaste arv alla 17, siis tuleks see sulgeda. Selle kvoodi alusel kuuluks kolmas kooliaste sulgemisele kohe Nõva koolis, ohtu satuksid Martna ja Risti koolid ning pikemas perspektiivis ka Palivere põhikooli kolmas kooliaste.

Olles ise õppinud esimesed neli kooliaastat endises Liivi algkoolis, kus me olime klassis vaid neljakesi, oskan ma hinnata kodulähedase kooli tähtsust. Kuigi minu järgmine õppeasutus asus vaid 9 km kaugusel kodust ja korraldatud olid õpilaste vedu, kulutasin kooli vahetuse järel iga nädal hinnanguliselt kümme tundi transpordile ning ooteaegadele pärast tunde. Sellest lähtuvalt julgen väita, et kooli elujõudu tuleb hinnata lähtuvalt potentsiaalsete õpilaste olemasolust ja soovist, mitte niivõrd tabelarvutustest.

Mul on ettepanek Lääne-Nigula vallavõimule: tõmmata hariduselu lammutamisele piir ning kuulata otsuste langetamisel ka kohaliku kogukonna arvamust, just nagu seda lubati valimistel vähem kui aasta tagasi.

Jaanus Ratas, Lääne-Nigula vallavolikogu liige, Reformierakond

27 Kommentaari
Inline Feedbacks
View all comments
läänlane
4 aastat tagasi

Midagi on Lääne Nigula Vallas ikka väga viltu! Ainult hävitamine ja lammutamine koolide ja lasteaedade osas, mis on tegelikult ju jätkusuutlikkuse pant. Lasteaias koondati õpetaja, kes on väga suurte kogemustega, kristlike põhimõtetega. Selliseid inimesi peaks väga hoidma, ega siis see samasoolisuse poliitika elu edasi vii!!!

Erakordne
4 aastat tagasi

Hea on et inimene võtab sõna. On mitmeid inimesi kes ei võta sõna kuigi mõlemal valimised tulemas, sots Suur ja sotsialistlik isamaalane Oruste vaikivad näidiseks

Suurepärane
4 aastat tagasi

Sõnum väga selge – järgmise aasta valimised on kohale jõudnud. Mees võtab sõna kogukonna nimel, tehes oma erakonnale propagandat. Populisti lootus on, et eelmises valimistsüklis toimunud reformarite tegevusi inimesed enam ei mäleta.

Nuh
4 aastat tagasi
Reply to  Suurepärane

Ise ka usub mida räägid, siin on tegemist faktidega mitte populismiga,. Sots oled või!

ohhoo
4 aastat tagasi
Reply to  Suurepärane

Tundub, et kellegile on kannale astutud. Probleemide üle arutamine erakonna propaganda arvele kirjutada on muidugi tase omaette.

Nii
4 aastat tagasi
Reply to  Suurepärane

Tuletame meelde Hr. Suure juhitud samasooliste eelnõud, valimised tulevad nii ehk naa ja siis saame kõike meenutada rõõmuga.

xyz
4 aastat tagasi
Reply to  Suurepärane

Kas konstanteerimine, et “suvel on üldjuhul soe” on samuti populism? Minu arust esitab ta fakte, millest siin banaanias keegi eriti rääkida ei julge. Väga tubli, Jaanus Ratas!

noh
4 aastat tagasi

Suur lugupidamine Nõva väärikale rahvale! Pidage vastu! Ajad muutuvad ja teie olete lõpuks võiduinimesed! Maaelu peab säilima! Kuni elab küla, niikaua elab ka Eestimaa!

Päästame Nõva Kooli
4 aastat tagasi
Ei julge panna
4 aastat tagasi

Uusi peresid ja lapsi oleks tunduvalt rohkem tulnud,kuid teatud tegelaste tegevuse tulemusel on paljud tulemata jäänud.Nimelt ei julge lastega pered siiakanti tulla,kuna pole kindel kas järgmisel hetkel on olemas lasteaed ja kool.Iga ajudega inimene saab aru,et tegelikult on kindel plaan kool kinni panna.Hetkel ei ole ainult lihtrahvale veel selge millal see toimub.Täiesti õudne,kuidas mõnede tegelaste isiklike tahtmiste saavutamiseks tallatakse jalge alla kõik mis teele ette jääb.

Eivõiolla
4 aastat tagasi

Julgus mõelda, julgus öelda… Loodetavasti ei tule pahandusi.

Peabki olema
4 aastat tagasi
Reply to  Eivõiolla

Esinduskogus ei tohikski olla kohta selgrootutele, kes ei oma või ei julge avaldada arvamust..

xyz
4 aastat tagasi
Reply to  Peabki olema

Aga kahjuks enamus neist just sellised on. Enne volikogu istungit tehakse selgeks mis hetkel on vaja kätt tõsta ning kui hääletamiseks läheb, ei raisata sekunditki järele mõtlemise peale.

just
4 aastat tagasi
Reply to  Peabki olema

Just, see selgroog kipub kuidagi ajutine ja hoogude kaupa olema.

Nii on.
4 aastat tagasi

Kedagi ei huvita palju seal lapsi on või tuleb. Maja kus kool asub on kellelgi vaja kätte saada.

Küsimus
4 aastat tagasi

Mikk Lõhmus, kas tuleb tuttav ette?
6.2.1 Õpilastele tagatakse võimalikult kodulähedane põhiharidus. Olemasolev
põhikoolide võrk ja Kullamaa Keskkooli gümnaasiumiaste säilib vähemalt
lepingu kehtivusaja lõpuni.

Täpselt kümnesse
4 aastat tagasi

Sirge ja õige jutt. Tänud kirjutajale. Iga mõte ja sõnad on õiged ja paigas. Hea, et keegi suures vallas vaevub laiemalt mõtlema. Ka teistes paikades elavad valla inimesed, mitte ainult Taeblas.