0

Detailplaneeringu koostamise lõpetamine

Lääne Elu

info@le.ee

Haapsalu linnavolikogu lõpetas 25.05.2018 istungil otsusega nr 71 järgmiste detailplaneeringute koostamise menetluse:
1. Mäekülas asuvate Sinilille ja Maikellukese kinnistutel – detailplaneeringu algatas Ridala vallavolikogu 26.11.2013 otsusega nr 21, planeering läbis avalikustamise etapi, kuid ei saanud maavanema heakskiitu;
2. Nõmme külas Nõmme-Hansu kinnistul – detailplaneeringu algatas Ridala vallavolikogu 30.12.2010 otsusega nr 95, planeering läbis avalikustamise etapi, kuid keskkonnaamet ei nõustunud ehituskeeluvööndi vähendamisega;
3. Vätse külas Mäerehe kinnistul – detailplaneeringu algatas Ridala vallavolikogu 26.10.2006 otsusega nr 109, planeering läbis avalikustamise etapi, kuid arendaja ei sõlminud vallaga lepingut juurdepääsuteede ja tehnorajatiste väljaehitamiseks;
4. Nõmme külas Künka kinnistul – detailplaneeringu algatas Ridala vallavolikogu 16.05.2013 otsusega nr 259, planeering läbis avalikustamise etapi, kuid keskkonnaamet ei nõustunud ehituskeeluvööndi vähendamisega;
5. Allika külas Krislini kinnistul – detailplaneeringu algatas Ridala vallavolikogu 14.04.2011 otsusega nr 118, planeering läbis avalikustamise etapi, kuid keskkonnaamet ei nõustunud ehituskeeluvööndi vähendamisega.
Otsustega saab tutvuda Haapsalu linna kodulehel (www.haapsalu.ee).

Haapsalu linnavalitsus