0

Lääne-Nigula vallavalitsuse teade

Lääne Elu

info@le.ee

Lääne-Nigula vallavalitsus annab avaliku kirjaliku enampakkumise korras põllumajandusliku tootmise eesmärgil kasutusse Lääne-Nigula vallas Linnamäe külas asuva Räägupõllu maaüksuse (katastritunnus 55201:001:0922, pindala 4,68 ha, sihtotstarve maatulundusmaa).

Kasutusse andmise tähtaeg 5 aastat.
Enampakkumise alghind on 60 eurot/ha aastas.
Enampakkumise osavõtutasu on 10 eurot, mis peab olema kantud Lääne-Nigula vallavalitsuse arveldusarvele EE021010602005778000 enampakkumise tähtajaks.
Pakkumine peab sisaldama:
1) täielikke andmeid pakkuja kohta (füüsilise isiku puhul nimi, isikukood või sünniaeg, elukoht ja aadress; juriidilise isiku puhul nimi, registrikood ja asukoht) ja kontaktisiku sidevahendi numbrit;
2) nõusolekut osalemiseks enampakkumises esitatud tingimustel;
3) kinnitust, et pakkuja on varaga tutvunud ja ei esita lepingu sõlmimisel ja selle järgselt pretensioone või nõudeid;
4) dokumenti osavõtutasu tasumise kohta;
5) sõnade ja numbritega kirjutatud pakutud rendisummat;
6) tegevusalasid, millega rendipinnal kavatsetakse tegeleda;
7) pakkumise tegemise kuupäeva, esitaja allkirja, juriidilise isiku esindaja puhul volikirja.

Kirjalikul enampakkumisel osalemiseks tuleb Lääne-Nigula vallavalitsusele esitada pakkumine kinnises ümbrikus, millele on märgitud enampakkumisele pandud objekti nimetus ja asukoht.
Pakkumiste esitamise tähtaeg on 23. mai 2018 kell 16. Pakkumised esitada Lääne-Nigula vallavalitsusele, Haapsalu mnt 6, Taebla alevik, Lääne-Nigula vald.
Alus: Lääne-Nigula vallavalitsuse 8.05.2018 korraldus nr 287.

Lääne-Nigula vallavalitsus