0

Detailplaneeringu menetluse lõpetamine

Lääne Elu

info@le.ee

Lääne-Nigula vallavalitsus lõpetas 8.05.2018 istungil korraldusega nr 2-3/18-267 Risti alevikus Ojapealse kinnistu detailplaneeringu.
Risti vallavalitsus algatas 12.10.2006 korraldusega nr 132 Ojapealse kinnistu detailplaneeringu eesmärgiga Ojapealse kinnistu jagamine kruntideks. Detailplaneeringu algatamise ettepaneku esitas tolleaegne kinnistu omanik. Kinnistu praegused omanikud on esitanud Lääne-Nigula vallavalitsusele taotluse detailplaneeringu koostamise lõpetamiseks.
Lääne-Nigula vallavalitsus lõpetas 8.05.2018 istungil korraldusega nr 2-3/18-264 Risti alevikus Tallinna mnt 15a kinnistu detailplaneeringu.
Risti vallavalitsus algatas 15.08.2008.a. korraldusega nr 90 detailplaneeringu eesmärgiga Tallinna mnt 15a kinnistu hoonestamine.
Detailplaneeringu algatamise ja lõpetamise ettepaneku esitas kinnistu omanik.

Lääne-Nigula vallavalitsus