0

Detailplaneeringu vastuvõtmine ja avalikustamine

Lääne Elu

info@le.ee

Haapsalu linnavolikogu võttis 27.04.2018 istungil otsusega nr 64 vastu Niine tn 49 kinnistu detailplaneeringu.
Detailplaneeringuga on kavandatud jagada kinnistu kolmeks krundiks (krundid nr 1, nr 2 ja nr 3) ning määrata hoonestamata kruntidele ehitusõigus üürielamute ja abihoone püstitamiseks. Planeeringuga antakse korterelamute ehitamiseks arhitektuursed hoonestustingimused, parkimise, haljastuse jms põhimõtted.
Planeeritud krunt nr 1 on suurusega 2609 m2, juurdepääs Niine tänavalt, põhihoone suurim lubatud ehitusalune pind 485 m2, kuni 2 maapealset korrust. Krunt nr 2 on suurusega 751 m2, juurdepääs Saare tänavalt, põhihoone suurim lubatud ehitusalune pind 160 m2, põhihoonel kuni 2 korrust, viilkatus. Krunt nr 3 on suurusega 749 m2, juurdepääs Saare tänavalt, põhihoone suurim lubatud ehitusalune pind 160 m2, põhihoonel kuni 2 korrust, viilkatus. Nõuetekohane parkimine on lahendatud kruntidesiseselt. Planeeritud on tehnovõrkude põhimõttelised lahendused.
Detailplaneering avalikustatakse ajavahemikul 12.05.–10.06.2018. Planeeringuga saab tutvuda Haapsalu linnavalitsuse fuajees esmaspäevast neljapäevani kl 8–17 ja reedeti kl 8–16.30 ning Haapsalu linna kodulehel (www.haapsalu.ee).

Haapsalu linnavalitsus