Läänemaa noored koolitatakse valimisvalvuriteks

Tarmo Õuemaa

tarmo@le.ee

noorte valimiskoolitus birgit aljaste

Tartu ülikoolis koolitati noori valimisvalvuriteks. Foto: erakogu

Kohalike omavalitsuste valimistel saavad sel sügisel esmakordselt oma hääle anda ka 24 tuhat 16-17aastast noort üle Eesti. Et noorte valik oleks võimalikult vaba ja sõltumatu, koolitavad Eesti noorteühenduste liit ja Eesti õpilasesinduste liit noori valimisvalvureid.

Projektiga suunatakse noori vanuses 16-19 osalema oma kodukandi valimiskomisjoni töös, proovima ametliku valimisvaatleja rolli või kaasa lööma valimiste valvurite tegemistes. Noored jaotuvad projekti raames peamiselt kahte gruppi: valimiskomisjoni liikmeteks, kes aitavad valimispäeval valimisi läbi viia ja vaatlejateks, kes jälgivad hääletusprotsessi.

Läänemaa omavalitsuste jaoskonnakomisjonide liikme pädevusse koolitatakse projekti käigus Erik Mikkus, Kärt Kurisman, Dan Taidla, Kärol Kalde ning Karl Edward Uibo ja valimisvaatlejaks Liisa Raavel. Lisaks valitud rollidele omandavad kõik projektis osalevad noored ka valimisvalvurile vajalikud teadmised, et jälgida valimiseelse perioodi seaduspärasust ning eetilisust.

22. juulil kohtusid Tallinna ülikoolis sadakond noort üle Eesti omandamaks põhjalikke teadmisi valimiste protsessidest. Päeva esimeses pooles jagasid noortele teadmisi õiguskantsleri asetäitja Olari Koppel, riigi valimisteenistuse nõunik Helin Leichter, õiguskantsleri nõunik Vladimir Svet, haridus- ja teadusministeeriumi kommunikatsiooniosakonna juht Argo Kerb ja erakondade rahastamise järelvalve komisjoni aseesimees Kaarel Tarand, kes oli 2013. aastal ka valimisvalvur. Teises pooles toimusid valimisjaoskonna liikme ja valimisvalvuri koolitused, mida viisid vastavalt läbi Tallinna linnavalitsuse nõuete osakonna jurist Aljona Kallaste ja Nõmme linnaosa haldussekretär Kersti Põierpaas ning Tartu ülikooli Narva kolledži direktori kohusetäitja ja Euroopa Julgeoleku- ja Koostööorganisatsiooni ehk OSCE valimisvaatleja Kristina Kallas.

„Noorte valimisvalvurite eesmärk on valimisperioodil ühiskonnale meelde tuletada, et me hoiaksime kinni nendest eetilistest printsiipidest, mis hoiavad meie ühiskonda ja riiki läbipaistvana ning meeldiva paigana,“ rääkis „Noorte valimisvalvurite“ projektijuht Heliis Nemsitsveridze.

Projekt on algatatud eelkõige eesmärgiga noori kaasata ja pakkuda neile kvaliteetseid teadmisi valimistega seonduvast. “Usume, et aktiivne osalus ärgitab noori veel enam süvenema ja tegema seeläbi hästi kaalutletud otsus,“ lisas Läänemaa noortekogu esimees Birgit Aljaste viidates, et projekti raames õpetatakse noortele muuhulgas ka seda, kuidas ära tunda levinumaid demagoogiavõtteid. Noorte Valimisvalvurite projektis osaleb ligi 200 noort üle Eesti.

Järelkoolitus toimub 13. augustil ja piirkondlik Lääne-Eesti koolitus 20. augustil Pärnus. Projekti „Noored valimisvalvurid“ partneriteks on õiguskantsler Ülle Madise ja Eesti mittetulundusühingute ja sihtasutuste liit. Seda rahastavad haridus- ja teadusministeerium ja Kodanikuühiskonna sihtkapital.

0 Kommentaari
Inline Feedbacks
View all comments