Valitsus kiitis heaks sihtasutuse Läänemaa ja Haapsalu Muuseumid asutamise

Andrus Karnau

andrus.karnau@le.ee

Riik annab uuele sihtasutusele üle Haapsalu vana raekoja. Foto: Arvo Tarmula
Riik annab uuele sihtasutusele üle Haapsalu ajaloolise raekoja. Foto: Arvo Tarmula

Valitsus andis tänasel istungil kultuuriminister Rein Langile volituse asutada sihtasutuse Haapsalu ja Läänemaa Muuseumid, mis alustab tööd 1. juulist. Loodavale asutusele antakse üle tegevuseks vajalik vara, mis oli seni Läänemaa Muuseumi kasutuses.

„Läänemaa ja Haapsalu muuseume ühendav sihtasutus võimaldab luua ühise külastusruumi senise kuue eraldiseisva muuseumi asemel. Samuti saab ühendasutuse katuse all edaspidi hõlpsamalt planeerida muuseumide arendus-ja majandamistegevusi, kaasates otsuste langetamisse nii riigi kui kohaliku kogukonna esindajaid,” märkis kultuuriminister Rein Lang.

Kultuuriministeeriumi avalike suhete nõuniku Brita Merisalu sõnul on uue sihtasutuse ülesanne tutvustada Läänemaa ja Haapsalu linna kultuuri- ja looduspärandit ning Eesti side ja raudtee ajalugu.

Sihtasutuse loovad Eesti Vabariik ja Haapsalu linn. Riik annab sihtasutusele üle Ants Laikmaa majamuuseumi ja Haapsalu ajaloolise raekoja hoone. Uues muuseumis hakkab toimima ka Iloni Imedemaa ja sidemuuseum.

Linnale kuuluva Haapsalu piiskopilinnuse ja raudteejaama hoonekompleksi kasutamiseks seatakse pärast sihtasutuse asutamist ja vajalike planeerimismenetluste lõpuleviimist sihtasutuse kasuks hoonestusõigus tähtajaga kakskümmend viis aastat.

Sihtasutusel saab olema kuueliikmeline nõukogu, mille moodustavad asutajate poolt määratud isikud. Nõukogu liikmete määramisel lähtutakse põhimõttest, et kolm liiget määrab riik ja kolm Haapsalu linn. Sihtasutuse igapäevast tööd koordineerib juhatus.

Uus sihtasutus on plaanis asutada 2013. a juunis ja riigiasutuse Läänemaa Muuseum tegevus lõpetatakse 2. juulist 2013. a.

0 Kommentaari
Inline Feedbacks
View all comments