0

Rahvakogu tegi oma valikud

Andrus Karnau

Andrus Karnau

andrus.karnau@le.ee

Eile tegid veidi üle 300 inimese Rahvakogu arutelulaudkondades otsused, millised rahvakogutud poliitika-alastest ettepanekutest saata Riigikogule.

Rahva kaasamine

Kas pead vajalikuks reguleerida seadusega, kuidas on tagatud avalikkuse informeerimine ja võimalused õigusaktide ettevalmistamise erinevates etappides osaleda?

“Jah” 84 %.

Millist varianti pooldad: 1) Jätkata Rahvakoguga praegusel kujul, vabatahtliku algatusena, kui selleks leitakse vajadust, aega ja võimalusi; 2) Näha riigieelarvest ette vahendid Rahvakogu alaliseks tegutsemiseks, et koguda erinevatel teemadel ideid, neid arutada ja Riigikogule esitada?

71% pooldas esimest, 29% teist varianti.

Kas pooldad ideed kohustada Riigikogu arutama rahvaalgatusena esitatud ettepanekut, kui selle poolt on antud teatud hulk (näiteks 25 000) valimisõigusliku kodaniku allkirja?
95% pooldas ideed

Kas pooldad ideed lihtsustada seaduseelnõude ja muude riigielu küsimuste rahvahääletusele panemise korda?
74,5% pooldas ideed

Milline neist on su meelest kõige olulisem?
1) Igapäevase poliitikakkujundamise avatus – 23%
2) Rahvakogu jätkamine ühisloomekeskkonnana – 19%
3) Rahvaalgatusena tulnud ettepanekute arutamine Riigikogus – 42%
4) Rahvahääletuse lihtsam kasutamine riigielu küsimuste otsustamisel – 18%

Erakondade rahastamine

Millist varianti pooldad? 1) Jätta kehtima praegune kord, kus erakondade riigieelarveline toetus on seotud viimastel valimistel saadud Riigikogu kohtade arvuga; 2) Muuta praegust süsteemi nii, et pool toetust jagatakse Riigikokku pääsenud erakondade vahel võrdselt ja pool toetust kõigile valimistel kandideerinud erakondadele vastavalt saadud häälte arvule.

87% vastajatast pooldas varianti 2

Millist varianti pooldad? 1) Jätta kehtima praegune kord, kus erakonnale tohib annetada ainult üksikisik; 2) Muuta praegust korda ja lubada erakondadele annetada ka juriidilistel isikutel.
78% vastajatest pooldas praeguse korra kehtima jäämist

Millist varianti pooldad? 1) Säilitada praegune kord, kus erakonnale tehtava anonüümse, varjatud või juriidilise isiku annetuse vastuvõtmise eest ei ole kriminaalvastutust ette nähtud; 2) Muuta õigusakte selliselt, et erakonnale tehtava anonüümse, varjatud või juriidilise isiku annetuse vastuvõtmise eest nähakse ette kriminaalvastutust.
85% pooldas varianti 2

Millist varianti pooldad? 1) Jätkata praeguse süsteemiga, kus kontrollitakse tulude ja laekumiste seaduslikkust ning vaid valimiskampaania kulusid; 2) Suurendada erakondade rahastamise järelevalve organi volitusi kontrollida riigi rahastatud erakondade ja nende sidusorganisatsioonide kogu majandustegevust.
86% pooldas varianti 2

Milline neist on su meelest kõige olulisem?
1) Riigieelarveliste toetuste sidumine valimistel saadud häälte arvuga – 28%
2) Kes tohib erakonnale annetada – 14%
3) Karistused ebaseaduslike annetuste tegemise ja vastuvõtmise eest – 22%
4) Erakondade rahastamise kontrollorgani volituste suurendamine – 36%

Politiseerituse vähendamine

Millist varianti pooldad?
1) Jätkata praeguse süsteemiga, kus Riigikogu liikmed võivad kuuluda nõukogudesse ja saada selle eest töötasu. 9%
2) Keelata Riigikogu liikmetel nõukogudesse kuuluda. 62%
3) Lubada Riigikogu liikmetel küll nõukogudesse kuuluda, aga mitte lubada selle eest töötasu saada. 29%

Kas pooldad ideed kehtestada seadusega riigi ja kohalike omavalitsuste esindamiste tingimused ehk nõukogu liikme roll ja vastutust?
Jah 87%
Ei 13%

Kumb neist on su meelest olulisem?
Riigikogu liikmete kuulumine riigi osalisega äriühingute nõukogudesse 60%
Riigi ja kohalike omavalitsuste esindamise tingimused 40%

Erakondade konkurents

Millist varianti pooldad?
* Uue erekonna loomiseks peaks olema vähemalt 1000 liiget – 39%
* Võiks lubada erakonna luua 200 liikmega nagu enne 1995. aastat – 64%
* Lubada erakonna teha 2 liikmega nagu MTÜ-de puhul – 15%

Kas poliitilist reklaami peaks piirama?
* Jätta kehtima praegune reklaamipiirangute kord – 13%
* Loobuda praegustest piiragutest poliitilisele välireklaamile – 1,5%
* Kehtestada ülempiir poliitilise reklaami kulule – 42%
* Kehtestada ülempiir poliitilise reklaami mahtudele – 42%

Kas valmisteaegset kautsionisüsteemi tuleks muuta?
* Jätta kautsionisüsteem alles preagusel kujul – 26%
* Vähendada kautsioni suurust poole võrra – 28%
* Võimaldada kautsjon asendada teatud hulga toetusallkirjade kogumisega – 44%

Kas langetada valmiskünnist?
* Jätkata preaguse, 5%-lise valimiskünnisega – 24%
* Langetada valmiskünnist 3%-le – 75%

Milline neist on su meelest kõige olulisem?
* Erakonna asutamiseks nõutava liikmete arvu vähendamine – 22%
* Poliitilise reklaami mahu piiramine – 42%
* Kautsjoninõuete vähendamine – 7%
* Valimiskünnise langetamine – 28%

Valimised

Millist varianti pooldad?
1) Jätkata kompensatsioonimandaatide jaotamist praegusel kujul – 9%
2) Jaotada kompensatsioonimandaadid, lähtudes kandidaadile antud toetusest – 53%
3) Loobuda kompensatsioonimandaatidest ning jagada kõik Riigikogu kohad ringkondades – 39%

Millist varianti pooldad?
1) Jätta kehtima praegune kord, kus üksikkandidaat peab koguma oma ringkonnas lihtkvoodi jagu hääli – 7,5%
2) Võrdustada üksikkandidaadi valituks osutumise tingimused erakonna nimekirja tingimustega ehk ta saab mandaadi, kui on kogunud vähemalt 75% lihtkvoodiks vajalikest häältest – 92,5%

Millist varianti pooldad?
1) Jätta kehtima praegune kord, kus kandidaadil ei ole kohustust valituks osutumise korral esinduskogus tööle hakata – 7%
2) Kehtestada valituks osutumise korral kohustus esinduskogus tööle asuda, millest võib loobuda vaid teatud erandlikel juhtudel – 93%

Millist varianti pooldad?
1) Jätta kehtima praegune kord, kus presidendi valib Riigikogu või valimiskogu – 59%
2) Muuta põhiseadust ja valida president üldvalimistel – 41%

Milline neist on su meelest kõige olulisem?
1) Kompensatsioonimandaadid Riigikogu valimistel – 19%
2) Üksikkandidaatide Riigikokku valituks osutumise tingimuste lihtsustamine – 23%
3) Valituks osutumise korral esinduskogus tööle asumise kohustus – 42%
4) Presidendi otsevalimine – 16%

NB! Kommentaarid on avaldatud lugejate poolt. Kommentaare ei toimetata. Nende sisu ei pruugi ühtida toimetuse seisukohtadega. Kui märkad sobimatut postitust, teavita sellest moderaatoreid, vajutades lipukese ikooni.

Kommenteeri

avatar
wpDiscuz