0

Selgusid rahvuskultuuri fondi stipendiumisaajad

Andrus Karnau

Andrus Karnau

andrus.karnau@le.ee

Selgusid sihtasutus Eesti Rahvuskultuuri Fondi stipendiumite ja toetuste saajad 2013. aastaks.

Läänlastest sai toetust Ants Roos Helmut Einpauli fondist, mille eesmärk on toetada eesti keele arendamist ja kasutamist.
Toetus on 200 eurot ja see anti laste kirjandusliku omaloomingu võistluse „XXI Steni muinasjutuvõistlus“ korraldamiseks.

Hilda Koldof–Simmi mälestusfond toetab Kõmsi lasteaed-algkooli ja EELK Hanila Pauluse koguduse tegevust.

Pille Saatmäe sai Kõmsi lasteaed–algkooli õpilaste loomingulise tegevuse arendamiseks 120 eurot ja EELK Hanila Pauluse kogudus koguduse vaimuliku teenimise korraldamiseks 120 eurot.

Sihtasutuse Eesti Rahvuskultuuri Fond stipendiumid ja toetused
Riina Hein, rannarootslaste ajaloolis-kultuurilise pärandi uurimiseks ja jäädvustamiseks digitaalselt 400
Aldo Kals, mälestusteraamatu „Tartu Emajõe Kool 1947-2012“ lõpetamiseks 250
Külliki Kuusk, Uku Masingu luule uurimuse lõpetamiseks ja monograafia käsikirja lõpetamiseks 300
Priit Kuusk, Vallo Järvi isikuraamatu kirjutamiseks ja toimetamiseks 400
Märt-Matis Lill, uute teoste kirjutamiseks festivalile „Eesti muusika päevad 2013“ (Eesti Heliloojate Liidu taotlus) 300
Leho Lõhmus, Eesti Muinsuskaitse Seltsi juubelinäituse „EMS 25“ koostamiseks ja teostamiseks Suure Gildi saalis 400
Kristel Maamägi, noorema vanuseastme koolituse korraldamiseks ja läbiviimiseks Kooliteatrite suvekoolis Raplamaal 400 *
Jaan Malin, kogumiku „Hullunud Tartu“ koostamiseks 300
Moon Meier, Eesti Rahvaluule Arhiivi kõige vanemate mustvalgete fotode kättesaadavaks tegemine veebis 600
Ruti Murusalu, arhiivitööks ja materjalide kogumiseks dokumentaalfilmile „Ballettmeister“ Mai Murdmaast 200
Renee Nõmmik, stipendium Kobo Abe romaani „Luitenaine“ ainetel valmiva tantsulavastuse koreograafile 500
Hanno Ojalo, artiklite kogumiku „Dr. Hannes Walteri mälestuseks“ trükiks ettevalmistamiseks 400
Kai-Mai Olbri-Kaarna, näituste „Eesti maastikud“ Vabadusegaleriis ja „Viis aastaaega“ Viimsi kirikus ettevalmistamiseks 200
Tiina Ollesk, stipendium Kobo Abe romaani „Luitenaine“ ainetel valmiva tantsulavastuse koreograafile 500
Alo Põldmäe, uute teoste kirjutamiseks festivalile „Eesti muusika päevad 2013“ (Eesti Heliloojate Liidu taotlus) 300
Anu Raud, raamatu „Anu Raud“ trükiks ettevalmistamiseks 1 000
Matis Rei, õpinguteks Riiklikus Filmi- ja Televisiooni Koolis Londonis 500
Maie Roosimaa, rahvatantsurühmade „Leola“, „Mulgi Marid“ ja „Elurõõm“ juhendamiseks 250
Õie Sarv, seto laulude litereerimiseks 500
Tamur Tohver, vanema vanuseastme teatri ja filmikoolituste korraldamiseks ja läbiviimiseks Kooliteatrite suvekoolis Raplamaal 400 *
Mariliis Valkonen, uute teoste kirjutamiseks festivalile „Eesti muusika päevad 2013“ (Eesti Heliloojate Liidu taotlus) 300
Ardo Ran Varres, uute teoste kirjutamiseks festivalile „Eesti muusika päevad 2013“ (Eesti Heliloojate Liidu taotlus) 300

Eesti Rahvatantsu ja Rahvamuusika Selts, VIII koolinoorte rahvatantsufestivali korraldamiseks Väike-Maarjas 300
Eesti Rahvuslik Folkloorinõukogu, 26. folkloorifestivali Baltica 2013 korraldamiseks 1 500
Mittetulundusühing Jõevalla Külade Selts, Kodavere kihelkonna laulu- ja tantsupäeva „Korsod ei loe…“ korraldamiseks 400
Mittetulundusühing Noor Muusik, rahvusvahelise konkursi „Noor muusik – Tallinn 2013“ ettevalmistamiseks ja läbiviimiseks 500
Sadala Külade Selts, külateatrite päeva korraldamiseks 500
Ukraina Kultuurikeskus, seminari korraldamiseks projekti „Poeetiline punane raamat: Kesk-Balti riigid“ raames 500

Sihtasutuse Eesti Rahvuskultuuri Fond tänuauhinnad
Arvo Kruusement, 3500
Laine Leichter, 3500
Anu Raud, 3500

Abel-Mirka fond
Eesti majandusteaduste üliõpilaste koolituse toetamiseks Ameerika Ühendriikides
Hanna-Kaisa Niid, õpinguteks vahetusüliõpilasena North Carolina Greensboro Ülikoolis USA-s majandusteaduse erialal 430 *

Adda ja Leonhard Mardna fond
Sisehaiguste arstide õpingute ja tegevuse toetamiseks
Merilin Vaher, õpinguteks Tartu Ülikoolis arstiteaduse erialal 800

Adelaide’i Eesti muinsuskaitse seltsi fond
Teater Estonia toetuseks
Triinu Leppik, magistriõpinguteks Tallinna Ülikoolis kultuuriteooria erialal 175

Agnes Kultase stipendiumifond
Toetamaks kuni 35aastaste üliõpilaste magistri- ja doktoriõpinguid riikluse arengut ja demokraatiat toetavatel erialadel Põhja-Ameerika ja Euroopa Liidu maade ülikoolides
Heleen Jääger, magistriõpinguteks Lundi Ülikoolis rahvusvaheliste inimõiguste erialal 1500
Helga Kalm, magistriõpinguteks Johns Hopkinsi Ülikooli rahvusvaheliste suhete koolis USAs 1500
Sander Loite, magistriõpinguteks Londoni Imperial Kolledžis teaduskommunikatsiooni erialal 2000

Aino Klesmenti fond
Toetamaks päästeteenistujate koolitust, täiendusõpet ja tegevust
Martin Allikas, õpinguteks Sisekaitseakadeemia päästekolledži päästekoolis päästespetsialisti erialal 359

Aleksander Raadi fond
Toetamaks Orissaare Gümnaasiumi lõpetanud noori haridustee jätkamisel, kusjuures eelistatud on Valjala vallast pärit noored
Kadri Villem, õpinguteks Tartu Ülikoolis füsioteraapia erialal 170

Alexander Kofkini fond
Näitlejate ja lavastajate täiendusõppe toetamiseks välismaal
Maarja Mitt, enesetäiendamiseks näitlejate intensiivkursustel Londoni Ülikooli kõne ja draama koolis 300
Teele Uustani, õpinguteks Londoni Rahvusvahelises Etenduskunstide Koolis füüsilise- ja maskiteatri erialal 200

Andres Küngi fond
Iseseisvate vabakutseliste ajakirjanike toetamiseks
Arved Breidaks, kaastööks Eesti Kodanikuajakirjanduse Seltsi uudisportaalile www.kylauudis.ee 670

Ann Mihkelsoni fond
Toetamaks reaalteaduste alal tegutsevaid ja eesti keelt rääkivaid naisi
Olga Mazina, doktoriõpinguteks Tartu Ülikoolis keemia erialal 100 *

Anting-Peetsi fond
Eesti Ajaloomuuseumi töötajate teadus- ja uurimustöö ning täiendusõppe toetamiseks
Tiiu Leimus, loominguliseks tegevuseks teenekale Eesti Ajaloomuuseumi negatiivide kogu hoidjale 76

Ants Seileri fond
Toetamaks autoeriala üliõpilasi ja noori insenere
Siim Nõmme, osalemiseks Formula Student Team Tallinna meeskonnaga võistlusreisil Põhja-Ameerikasse 450

Antti Piippo fond
Eesti tehnika- ja majandusteaduste üliõpilaste ja uurijate koolituse toetamiseks
Heiki Niglas, magistriõpinguteks Cambridge’i Ülikoolis Inglismaal matemaatika erialal 500 *
Marianne Proomet, õpinguteks Põhja-Taani Ülikooli Kolledžis arhitektuuri tehnoloogia erialal 300
Joonas Rehand, õpinguteks Edinburghi Ülikoolis elektriinseneri erialal 325

Arno Tali fond
Toetamaks vähekindlustatud maanoori kõrghariduse omandamisel
Koit Aasumets, õpinguteks Tartu Ülikoolis geenitehnoloogia erialal 290
Krista Järv, õpinguteks Tallinna Ülikooli Rakvere Kolledžis sotsiaalpedagoogika erialal 290
Elise-Marit Kippar, õpinguteks Tallinna Ülikoolis koolieelse lasteasutuse õpetaja erialal 200

Arnold Humala fond
Noorte matemaatikute teadustegevuse toetamiseks
Indrek Zolk, uurimustööks teemal „Kommuteeruvad tõkestatud aproksimatsiooniomadused Banachi ruumides“ 197

Arvo Nenni ja Ingrid Nenni (neiupõlvenimega Nõges) fond
Toetamaks Eesti Kunstimuuseumi eesti kunstipärandi ostmisel
Mittetulundusühing Eesti Kunstimuuseumi Kunstisõprade Selts, Eduard Wiiralti klišee Eesti Ajakirjanikkude albumile „Õitsituled“ Nr. 5, 1926 ostmiseks Eesti Kunstimuuseumile 132

Augustin ja Niina Saare fond
Toetamaks vähekindlustatud andekaid noori Eesti vabariigi kodanikke haridustee jätkamisel, kaasa arvatud sport, muusika ja ballett
Anastassia Mišenkina, õpinguteks Taani Kuninglikus Muusikaakadeemias klassikalise akordioni erialal 95 *

Boris Tamme fond
Toetamaks inseneride koolitust
Joonas Rehand, õpinguteks Edinburghi Ülikoolis elektriinseneri erialal 175

Camilla ja Leo Kuus’e fond
Toetamaks Eesti Rahva Muuseumi tegevust ning kultuuriteaduste erialade üliõpilaste ja teadlaste uurimistööd
Terje Toomistu, uurimistööks teemal „Alternatiivsed elustiilid Nõukogude Eestis: hipid“ 185 *

Doktor Ivo Risti fond
Toetamaks traumatoloogia-ortopeedia residentide koolitust ja täiendusõpet
Mari Tamre, käe- ja mikrokirurgia alaseks koolituseks Tampere Ülikooli Haiglas 200 *

Edmund Valtmani fond
Toetamaks stipendiumiga Eesti Kunstiakadeemia üliõpilast või alla kolmekümneaastast Eesti Kunstiakadeemia vilistlast parima graafilise teose või graafilise sarja eest
Georg-Johan Elm, õpinguteks Eesti Kunstiakadeemias graafika erialal 365

Eesti Forekspanga fond
Noorte interpreetide toetamiseks
Katariina Maria Kits, õpinguteks Tallinna Muusikakeskkoolis viiuli erialal 200

Eesti Teaduste Akadeemia fond
Toetamaks doktorikraadiga Eesti teadlaste uurimistööd
Mario Kadastik, noore teadlase stipendium 2652

Eesti Telekomi fond
Heilika Pikkov, filmiga „Ema Ksenja“ kaasneva dokfilmipäeviku kirjutamiseks 200 *

Eesti Tubaka fond
Maarja Aigro, Teatetants 2011 käigus Eesti Rahvaluule Arhiivile laekunud materjalide arhiveerimiseks 200

Eesti Ühispanga fond
Festivalide, kontsertide ja etenduste korraldamiseks maakondades
Marju Riisikamp, vaimuliku muusika kontsertide ettevalmistamiseks Eesti maakondade kirikutes 335 *

Enn Sarapi fond
Toetamaks kutseharidust
Angelica Lõvi, õpinguteks Tartu Kutsehariduskeskuses toitlustusteeninduse erialal 100
Kelli Savik, õpinguteks Tartu Kutsehariduskeskuses pagar-kondiitri erialal 100

Eri Klasi fond
Toetamaks muusikaelu arengut Eestis
Tõnu Kõrvits, uute teoste kirjutamiseks festivalile „Eesti muusika päevad 2013“ (Eesti Heliloojate Liidu taotlus) 300

Ernst Idla fond
Toetamaks Ernst Idla võimlemissüsteemi taasarendamist ja edendamist Eestis
Marge Rehepapp, uute võimlemiskavade loomiseks Ääsmäe lasteaia kevadpeo raames toimuvale võimlemispeole ja võimlemispeo juhtimiseks 100 *
Ivar Rüütli, tänustipendium vabatahtliku ja eduka tegevuse eest Ernst Idla Seltsi virtuaalse töökeskkonna disainimisel ja tööle rakendamisel ning eesti-rootsi Idla kogukonna tegevuse edendamise eest 100

Ernst ja Erica Kesa fond
Toetamaks Eesti ülikoole õppevahendite soetamisel
Sihtasutus Eesti Maaülikooli Joosep Tootsi fond, putuka morfoloogia õpetamiseks vajalike mulaažide soetamiseks Eesti Maaülikooli põllumajanduse- ja keskkonnainstituudi taimekaitse osakonnale 2240*
Sihtasutus Tallinna Ülikooli Arendusfond, audiovisuaalset ja tantsukunsti toetavate õppetööalaste vahendite soetamiseks Tallinna Ülikoolile 9977

Ernst Kesa fond
Toetamaks arhitektide enesetäiendamist, arhitektuurimõtte arengut, arhitektuuri uurimist ja jäädvustamist
Roland Reemaa, magistriõpinguteks Delfti Tehnikaülikoolis Hollandis arhitektuuri erialal 330 *

Ervin–Jüri ja Eili Nõmmera fond
Toetamaks vähekindlustatud maanoori kõrghariduse omandamisel
Ingrid Juht, magistriõpinguteks Eesti Muusika- ja Teatriakadeemias muusikapedagoogika erialal 126

Esto fond
Toetamaks eestluse püsimist ja eesti kultuuri järjekestvust
Gilda Sabbo, uurimustööks Uus-Eesti küla ja rahva ajaloost Põhja-Kaukaasias 500

Estonia seltsi fond
Toetamaks noori artiste
Pavlo Balakin, Tiit Kuusiku stipendium 200

Finnairi fond
Helen Kõmmus, XXVI rahvusvahelise folkloorifestivali „Baltica 2013“ avakontserdi ja „Tartumaa trallami talvepeo“ lavastamiseks 250

Fond „Kingi lapsele hääl”
Arendamaks laste ja noorte laulukultuuri
Mittetulundusühing Pärnu Kontserdibüroo, laste ja noorte muusikafestivali „Muusikamoos“ korraldamiseks 500

Georg Otsa fond
Heldur Harry Põlda, õpinguteks Tallinna Muusikakeskkoolis viiuli lisaerialal 400 *

Gunda ja Heinrich Kanguri fond
Toetamaks Eesti Ajaloomuuseumi teadus- ja arendustegevust
Krista Sarv, teadustegevuseks Eesti Ajaloomuuseumis 295

Gustav Ernesaksa fond
Väärtustamaks koorimuusikaalast tegevust
Ilmars Millers, koorimuusika õppestipendium õpinguteks Eesti Muusika- ja Teatriakadeemias kooridirigeerimise erialal 500

Hans Teetlausi fond
Toetamaks Eesti Vabariigi kodanikest noorte, s.o kuni 35 aastaste klassikalise (ooperi-) laulu eriala üliõpilaste või juba omandatud kõrgharidusega kuni 35aastaste ooperilauljate lauluõpinguid välisriikides
Tuuri Viik, magistriõpinguteks Sibeliuse Akadeemias Soomes klassikalise laulu erialal 1350 *

Hansapanga fond
Jüri Hain, Paul Reetsi pärandina USA-st Eestisse jõudnud kunstivara läbitöötamiseks 200
Toomas Ojasaar, lõõtspillimängu õpetamiseks (Mooste Rahvamuusikakooli taotlus) 400

Harry Kingissepa fond
Toetamaks haridustee jätkamisel neid Saaremaa Ühisgümnaasiumi edukalt lõpetanuid, kelle majanduslik kindlustatus on nõrk
Gerlin Kruuser, õpinguteks Tallinna Ülikoolis reklaami ja imagoloogia erialal 182 **
Katariina Sõmmer, õpinguteks Tartu Ülikooli Pärnu Kolledžis hotelli- ja turismiettevõtluse erialal 182 **

Heino Eelsalu fond
Toetamaks teadustegevust paleoastronoomia ja täppisteaduste ajaloo alal
Mikk Sarv, ülevaate koostamiseks Heino Eelsalu juhtimisel Eesti Loodusuurijate Seltsi täppisteaduste sektsioonis toimunud paleoastronoomia alasest uurimisest ja konverentsidest 250 *

Heino Kaljuste fond
Toetamaks koolimuusika arengut
Anneli Traks, kooli- ja koorimuusika edendaja-muusikaõpetaja stipendium 500

Hell Raa Mälestusfond
Toetamaks rahvusliku käsitöö arengut. Igal aastal antakse stipendium Tallinna Ülikooli käsitöö ja kodunduse eriala üliõpilasele
Piret Lobrev, magistriõpinguteks Tallinna Ülikoolis käsitöö ja kodunduse õpetaja erialal 105

Helmi Valtmani mälestusfond
Toetamaks stipendiumiga Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia klaveri eriala parimat üliõpilast
Aleksandra Kamenskaja, magistriõpinguteks Eesti Muusika- ja Teatriakadeemias klaveri erialal 330

Helmut Einpauli fond
Toetamaks eesti keele arendamist ja kasutamist
Ants Roos, laste kirjandusliku omaloomingu võistluse „XXI Steni muinasjutuvõistlus“ korraldamiseks 200

Hilda Koldof–Simmi mälestusfond
Toetamaks Kõmsi Lasteaed-algkooli ja EELK Hanila Pauluse koguduse tegevust
Pille Saatmäe, Kõmsi Lasteaed-algkooli õpilaste loomingulise tegevuse arendamiseks 120
EELK Hanila Pauluse kogudus, koguduse vaimuliku teenimise korraldamiseks 120

Hotell Viru fond
Toetamaks džässmuusika arengut Eestis
Maarja Aarma, õpinguteks vahetusüliõpilasena Stavangeri Ülikoolis Norras džässlaulu erialal 225

Ilmar Kullami fond
Toetamaks noortega tegelevaid perspektiivikaid korvpallitreenereid
Marek Koitla, osalemiseks FIBA Europe Coaching Certificate programmis 350
Rait Käbin, senise panuse eest noorte korvpallurite treenimisel ja enesetäiendamiseks Itaalia korvpalliklubis Siena Montepaschi 500

Ivar Ivaski mälestusfond
Toetamaks kord kahe aasta jooksul stipendiumiga parima luule-, essee- või kriitikaraamatu autorit
Tõnu Õnnepalu, esseekogu „Ainus armastus: valik esseid“ eest 750

Juhan Jaigi mälestusfond
Toetamaks laste- ja noorsookirjanduse arengut Eestis
Lauri Sommer, Lõuna-Eesti teemalise noorsoojuttude raamatu kirjutamiseks 580 *

Kieli Hoiukassa fond
Mare Kalda, akadeemilise folklooriväljaande „Eesti halltõvepärimus“ toimetamiseks 130 *

Kristi ja Siim Kallase fond
Toetamaks Eesti ajaloo mõtestamist teatris
Andrus Kivirähk, teksti autorile Oskar Lutsu noorpõlve ja kirjanikuks kujunemise kunstiliselt mõjuva kujutamise eest Eesti Draamateatri lavastuses „Kevadine Luts“ 500
Uku Uusberg, lavastajale Oskar Lutsu noorpõlve ja kirjanikuks kujunemise kunstiliselt mõjuva kujutamise eest Eesti Draamateatri lavastuses „Kevadine Luts“ 500
Roland Laos, Oskari osatäitjale Oskar Lutsu noorpõlve ja kirjanikuks kujunemise kunstiliselt mõjuva kujutamise eest Eesti Draamateatri lavastuses „Kevadine Luts“ 500

Kuno Lareni fond
Eesti muusika arengu toetamiseks
Jaak Jürisson, Tallinna Linnateatri uuslavastuse „Eesti filmi laulud“ muusikapalade arranžeerimiseks (Tallinna Linnateatri taotlus) 560

Käbi Laretei fond
Toetamaks interpreetide-instrumentalistide täiendusõpet ja koolitust
Kaarin Lehemets, õpinguteks Londoni Kuninglikus Muusikakolledžis viiuli erialal 125*

Lastekaitseliidu fond
Toetamaks põhi- ja keskharidust omandavaid andekaid õpilasi
Katrina Merily Reimand, õpinguteks Viljandi Muusikakoolis viiuli erialal ning klaveri ja laulmise lisaerialadel 160 **
Cevin Anders Siim, õpinguteks Tallinna Audentese Spordigümnaasiumis ja valmistumiseks Euroopa Noorte Olümpiafestivaliks 160 *
Brigitta Liisa Sikut, osalemiseks rühmvõimlemise maailmakarika etappidel ja maailmameistrivõistlustel 160 *

Lepa Anna sukasäär
Kassari saare omakultuuri ja arengu edendamiseks
Merike Niimann, koduloolisteks uurimistöödeks „Postiagentuur ja sideteenused Kassaris 20. sajandil“ ning „Kino näitamine ja kinos käimine Kassaris 20. sajandil“ 200 *

Liina Kirdi mälestusfond
Noorte filmitegijate toetamiseks
Jürgen Volmer, õpinguteks Tallinna Ülikooli Balti Filmi- ja Meediakoolis filmikunsti erialal 100

Liisa Suusteri ja Carolina Kremenetski mälestusfond
Toetamaks viiuldajate ja pianistide täiendusõpet välismaal
Rahel-Liis Aasrand, magistriõpinguteks Verona Felice Evaristo Dall’Abaco nimelises Konservatooriumis Itaalias viiuli erialal 120

Lilian Semperi fond
Noorte pianistide toetamiseks
Johan Randvere, õpinguteks Eesti Muusika- ja Teatriakadeemias klaveri erialal 630

Lilly ja Hugo Pärnamäe fond
Toetamaks koolis vähemalt kaks aastat töötanud pedagoogide enesealgatuslikke ettevõtmisi ja täiendusõpet
Allar-Reinhold Veelmaa, õppevideote loomiseks gümnaasiumi 10. klassi matemaatikakursuse õppimise toetamiseks 500 *

Luckhardt–Noraku fond
Toetamaks suurperede andekate laste arengut
Joosep Teppo, õpinguteks Tallinna Muusikakeskkooli 12. klassis klaveri erialal 255 *

Mari–Liis Küla fond
Toetamaks Eesti Kunstiakadeemia stsenograafia (lavakujunduse) eriala tulemuslike üliõpilaste laiapõhjalist enesetäiendamist
Inna Fleišer, Avignoni teatrifestivali külastamiseks 112

Mati Palmi fond
Toetamaks noori lauljaid enesetäiendamisel bel canto laulustiili alal
Kristel Pärtna, enesetäiendamiseks Itaalias 350 *

Matti Lehtineni fond
Toetamaks lauljate täiendusõpet Sibeliuse Akadeemias Helsingis või mujal välismaal
Elizabeth Paavel, magistriõpinguteks vahetusüliõpilasena Sibeliuse Akadeemias klassikalise laulu erialal 250 *

Neste OY fond
Toetamaks eesti rahvalaulu- ja rahvatantsutraditsioonide säilitamist
Kodukant Järvamaa MTÜ, IX laste ja noorte pärimusmuusikafestivali „Regilaul uues kuues“ korraldamiseks 250

Nokia fond
Eesti tehnika- ja majandusteaduste üliõpilaste ja uurijate koolituse toetamiseks
Katariina Kalda, õpinguteks Aberdeeni Ülikoolis Šotimaal majanduse ja juhtimise erialal 380

Nordea fond
Eesti ja Põhjamaade kultuurialase koostöö toetamiseks
Mittetulundusühing Järjehoidja, Rootsi kirjanduse ja ajaloo tutvustamiseks Võrumaa raamatukogutöötajatele Kultuuripärandi aasta raames 110 *

Norma fond
Jaan Sarv, traditsioonilise tantsu festivali „Sabatants“ programmi ettevalmistamiseks 200

Oskar Lõvi fond
Toetamaks spordiajakirjanikke ja spordiajakirjanduse ajaloo uurimist
Tiit Karuks, tunnustamaks tema tegevust spordiajakirjanikuna 500

Pakterminali fond
Peeter Kuutma, juubelinäituste ettevalmistamiseks ja korraldamiseks Estonia talveaias ning Vabaduse galeriis 300

Peep Keskküla fond
Eesti kunstielu arengu toetamiseks
Marko Pikkat, õpinguteks Tallinna Ülikoolis kunstiõpetuse erialal 118

Perekond Siimseni fond
Toetamaks Eesti muusikaelu
Mittetulundusühing Hereditas, festivali „TriaLogos 2013“ korraldamiseks 500

Päevalehe „Kaleva“ fond
Toetamaks humanistlikke taotlusi, eriti ajakirjanduses
Kadri Valner, rahvatantsu ja -muusika alaste artiklite kirjutamiseks (Eesti Rahvatantsu ja Rahvamuusika Seltsi taotlus) 285

Rahvusooperi fond
Toetamaks teatri- ja kontserditegevust ooperi-, balleti-, opereti- ja muusikaližanris
Tiina Mattisen, raamatu „Estonia 100“ artiklite kirjutamiseks ja koostamiseks 295

Raidla & Partnerid fond
Tartu Ülikooli õigusteaduse eriala üliõpilaste õppe- ja teadustegevuse toetamiseks
Kolm stipendiumit Tartu Ülikooli bakalaureuseõppe läbinud õpitulemuste poolest edukamale üliõpilasele:
Maarja-Liis Lall, magistriõpinguteks Tartu Ülikoolis õigusteaduse erialal 2000
Merlin Paas, magistriõpinguteks Tartu Ülikoolis õigusteaduse erialal 2000
Kristel Tuul, magistriõpinguteks Tartu Ülikoolis õigusteaduse erialal 2000
Kaks stipendiumit Tartu Ülikooli magistriõppe esimese aasta õppekava läbinud õpitulemuste poolest edukamale üliõpilasele:
Gea Lepik, magistriõpinguteks Tartu Ülikoolis õigusteaduse erialal 2000
Kärt Pormeister, magistriõpinguteks Tartu Ülikoolis õigusteaduse erialal 2000
Üks stipendium Tartu Ülikooli bakalaureuseõppe läbinud õpitulemuste poolest edukaimale eesti keelt mitte emakeelena kõnelevale üliõpilasele:
Polina Malaja, magistriõpinguteks Lundi Ülikoolis Rootsis õigusteaduse erialal 2000

Rain Lõhmuse fond
Toetamaks noori andeid
Merlin Raud, doktoriõpinguteks Tartu Ülikoolis keemia erialal 180 *

Rakvere muusikafond
Rakvere linna muusikaelu edendamiseks
Ingely Laiv, õpinguteks Tallinna Muusikakeskkoolis oboe erialal 240 *

Rannaleetide fond „Sinilind“
Edendamaks ilmateadust Eestis
Taimi Paljak, osalemiseks koolitusel Euroopa tugevate tormide uurimiskeskuses Austrias 1000*

Renate Jõesaare Stipendiumifond
Toetamaks stipendiumiga eesti rahvusest isikut, kes on tegev kujutava kunsti alal
Tiiu Pirsko, Friedebert Tuglase „Kogutud teoste“ sarja 12. köite „Juhan Liiv. Elu ja Looming“ kujundamiseks 200

Robert Lepiksoni fond
Tartu Ülikooli arstiteaduskonna magistri- ja doktoriõppe üliõpilaste koolituse ning enesetäiendamise toetamiseks
Elen Vettus, osalemiseks rahvusvahelisel dermatoskoopia lühikursusel Grazis, Austrias 473

Roman Tavasti fond
Toetamaks loomingulist mõtet märgikunsti vallas
Katrin Kosenkranius, loominguliseks tegevuseks 1000

Round Table Eesti fond
Toetamaks puudustkannatavaid lapsi haridustee jätkamisel
Maria Huntsaar, õpinguteks Tallinna Reaalkoolis ja osalemiseks maailma karikavõistlustel rühmvõimlemises Budapestis 200 *
Emill-Ronald Hurmemaa, balletiõpinguteks tantsukoolis „Noor Ballett Fouetté“ 445 *

Salme ja Aleksander Mathieseni fond
Toetamaks avalik-õiguslike ülikoolide magistri- ja doktoriõppe üliõpilasi arstiteaduse ning inseneri- ja täppisteaduste valdkondades
Eno-Martin Lotman, õpinguteks Tartu Ülikoolis arstiteaduse erialal 275 *

Sampo fond
Mittetulundusühing Tartumaa Rahvakultuuri Keskselts, pärimusmuusika konverentsi „Laulu mõju“ korraldamiseks 200

Sinebrychoff Eesti fond
Marge Monko, Henkel Art.Award. kunstikonkursi võitmise eest 500

Sini–Valge fond
Kirjanduse ja ajakirjanduse toetamiseks
Mart Kivastik, poeet ja revolutsionäär Johannes Vares-Barbaruse elust ja tema kaasajast kõneleva näidendi kirjutamiseks ning sellele eelnevaks uurimistööks (Sihtasutuse Endla Teater taotlus) 500

Suursaadik Riivo Sinijärve fond
Toetamaks Eesti üliõpilaste õpinguid Ühendatud Kuningriigi ülikoolides ja Eesti ülikoolide väitlusklubide võistlusreise Ühendatud Kuningriigi ülikoolidesse
Jaanika Vider, doktoriõpinguteks Oxfordi Ülikoolis sotsiaalantropoloogia erialal 150 *

Sõnumilehe fond
Toetamaks üliõpilassporti
Grete Tõnne, magistriõpinguteks Eesti Maaülikoolis maastikuarhitektuuri erialal, treeninglaagri korraldamiseks Itaalias ja valmistumiseks Kaasanis toimuva universiaadi poolmaratoniks 120 *

Zonta fond
Toetamaks naisüliõpilaste doktoriõpet Eesti kõrgkoolides
Katre Kikas, doktoriõpinguteks Tartu Ülikoolis kirjanduse ja kultuuriteaduste erialal 115 *

Tallinna M/S “Estonia” fond
Toetamaks m/s „Estonia“ laevaõnnetuses vanemad kaotanud laste hariduspüüdlusi
Rahuldati 12 taotlust summas 2890 eurot.

Tallinna Reaalkooli fond
Toetamaks Reaali Vaimu
Taivo Pungas, haridustee jätkamiseks ja eduka osalemise eest rahvusvahelistel olümpiaadidel – kuldmedal geograafiaolümpiaadil ja pronksmedal keemiaolümpiaadil 130

Tallinna Sadama fond
Mihkel Koppel, Saaremaa tuulikute dokumenteerimiseks 572

Terttu ja Juhani Pelanne fond
Eesti noorte muusikute toetamiseks
Marcel Johannes Kits, õpinguteks Tallinna Muusikakeskkoolis tšello erialal 200

Tiina Liiviku fond
Toetamaks eesti gümnaasiumides õppivaid hea õppeedukusega õpilasi, kelle kodune majanduslik kindlustatus on nõrk
Jane Kaldma, õpinguteks Tartu Descartes’i Lütseumis 195
Mari Mägi, õpinguteks Türi Ühisgümnaasiumis 195

Tiina Tammani fond
Toetamaks üliõpilasi ja gümnaasiumiastmel õppivaid noori, kel on loomulikku annet ärksaks ja iseseisvaks mõttetegevuseks ning soovi ja tahtmist seda arendada
Toetamaks üliõpilasi (stipendiaadid nimetati arvamuslugude põhjal):
Anna-Helena Purre, magistriõpinguteks Tallinna Ülikoolis geoökoloogia erialal 100
Dmitri Rozgonjuk, õpinguteks Tartu Ülikoolis psühholoogia erialal 100
Kaarle Olav Varkki, õpinguteks Tallinna Ülikoolis kultuuriteaduse erialal 100
Toetamaks gümnaasiumiastme õpilasi (stipendiaadid nimetati arvamuslugude põhjal):
Karoliina Asujõe, õpinguteks Tallinna Prantsuse Lütseumi 12. klassis 47
Laura Johanna Evisalu, õpinguteks Tallinna 32. Keskkooli 10. klassis 47
Anna-Mai Männik, õpinguteks Gustav Adolfi Gümnaasiumi 11. klassis 47
Toetamaks Türi Ühisgümnaasiumi õpilasi (stipendiaadid nimetati arvamuslugude põhjal):
Kadri Avamere, õpinguteks Türi Ühisgümnaasiumi 12. klassis 44
Tarvi Roos, õpinguteks Türi Ühisgümnaasiumi 12. klassis 50

Vello Sillami Tallinna Reaalkooli fond
Toetamaks vähekindlustatud ja hea õppeedukusega Tallinna Reaalkooli õpilasi haridustee jätkamisel
Tallinna Reaalkooli Hoolekande Selts, Tallinna Reaalkooli ja õpilaste tegevuste toetamiseks 140

Vendade Taburite Tallinna Reaalkooli fond
Toetamaks vähekindlustatud ja hea õppeedukusega Tallinna Reaalkooli õpilasi haridustee jätkamisel ja Tallinna Reaalkooli tegevust
Ralf Ahi, haridustee jätkamiseks ja eduka osalemise eest rahvusvahelisel geograafiaolümpiaadil (pronksmedal) 40
Anu Ainsaar, haridustee jätkamiseks ja eduka osalemise eest rahvusvahelistel olümpiaadidel – hõbemedal bioloogiaolümpiaadil ja osalemine geograafiaolümpiaadil 80
Märt Emil Belkin, haridustee jätkamiseks ja osalemise eest rahvusvahelisel filosoofiaolümpiaadil 20
Andres Erbsen, haridustee jätkamiseks ja eduka osalemise eest rahvusvahelistel olümpiaadidel – hõbemedal füüsikaolümpiaadil ja osalemine astronoomiaolümpiaadil 80
Joonas Kalda, haridustee jätkamiseks ja osalemise eest rahvusvahelisel keemiaolümpiaadil 20
Maria Krajuškina, haridustee jätkamiseks ja eduka osalemise eest rahvusvahelisel EL loodusteaduste olümpiaadil (hõbemedal) 60
Oskar Voldemar Lahesoo, haridustee jätkamiseks ja eduka osalemise eest rahvusvahelisel loodusteaduste olümpiaadil (pronksmedal) 40
Oliver Nisumaa, haridustee jätkamiseks ja eduka osalemise eest rahvusvahelisel astronoomiaolümpiaadil (pronksmedal) 40
Hanna-Ingrid Nurm, haridustee jätkamiseks ja eduka osalemise eest rahvusvahelisel muusikaolümpiaadil (hõbemedal) 60
Kristel Roots, haridustee jätkamiseks ja eduka osalemise eest rahvusvahelisel loodusteaduste olümpiaadil (pronksmedal) 40
Hanna Britt Soots, haridustee jätkamiseks ja osalemise eest rahvusvahelisel astronoomiaolümpiaadil 20
Sandra Schumann, haridustee jätkamiseks ja eduka osalemise eest rahvusvahelisel matemaatikaolümpiaadil (diplom) 20
Erik Tamre, haridustee jätkamiseks ja eduka osalemise eest rahvusvahelistel olümpiaadidel – kuldmedal bioloogiaolümpiaadil ja pronksmedal lingvistikaolümpiaadil 130
Jaan Toots, haridustee jätkamiseks ja eduka osalemise eest rahvusvahelistel olümpiaadidel – kuldmedalid füüsika- ja bioloogiaolümpiaadil ning pronksmedal keemiaolümpiaadil 220
Uku Erik Tropp, haridustee jätkamiseks ja osalemise eest rahvusvahelisel astronoomiaolümpiaadil 20
Uku-Kaspar Uustalu, haridustee jätkamiseks ja eduka osalemise eest rahvusvahelisel EL loodusteaduste olümpiaadil (kuldmedal) 90
Janno Veeorg, haridustee jätkamiseks ja eduka osalemise eest rahvusvahelisel matemaatikaolümpiaadil (diplom) 20

Wiedemanni fond
Toetamaks eesti keele õpet ja rahvuslikku kasvatust
Kertu Aer, uurimistöö kirjutamiseks õpilaste suhtumisest õigekeelsusreeglitesse 100
Märt Emil Belkin, uurimistöö „Eesti internetikeel kui keelevorm“ kirjutamiseks 100
Lotta Hiie, uurimistöö „Tsitaatsõnade tajumine ja mõistmine Tallinna Reaalkooli õpilaste hulgas“ kirjutamiseks 100
Silver Kivilo, uurimistöö „Eesti toitlustussõnavara muutumise kohta viimastel kümnenditel“ kirjutamiseks 100 *

Virumaa Kommertspanga fond
Virumaa kultuuri toetuseks
Merle Pikhoff, stipendium pärimuspeo juhile (Baltica 2013 Iisaku maapäeva peakorraldaja Pille Nageli taotlus) 300

Vladimir Sapožnini fond
Toetamaks Eesti Muusika- ja Teatriakadeemias, Georg Otsa nimelises Tallinna Muusikakoolis ja Heino Elleri nimelises Tartu Muusikakoolis ning Tallinna Muusikakeskkoolis õppivaid noori andekaid viiuldajaid
Kaia Voitka, õpinguteks Eesti Muusika- ja Teatriakadeemias viiuli erialal 200 *

Voldemar Panso fond
Toetamaks Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia lavakunstikooli üliõpilaste ja magistrantide õppereise
Maarja Mitt, enesetäiendamiseks näitlejate intensiivkursustel Londoni Ülikooli kõne ja draama koolis 200

* taotlused rahuldatud küsitud summa suuruses
** taotletut summat suurendati

NB! Kommentaarid on avaldatud lugejate poolt. Kommentaare ei toimetata. Nende sisu ei pruugi ühtida toimetuse seisukohtadega. Kui märkad sobimatut postitust, teavita sellest moderaatoreid, vajutades lipukese ikooni.

Kommenteeri

avatar
wpDiscuz