Haapsalus on koos 150 matemaatikaõpetajat

Kaie Ilves

kaie@le.ee

Haapsalu kutsehariduskeskusse kogunes täna 150 matemaatikaõpetajat üle Eesti. Foto: Arvo Tarmula
Haapsalu kutsehariduskeskusse kogunes täna 150 matemaatikaõpetajat üle Eesti. Foto: Arvo Tarmula

Tänane hommik Haapsalu kutsehariduskeskuses võis mõjuda isegi pisut kõhedusttekitavalt, sest sinna kogunes 150 matemaatikaõpetajat pidama matemaatikaõpetajate sügispäevi.

„Siin on õpetajaid kõigist maakondadest,” sõnas Tartu ülikooli matemaatika–informaatikateaduskonna dotsent Lea Lepmann.

Tegemist on traditsioonilise kokkutulekuga, mida on korraldatud 1974. aastast saadik. Esimesed matemaatikaõpetajate päevad peeti Viljandis.

„Siis oli püha eesmärk viia matemaatikaõpetajate päevad maakondadesse,” ütles Haapsalu Wiedemanni gümnaasiumi matemaatikaõpetaja Leini Vahtras.

Täna Haapsalus alanud matemaatikaõpetajate päevad on arvult 39., Haapsalus on neid peetud ka kaks korda varasemail aastail.

39. matemaatikute päevad Haapsalu kutsehariduskeskuses avati täna kell 11 suure pidulikkusega: matemaatikute laulu saatel süütasid eri maakondade õpetajate esindajad küünlad.

„See on suur pidupäev. Kes kord juba käima on hakanud, see ei loobu,” sõnas Lea Lepmann.

Lepmanni sõnul osaleb päevadel ehk viiendik Eesti matemaatikaõpetajaist, kuigi päris täpselt ei ole teada, kui palju neid üldse olemas on.

Lepmann ütles, et igal aastal keskendutakse kindlale valdkonnale. Tänavu on suundumusi kolm: infotehnoloogia rakendamine matemaatikaõpetuses; matemaatika rakendamine elus ja lõimimine teiste ainetega; kuidas korraldada matemaatikaõpetust lähtudes õpilaste vigadest.

Matemaatika lõimimisest igapäevaeluga räägib oma ettekandes “Milleks meile matemaatika?” endine Haapsalu koolipoiss Targo Tennisberg rahvusvahelisest tarkvaraarendusfirmast Nortal AS.

Vigade teema juhatab sisse Soome matemaatik Hannu Korhonen.

Ettekandjate seas on nii noori, alles ülikooli lõpetanud matemaatikuid, kes tutvustavad oma uurimistöid, kui ka juba kogenud koolmeistreid ja didaktikud, ütles Lepmann.

Tänavu on noori ettekandjaid kaheksa.

Matemaatikaõpetajate järelkasvu kohta sõnas Lepmann, et see pole parem ega kehvem kui teistes ainetes.

Suurimate probleemidena nimetas Lepmann matemaatika peatselt kohustuslikuks muutuvat riigieksamit, mille sisust alanud päevadel samuti räägitakse. Laiemas plaanis teeb matemaatikuile muret uue õppekava rakendamine: gümnaasiumi kitsas ja lai matemaatikakursus.

Neis küsimusis on eestkõnelejaiks haridus– ja teadusministeeriumi nõunik Ülle Kikas, üldhariduse osakonna asejuhataja Ain Tõnisson, SA Innove matemaatika peaspetsialist Deivi Taal ja TÜ matemaatika–informaatikateaduskonna dekaan Tõnu Kollo.

Matemaatikaõpetajate päevi peetakse kord aastas, sügiseti Tartu ülikooli, korraldajamaakonna matemaatikute ja Eesti matemaatika seltsi koostöös.

Päevad algasid täna ja lõpevad homme professor Gerhard Rägo nimelise mälestusmedali laureaatide nimetamisega. Medal antakse silmapaistvate teenete eest õpetajatöös ja tõhusa kaasabi osutamise eest matemaatika õpetamise täiustamisele Eesti koolides.

1 Kommentaar
Inline Feedbacks
View all comments
viira
10 aastat tagasi

Tore, et niipalju nutikaid õpse on siiakanti sattunud! Kahju et on sügise lõpp kuid õnneks on Haapsalus paar veekeskust kus tervist turgutada.Jaksu õpsidele!