0

Keskkonnaamet teatab

Riina Tobias

Riina Tobias

riina.tobias@gmail.com

Keskkonnaministri käskkirjaga nr 981 (9. juuli 2010) algatati Lääne maakonnas Silma looduskaitseala kaitse–eeskirja muutmine ja kehtestamine ning käskkirjaga nr 1186 (19. august 2010) Salajõe maastikukaitseala kaitse–eeskirja muutmine ja kehtestamine.

Tulenevalt kaitsealade piiride muutmisest muudetakse vastavalt ka hoiualade piire Lääne maakonnas. Keskkonnaameti poolt ettevalmistatud ja Vabariigi Valitsuse poolt kehtestatavate Silma looduskaitseala ning hoiualade piiri ja kaitsekorda muutvate määruste eelnõude dokumentide avalik väljapanek oli Keskkonnaameti Hiiu–Lääne–Saare regiooni Haapsalu kontoris Kiltsi tee 10 ning Noarootsi, Oru ja Ridala vallavalitsuses 9. augustist 6. septembrini 2010 ning lisaväljapanek Keskkonnaameti Haapsalu kontoris 4. oktoobrini 2010. Salajõe maastikukaitseala määruse eelnõu dokumentide avalik väljapanek oli 20. septembrist 8. oktoobrini 2010 Hiiu–Lääne–Saare regiooni Haapsalu kontoris ja Oru vallavalitsuses.

Keskkonnaamet jätkab eelnimetatud eelnõude menetlemist ja korraldab eelnõude uue avaliku väljapaneku.

2010. aasta avalikustamise ajal laekunud ettepanekute alusel on muudetud Silma looduskaitseala välispiiri ja vööndite piiri ning kaitse–eeskirja eelnõusse on lisatud järgmised leevendused:

• täiendavalt lubatakse kaitseala valitseja nõusolekul lõkketegemist koosluste hooldustööde käigus, õuemaal rahvaürituste korraldamist omaniku loal, mootoriga ujuvvahendiga sõitmist 1. novembrist 31. märtsini kaitseala veealal ning aastaringselt Haapsalu lahe piiranguvööndis, kaitseala valitseja nõusolekul rajatud jäärajal mootorsõidukiga sõitmist jääl, keelatud pole enam vesijalgrattaga sõitmine;
• täiendavalt lubatakse kaitseala valitseja nõusolekul väikekiskjate arvukuse reguleerimist ka 1. märtsist 31. augustini, keelatud pole enam urujaht;
• leevendatud on kalapüügipiirangut ning kalapüük on lubatud (arvestades liikumispiirangutega) 1. juulist 28. (29.) veebruarini ja teadus– või seire–eesmärgil kaitseala valitseja nõusolekul aasta ringi,
• Vööla–Kudani sihtkaitsevööndi veealal ei seata viibimiseks ajalisi piiranguid, lubatakse teaduslikult põhjendatud töid Vööla mere veerežiimi looduslikkuse tagamiseks, lubatud on kaitseala valitseja poolt tähistatud punktist Kirimäe poolsaarel ujuvvahendita 100 meetri raadiuses veealal viibimine,
• sihtkaitsevööndites lubatakse sisult valitseja nõusolekul teede, sildade ja tehnovõrgu rajatiste rajamist kinnistu tarbeks,
• piiranguvööndites lubatakse kuni 50 osalejaga rahvaürituse korraldamist selleks ettevalmistamata kohas, hall–lepikutes ka lageraiet kuni 1 ha suuruse langina ning põllu– ja õuemaal biotsiidide, taimekaitsevahendite ja väetiste kasutamist ning kaitseala valitseja nõusolekul pilliroo varumist külmumata pinnaselt.

Muid sisulisi muudatusi tehtud ei ole.

Salajõe maastikukaitseala eelnõu sisult muudetud ei ole. Määruste dokumentides on täpsustatud sõnastust ja muudetud vormistust uute kaitse–eeskirjade vormistamise nõuete kohaselt.

Uuendatud eelnõude dokumentidega saab tutvuda 2.–15. oktoobril Keskkonnaameti Haapsalu kontoris Kiltsi tee 10 ja www.keskkonnaamet.ee uudiste rubriigis.

Samuti saab sel ajal Silma looduskaitseala kaitse–eeskirja määruse eelnõuga tutvuda ka Noarootsi, Oru ja Ridala vallavalitsuses ning Salajõe maastikukaitseala kaitse–eeskirja määruse eelnõuga Oru vallavalitsuses. Vastuväiteid ja ettepanekuid määruste kohta saab Keskkonnaametile kirjalikult esitada aadressil Kiltsi tee 10, 90403 Haapsalu, või laane@keskkonnaamet.ee kuni 15. oktoobrini. Määruste avalik arutelu on 22. oktoobril kell 10 Keskkonnaameti Haapsalu kontoris.

Lisainfo 472 4722 või 5649 6373 (Marju Erit) või 472 9430 (Elle Puurmann).

NB! Kommentaarid on avaldatud lugejate poolt. Kommentaare ei toimetata. Nende sisu ei pruugi ühtida toimetuse seisukohtadega. Kui märkad sobimatut postitust, teavita sellest moderaatoreid, vajutades lipukese ikooni.

Kommenteeri

avatar
wpDiscuz