Vahetus eestlaste teenistuskoht Afganistanis

Andrus Karnau

andrus.karnau@le.ee

Afganistanis teenivad ja äsja puhkuselt naasnud jalaväekompanii Estcoy-14 kaitseväelased kolisid patrullbaasi Pimon, et alustada senisest erinevate ülesannete täitmist.

Enne puhkust Eestis andsid Estcoy-14 kaitseväelased patrullbaasi Wahid ja kontrollpunkti 17 üle Briti üksustele ning kümnepäevaselt puhkuselt Eestist naastes võttis kompanii Briti üksustelt üle samuti Helmandi provintsis Nad-e Ali piirkonnas paikneva patrullbaasi Pimon. Kui seni oli Eesti jalaväekompanii peamine ülesanne kindla vastutusala hoidmine, siis nüüdsest hakkab kompanii tegutsema operatiivüksusena.

“„Uus ülesanne esitab meie kompaniile uued väljakutsed, sest valmisoleku kompanii tegutseb lahingugrupi tervel vastutusalal, seda nii soomukitel aga ka helikopteritel,”“ ütles kaitseväe Afganistani kontingendi ülem kolonelleitnant Margus Koplimägi. “„Peame olema targalt aktiivsed ehk me peame oma operatsioonid väga hästi läbi mõtlema, mis nõuab väga head eelnevat ettevalmistust luureandmete kogumise ja vastase analüüsi näol.“”

Kontingendi ülema sõnul lisab vastutusala muutumine värvi kompanii igapäeva tegemistele. „Vaatamata oluliselt suurenenud tegevusruumile püüame oma uue kodu ümbruse ikkagi turvalisena hoida,“ ütles kolonelleitnant Koplimägi.

Afganistanis Helmandi provintsis on eestlased kõige pikemalt teeninud patrullbaasis Wahid, mille võttis brittidelt üle jalaväekompanii Estcoy-9 novembris 2009 ning tänavu augustis andis Estcoy-14 baasi taas brittidele. Ka Pimonis on eestlased varem asunud – Estcoy-8 kaitseväelased teenisid samuti operatiivüksuses ja paiknesid Pimonis 2009. aastal maist novembrini.

Afganistanis teenib ka mitu läänlast.

0 Kommentaari
Inline Feedbacks
View all comments