Kuritegevus Läänemaal on kasvamas

Kaire Reiljan

kaire@le.ee

Läinud aasta kolme esimese kuuga võrreldes on kuritegevus Läänemaal tänavu kasvanud, enim on sagenenud vargused.

Haapsalu politsejuhi Margus Kaldma sõnul registreeriti eelmisel aasta esimesel kolmel kuul 103 kuritegu, tänavu aga 121.

Varguste kohta ütles politseijuht, et põhiliselt himustatakse metalli. Samas pisivarguste arv on langenud.

Kaldma sõnul on kasvanud majandusalane kuritegevus, seda just internetikelmuste arvel.

Positiivse poole peal on see, et väärtegude arv on vähenenud. Mullustest poole vähem on avaliku korra rikkumisi.

Kaldma ütles, et pisivargused ja avaliku korra rikkumised on need, mille peale inimesed politsei välja kutsuvad: „Kui väljakutseid on vähem, siis tähendab see, et neid pannakse ka vähem toime.”

Liiklusseaduse rikkujaid on tabatud rohkem. Kasv on kergemate, kuid mitte vähemoluliste rikkumiste arvel – näiteks helkurite kasutamine. Roolijoodikute hulk on läinud aasta kolme kuuga võrdne, nagu ka liiklusõnnetuste arv.

Läänemaa liikluses tänavu ühtegi inimest hukkunud pole, kuid nagu eelmiselgi aastal, on õnnetustes kaks inimest vigastada saanud.

Margus Kaldma sõnul mõjutab politsei tööd kokkuhoid. „Tuleb mõelda, kus ja kuidas liigume,” ütles ta. Kokkuhoiu tõttu on otsustatud ära jätta iganädalased konstaabli vastuvõtud valdades, sest inimesed vastuvõtuajal konstaabli jutul eriti ei käi. Enamasti tahetakse konstaabliga kohtuda kohe, kui vajadus tekib ja tihti ei kannata need mured vastuvõtupäevani ootamist. Kaldma ütles, et päris ära vastuvõtte valdades ei kaotata, need hakkavad toimuma vähemalt korra kuus.

0 Kommentaari
Inline Feedbacks
View all comments