Veebruaris alustavad väikeettevõtja arenguprogrammi uued grupid

Riina Tobias

riina.tobias@gmail.com

“Väikeettevõtja arenguprogramm” on EASi poolt ellu kutsutud mikro- ja väikeettevõtjatele suunatud koolitusprogramm, mille tegevused algasid 2010. aasta novembrikuus. Pilootprojektis osales kokku 92 inimest 86st ettevõttest, osalenute tagasiside oli valdavalt positiivne ja programmis osalemist soovitatakse kõikidele arenguhuvilistele mikro- ja väikeettevõtjatele.

Sel poolaastal on planeeritud koolitused kokku kuues grupis. Eestikeelsed grupid Tallinnas ja Tartus alustavad veebruaris. Venekeelse koolituse hange on hetkel veel käimas. Kui selleaastased programmid võetakse hästi vastu ja osaleda soovijaid on piisavalt, jätkuvad koolitused septembris.

EASi partneriks ja eestikeelse „Väikeettevõtja arenguprogrammi“ läbiviijaks on Invicta OÜ. Lisainfot “Väikeettevõtja arenguprogrammi 2012-2013” moodulite ja koolitajate ning gruppide ajakava kohta leiab siit: VAP programm ja ajakava 2012. Täpsem info venekeelse koolituse kohta avaldatakse esimesel võimalusel.

Moodulitest koosneva kaheksapäevase koolituse eesmärgiks on parendada koolitusel osalevate ettevõtjate teadmisi ja anda neile täiendavaid igapäevatööks vajalikke oskusi. Koolitusel osalejatele antakse tervikpilt väikeettevõtte tänapäevasest juhtimisest ja selgitatakse, millistest osadest tervik koosneb. Koolitustega seotud kodutööd on olulised nii õpitu kinnistamiseks kui ka annavad ettevõtjale hea võimaluse programmis aktiivse osalemise kaudu ja koolitajate toel oma ettevõtte arengukava koostamiseks või strateegia ülevaatamiseks. Lisaks tutvustatakse osalejatele koolituse tulemuslikkuse mõõtmise töövahendit “ROI of Training Investment”.

Väikeettevõtja arenguprogrammi ootame tegutsevaid mikro- ja väikeettevõtjaid – omanikke, juhatuse liikmeid, tegevjuhte –, kelle reaalne ettevõtluskogemus on vähemalt üks aasta ja kes lisaks töökogemusele on eelnevalt omandanud esmased teadmised ettevõtte juhtimisest mõnel juhtimis- või ettevõtlusvaldkonna koolitusel. Lisaks eelpool nimetatud kriteeriumidele on oluline jälgida, et ettevõtte tegevusvaldkond ei kuuluks mittetoetavate valdkondade hulka.

Arenguprogrammi kandideerimiseks tuleb osaleda soovijal täita sooviavaldus ja esitada see esimesel võimalusel, kuid hiljemalt 3. veebruariks meilile: merle@invicta.ee. Gruppide koostamiseks tehakse valik kõikide osaleda soovinute vahel. Esimene grupp Tallinnas alustab 16. veebruaril ja Tartus 27. veebruaril.

Koolitusel osalemine on soodne – 160 eurot –, kuna koolitusprojekti kaasfinantseeritakse Euroopa sotsiaalfondi vahenditest. Koolitusel osalejatele on tagatud kohvipausid ja toitlustamine. Osalejatele väljastpoolt Tallinna või Tartut kaetakse vajadusel ka majutuskulud, osaleja enda kanda jäävad sõidukulud. Koolitusel osalemise eest tasutakse üldjuhul kahes osas, 50% enne koolituse algust ja 50% pärast koolituse lõppu.

Täiendavat infot saab:

* EAS – Riina Arvisto, arenduskonsultant, tel 627 9451, riina.arvisto@eas.ee
* Invicta OÜ – Merle Tatter, koolituskonsultant, tel 5625 2612, merle@invicta.ee

0 Kommentaari
Inline Feedbacks
View all comments