21.1 C
Haapsalu
Teisipäev, 18. juuni 2024

6 kuu keskmine portaali küljastajate arv kuus: 60 619

Avaleht Sildid Solveig Edasi

Silt: Solveig Edasi

Noarootsi koolijuht lahkub ametist

[caption id="attachment_362243" align="alignnone" width="1920"] Signe Matteus. Foto: Kaire Reiljan[/caption] Kolm aastat Noarootsi kooli juhtinud Signe Matteus paneb ameti maha. Lääne-Nigula haridusjuhi Solveig Edasi sõnul on Matteus oma lahkumissoovi kinnitanud ja tema viimane tööpäev Noarootsis on 28. juuni.

Lääne-Nigula vald peab aru andma

[caption id="attachment_424275" align="alignnone" width="1920"] Innovatsioonikeskus Innokas kavatseb teha kooli liaali ka Lääne-Nigula valda. Foto: Heinrih Heintalu[/caption] Õiguskantsler ootab Lääne-Nigula vallalt selgitusi, miks toetab vald erinevalt munitsipaal- ja erahuvikoolides õppivaid lapsi. Lääne-Nigula vallal oma huvikoolid puuduvad, mistõttu saavad valla lapsed huviharidust teiste omavalitsuste huvikoolides või erahuvikoolides. Munitsipaalhuvikoolides nagu Haapsalu muusika-, kunsti- või spordikoolis õppivate laste eest maksab Lääne-Nigula kohatasust kuus 90 protsenti.

Lääne-Nigula tõstab lasteaednike palka

[caption id="attachment_418054" align="alignnone" width="1280"] Foto: Pixabay[/caption] Lääne-Nigula vallavolikogu otsustas tõsta oma lasteaiaõpetajate palka, nad hakkavad saama kuus 50 eurot rohkem kui mullu.

Lääne-Nigula tegi koolide ühendamise eelnõu ümber

[caption id="attachment_421291" align="aligncenter" width="1920"] Martna osavalla koosolekul kinnitas Lääne-Nigula haridusjuht Solveig Edasi (keskel), et mõlemad koolid jäävad võrdväärseks. Foto: Malle-Liisa Raigla[/caption] Kuna Palivere elanikele ei olnud koolide ühendamine vastuvõetav, tegi Lääne-Nigula vallavalitsus nende ettepanekuid arvesse võttes eelnõu ümber. „Me ei liida mitte Paliveret Martnaga, vaid vastupidi,“ ütles Lääne-Nigula vallavolikogu esimees Mikk Lõhmus Lääne Elule. „Palivere seda soovis ja Martna aktsepteeris. Niimoodi küsimusi ju lahendataksegi.“ Esialgu tahtis kohalik omavalitsus liita Palivere kooli Martnaga, nii et Palivere kooli tegevus oleks lõpetatud, kool registrist kustutatud ja tegutsenud edasi Martna kooli osana. Paliverelaste mastaapne vastuseis sundis vallavalitsust eelnõu muutma.

Martna kiitis koolide ühendamise eelnõu heaks

[caption id="attachment_421147" align="alignnone" width="1920"] „Meie projektid peavad jätkuma ja meie maja peab saama rekitud,“ ütles Martna osavallakogu liige Marge Kanna osavallakogu istungil. Foto: Malle-Liisa Raigla[/caption] Martna osavallakogu otsustas täna pärast üle tunni aja kestnud arutelu kiita Martna ja Palivere kooli ühendamise eelnõu heaks. Martna osavallakogu oleks nõus ka sellega, et Martna kool liidetaks Palivere kooli külge, mitte vastupidi, nagu eelnõus seisab, aga seda tingimusel, et Martna koolimaja tehakse korda ja uue kooli nimeks saab Martna-Palivere kool.

Nõva koolist saab Noarootsi kooli õppekoht

[caption id="attachment_420899" align="alignnone" width="1920"] Nõva kool. Foto: Andra Kirna[/caption] Kui Lääne-Nigula vallavolikogu koolireformi märtsis heaks kiidab, lõpetatakse sügisest Nõva kooli tegevus iseseisva haridusasutusena ja sellest saab Noarootsi kooli õppekoht.

Palivere lükkas koolide ühendamise eelnõu tagasi

[caption id="attachment_420889" align="alignnone" width="1920"] Palivere osavallakogu liige Ago Vimm ei mõista, miks liidetakse suurem kool pisemaga, mitte vastupidi. Foto: Kaire Reiljan[/caption] Kui Lääne-Nigula haridusjuht Solveig Edasi oli koolide ühendamise eelnõu kolmapäeval osavallakogule tutvustanud, hääletasid volinikud selle seitsmekesi üksmeelselt maha. „Me ei saa aru, miks on liitmine sellises järjekorras. Me ei saa aru, miks tehakse seda meie jaoks ebaloogiliselt,“ ütles Palivere osavallakogu esimees Risto Roomet neljapäeval osavallakogu istungil. Eelnõu järgi liidetakse saja õpilasega Palivere kool palju pisema Martna kooliga. Roomet märkis, et sellisel viisil koolide ühendamine ei anna ühtegi senti rahalist kokkuhoidu ega lahenda mitte ühtegi probleemi. „Teie ainuke argument on Erasmuse projekt. Meie ei ole sellega absoluutselt nõus,“ märkis Roomet istungil.

Vallajuht koolireformist: kuhu need lapsed siis lähevad?

[caption id="attachment_420734" align="alignnone" width="1920"] Lääne-Nigula vallavolikogu esimehe Mikk Lõhmuse sõnul tekitab gümnaasiumireform terve hulga vastamata küsimusi. Foto: Urmas Lauri[/caption] Lääne-Nigula vald sai ühe esimese kohaliku omavalitsusena haridus- ja teadusministrilt kutse alustada 10.–12. klassi sulgemise läbirääkimisi. „Ennekõike tahaks teada, mis probleemi me Kullamaal siis lahendame,“ ütles Lääne-Nigula vallavanem Janno Randmaa Lääne Elule. „Ei saa ju olla nii, et igal pool on probleem ühesugune.“ Randmaa ei näe võimalust Kullamaa keskkooli põhikooliks kärpida pelgalt sellepärast, et seal õpib 40 last. Vallajuht ütles, et kavandatav reform kahjustab koole juba ette: kes tahaks panna oma lapse keskkooli, mille kohta riik ütleb, et see pole jätkusuutlik.

Lääne-Nigula vallajuhid koolivõrgust: esikohal pole kokkuhoid, vaid parem teenus

[caption id="attachment_419327" align="alignnone" width="696"] Lääne-Nigula valla haridusosakonna juhataja Solveig Edasi sõnul tegi teda kurvaks, et Palivere kooli lapsevanemad kujundasid oma arvamuse kontekstist välja rebitud lause põhjal. Foto Urmas Lauri.[/caption] Lääne-Nigula valla haridusosakonna juhataja Solveig Edasi on valla haridusvõrgu analüüsi põhjal teinud ettepaneku, millised muudatused oleksid head.

Palivere lastevanemad tõmbavad koolide liitmisele pidurit

[gallery ids="418949,418950,418951,418952,418953,418954,418955,418956,418957,418958,418959,418960,418961,418962"] Lääne-Nigula vald tahab, et volikogu otsustaks märtsiistungil Martna ja Palivere kooli liitmise üle, aga Paliveres ei olda sellise kiirustamisega nõus. Et Martna ja Palivere põhikool uuest õppeaastast liita, tuleb volikogul selline otsus vastu võtta enne 1. aprilli. See tähendab, et volikogu märtsiistungiks tuleb sellise asjade käiguga nõusse saada mõlema põhikooli hoolekogud, kohalikud kogukonnad ja osavallakogud, samuti peab eelnõu saama heakskiidu volikogu komisjonidelt ja otsus peab volikogust ka läbi minema. Aga ennekõike peab volikogu koalitsioon vaagima, et kas Martna-Palivere või Palivere-Martna põhikooli moodustamise eelnõu üldse volikogu päevakorda jõuabki. Võimuliit teeb oma otsuse ilmselt esmaspäeval.