6 oskust, mida pead omandama, et olla edukas

reklaamitoimetaja

reklaam@le.ee

Group of diverse people having a business meeting

Oskused on tänapäeva maailmas nagu väärtuslik valuuta. Mida rohkem oskusi sul on, seda väärtuslikum oled sa kui töötaja, mis tähendab, et oled rohkemate potentsiaalsete tööandjate jaoks atraktiivne valik, võid oma töö eest rohkem palka küsida ja pärast tööle asumist suudad vajadusel rohkem ja efektiivsemalt tööd teha.

Paljud oskused on tegelikult universaalsed erinevate valdkondade jaoks ja neid hindavad kõrgelt kõik tööandjad sõltumata sellest, kas tegu on mõne telekommunikatsiooni teenuseid pakkuva ettevõtte, spordiennustusi pakkuva veebilehega Bet365 või hoopis näiteks tuntud Eesti kommertspangaga.

Toome välja kuus oskust, mis on edukaks olemisel aluseks igale inimesele mis tahes positsioonil. Tööandjad näevad neid oskuseid alusena, mis on olulisem kui mis tahes nišioskuste kogum ja nende oskustega töötajatel läheb peaaegu alati paremini kui neid oskuseid mitte omavatel kolleegidel.

  1. Suurepärane suhtlusoskus

Olenemata sellest, kes sa oled, kus sa töötad või mis valdkonnas sa töötad, on suhtlemine sinu edukuse saavutamise juures praktiliselt alati kriitilise tähtsusega. Olenemata sellest kas tegemist info edastamisega kliendile, oma vajaduste kirjeldamisega juhendajale või koostöö töökaaslastega, mida täpsem ja arusaadavam sa oma mõtete edastamisel oled, seda efektiivsem on su töö.

Suhtlusmeetodiks võib seejuures olla telefoniteel vestlus, kirjalik suhtlus või näost näkku vestlus. Tänapäeva maailmas on suhtlusvormid praktiliselt piiramatud, kuid põhioskused, mis vastutavad suhtluse edukuse eest, on igas vormis üliolulised. Ütle, mida soovid öelda nii lühidalt, täpselt ja asjakohaselt kui võimalik ning püüa oma sõnumite efektiivsust maksimeerida.

  1. Organiseerimisvõime ja juhtimine

Organiseerimise oskused aitavad sul enda ees olevaid kohustusi paremini täita ja tagada ka nende õigeaegne täitmine. Organiseeritus oma töös tähendab, et jõuad tõenäolisemalt õigel ajal tööle, sead suurema tõenäosusega oma ülesanded tähtsuse järjekorda ja otsid suurema tõenäosusega probleemidele ennetavaid lahendusi enne veel, kui need isegi probleemideks muutuvad.

Juhtimisoskused on samuti kasulikud praktiliselt igal ametikohal, isegi kui sa ei juhi otseselt teisi inimesi. Näiteks suudad nii paremini hallata oma ressursse, paremini hallata oma aega ja paremini hallata ka oma töökoormust. Ilma organiseerimisvõime ja juhtimisoskusteta jäävad isegi kõige võimekamad töötajad sageli edukuselt teistest maha või teevad oma töös kriitilisi vigu.

  1. Läbirääkimise oskused

Läbirääkimine kui oskus tuleneb võrdselt veenmisoskusest ja enesekindlusest. See on kasulik tööriist peaaegu igal ametikohal ja selle kasutamine tööintervjuu ajal võib samuti garanteerida sulle parima võimaliku ametipositsiooni. Näiteks kui suudad edukalt pidada läbirääkimisi, võid tänu sellele teenida endale palgaläbirääkimistel kõrgema palga või konkurentsivõimelisemaid hüvesid.

Töö kontekstis saad läbirääkimisoskusi kasutada ilmselgetel eesmärkidel, nagu ettevõttele uute klientide leidmine või potentsiaalsete partneritega soodsamatel tingimustel tehingute sõlmimine. Samas on see oskus kasulik ka lihtsalt ettevõttesiseses suhtluses, potentsiaalsete probleemsete olukordade ennetamiseks ja tegevuskulude vähendamiseks.

  1. Kriitiline mõtlemine

Kriitiline mõtlemisvõime on probleemide lahendamise protsess, mis võimaldab leida ja lahendada võimalikke nõrkusi või probleemseid kohti sind ümbritsevas keskkonnas. See võimaldab võimalikele probleemidele leida loovamaid lahendusi, halbade olukordade kiiremat hindamist, suuremat mustrituvastuse võimet suurtes süsteemides ning sellel on erinevaid rakendusi praktiliselt lõputult.

Kriitilised mõtlejad on võimelised tunnistama, analüüsima ja lahendama probleeme ilma suurema välismõjuta ja nad otsivad alati võimalikke parandusi, mida süsteemi lisada. Teisisõnu, kriitilise mõtlemisvõimega töötaja juhtimine on juhi jaoks märkimisväärselt lihtsam, sest tal on olemas kindlus, et töötaja suudab peaaegu alati teha ratsionaalseid otsuseid.

  1. Meeskonnatöö ja delegeerimine

Kuigi mõned ametikohad sõltuvad rohkem koostööst kui teised, on igal töökohal alati teatud meeskonnatöö tase. Kui alustad uuel töökohal võib see tähendada koostööd oma ülemuse ja mõne töökaaslasega, kuid tulevikus edukana olles võib see tähendada ka töö delegeerimist oma alluvatele.

Teadmine, kuidas teistega tõhusalt koostööd teha ja kuidas töötajate tugevusi ära kasutada on peaaegu igas valdkonnas edu saavutamiseks vajalik võtmeoskus. Mida paremini tead, kuidas meeskonnaga koos töötada, seda paremini suudate ühiselt tulemusi saavutada. Ilma meeskonna erinevate liikmete meeskonnatöö oskusteta aeglustub kogu tööprotsess.

  1. Uurimisvõime ja analüüsioskused

Uurimis- ja analüüsioskused tulevad mängu peaaegu iga mõeldava ametipositsiooni puhul. Turundajad peavad oma kampaaniaid võimaliku tõhususe huvides uurima ja analüüsima. Müüjad peavad oma potentsiaalseid müügivihjeid uurima ja analüüsima. Insenerid peavad uurima ja analüüsima potentsiaalseid uusi tehnoloogiaid. Isegi reisinõustajad peavad uurima ja analüüsima erinevaid reisiplaane. Võimalus kiiresti teavet leida, see teave üle vaadata ja põhimustreid ära tunda on praktiliselt iga tööfunktsiooni jaoks hädavajalik.

Kokkuvõtteks

Loomulikult ei ole see lõplik oskuste nimekiri, mida edukaks olemiseks vaja võib minna, ja väga palju kõige eelneva juures mängib rolli ka enesekindlus eeltoodud oskuseid edukalt kasutada. Ensesekindlus võib tunduda küll lihtsalt isikuomadusena, kuid ka seda saab läbi kogemuste omandada, lihvida ja arendada nagu kõiki eelnevaid oskuseid. Pea meeles, et sa suudad suurendada oma usaldusväärsust ja edukust mõnes valdkonnas pelgalt harjutades, sest mida sagedamini sa midagi teed, seda kindlam sa selles oled.

0 Kommentaari
Inline Feedbacks
View all comments