MTÜ Kodukant Läänemaa juhatus kutsub kokku liikmete üldkoosoleku, mis toimub kirjalikult 11.6–16.6.2021.

Regina

regina@le.ee

Üldkoosoleku päevakord:
1. KKLM 2020 majandusaasta aruande kinnitamine koos
revisjonikomisjoni ja audiitori
arvamusega aruandele.

Üldkoosoleku kokkukutsumisel lähtub KKLM juhatus mittetulundusühingute seadusest ja KKLM põhikirjast, mille p. 5.6 järgi võib üldkoosolek vajadusel toimuda kirjalikult ning p. 5.13 järgi loetakse otsus vastuvõetuks koosolekut kokku kutsumata, kui otsuse poolt hääletavad kirjalikult kõik ühingu liikmed.

Üldkoosoleku materjalid on leitavad MTÜ Kodukant Läänemaa kodulehelt www.kklm.ee. Täpsem info hääletamise kohta saadetakse liikmetele e-kirjaga.

0 Kommentaari
Inline Feedbacks
View all comments