Detailplaneeringu kehtestamise teade Haava tn 12, Haapsalu linn

oie.riives

oieri60@gmail.com

Haapsalu linnavalitsuse 24.09.2020 korraldusega nr 743 kehtestati Haava tn 12 krundi detailplaneering Haapsalu linnas. Planeeringuala suurus on 1839 m² ja asub Haapsalu linnas Haava tänava ja Haava põigu ristmikust lõunas. Detailplaneering näeb ette kinnistu jagamine kolmeks elamumaa krundiks. Planeeritud on kruntide kasutamise sihtostarve (elamumaa), hoonete suurim lubatud arv (2 hoonet), suurim lubatud ehitusalune pind (190 m², 190 m², 260 m²) ja elamute maksimaalne kõrgus (elamul 8,5 ja abihoonel 5,0 meetrit).
Detailplaneering on kooskõlas Haapsalu linna üldplaneeringuga. Otsusega saab tutvuda Haapsalu linna kodulehel (www.haapsalu.ee).

0 Kommentaari
Inline Feedbacks
View all comments