0

Haapsalu linnavalitsuse teade

Lääne Elu

info@le.ee

Vii tasuta ära oksad ja puulehed

Haapsalu linnakodanikel on võimalus tasuta ära viia enda kinnistult koristatud oksad ja puulehed Haava tänava lõpus tõkkepuu taga olevale platsile. Oksad ja lehed tuleb ladustada lahtiselt (mitte pakituna).
Vastuvõtmise ajad: 27. ja 28. oktoober ning 3. ja 4. november kell 12–16.
Jätkuvalt on eraisikutel võimalik oksi tasuta viia Läänemaa jäätmejaama (www.feralmet.ee).

Haapsalu linnavalitsus