Detailplaneeringute koostamise lõpetamine

Lääne Elu

info@le.ee

• Haapsalu linnavolikogu lõpetas 29.06.2018 istungil otsusega nr 79 algatatud detailplaneeringu koostamise Mäekülas Piiu ja Piiumäe kinnistutel. Detailplaneering algatati Ridala vallavolikogu 17.04.2008 otsusega nr 333.
• Haapsalu linnavolikogu lõpetas 29.06.2018 istungil otsusega nr 78 järgmiste algatatud detailplaneeringute koostamise:
1. Herjava külas Kadaka kinnistul. Detailplaneering algatati Ridala vallavolikogu 26.02.2004 otsusega nr 71;
2. Kiltsi külas Jõekääru kinnistul. Detailplaneering algatati Ridala vallavolikogu 11.11.2004 otsusega nr 125;
3. Pusku külas Põldmäe kinnistul. Detailplaneering algatati Ridala vallavolikogu 11.11. 2004 otsusega nr 126;
4. Pusku külas Siimu kinnistul. Detailplaneering algatati Ridala vallavolikogu 28.04. 2005 otsusega nr 166;
5. Herjava külas Nigula kinnistul. Detailplaneering algatati Ridala vallavolikogu 16.06.2005 otsusega nr 191;
6. Pusku külas Otsa kinnistul. Detailplaneering algatati Ridala vallavolikogu 15.12.2005 otsusega nr 19;
7. Uuemõisa alevikus kinnistul, registriosa nr 789332 (uus lähiaadress Linna tee 12). Detailplaneering algatati Ridala vallavolikogu 14.09.2006 otsusega nr 89;
8. Uuemõisa külas Telliskivitehas I (uus lähiaadress Tallinna mnt 64b) kinnistul. Detailplaneering algatati Ridala vallavolikogu 26.10.2006 otsusega nr 103;
9. Emmuvere külas kinnistul, registriosa nr 439032. Detailplaneering algatati Ridala vallavolikogu 23.11.2006 otsusega nr 115;
10. Valgevälja külas Reinu kinnistul. Detailplaneering algatati Ridala vallavolikogu 23.11.2006 otsusega nr 116;
11. Herjava külas Kiili kinnistul. Detailplaneering algatati Ridala vallavolikogu 25.01.2007 otsusega nr 149;
12. Rummu külas Vahtra kinnistul. Detailplaneering algatati Ridala vallavolikogu 8.03.2007 otsusega nr 157;
13. Mägari külas Oja kinnistul. Detailplaneering algatati Ridala vallavolikogu 17.05.2007 otsusega nr 194;
14. Väike-Ahli külas Lepa kinnistul. Detailplaneering algatati Ridala vallavolikogu 17.05.2007 otsusega nr 195;
15. Mäekülas Alo (uus lähiaadress Mere) kinnistul. Detailplaneering algatati Ridala vallavolikogu 17.05.2007 otsusega nr 196;
16. Valgevälja külas Valgevälja kinnistul. Detailplaneering algatati Ridala vallavolikogu 14.06.2007 otsusega nr 213;
17. Varni külas katastriüksusel, tunnusega 67401:006:0151. Detailplaneering algatati Ridala vallavolikogu 29.11.2007 otsusega nr 283;
18. Varni külas katastriüksusel, tunnusega 67401:006:0152. Detailplaneering algatati Ridala vallavolikogu 29.11.2007 otsusega nr 284;
19. Varni külas katastriüksusel, tunnusega 67401:006:1320. Detailplaneering algatati Ridala vallavolikogu 29.11.2007 otsusega nr 285;
20. Kiltsi külas kinnistul, registriosa nr 21932. Detailplaneering algatati Ridala vallavolikogu 17.04.2008 otsusega nr 334;
21. Valgevälja külas Kiviristi kinnistul. Detailplaneering algatati Ridala vallavolikogu 19.06.2008 otsusega nr 351;
22. Nõmme külas Majaka kinnistul. Detailplaneering algatati Ridala vallavolikogu 24.09.2009 otsusega nr 444;
23. Rohukülas Vesila (uus lähiaadress Häärberi tee 2) kinnistul. Detailplaneering algatati Ridala vallavolikogu 13.01.2010 otsusega nr 27;
24. Nõmme külas Roosaare 1 (uus lähiaadress Roosaare) kinnistul. Detailplaneering algatati Ridala vallavolikogu 22.09.2011 otsusega nr 148;
25. Herjava külas Nurgapealse kinnistul. Detailplaneering algatati Ridala vallavolikogu 03.05.2012 otsusega nr 194.
Otsustega saab tutvuda Haapsalu linna kodulehel (www.haapsalu.ee).

Haapsalu linnavalitsus