0

KL LM Haapsalu malevkonna üldkoosoleku teatis

Lääne Elu

info@le.ee

Aeg: 18. märtsil kell 11.
Toimumiskoht: Haapsalu põhikool, Kuuse 1.
Päevakava:
1. Korralise üldkoosoleku avamine ja rakendamine. Koosoleku juhi ja protokollija nimetamine.
2. Häältelugemise komisjoni määramine.
3. Lääne maleva staabi esindaja sõnavõtt.
4. Juhatuse 2017. aasta tegevusaruanne. Haapsalu malevkonna 2018. aasta arengukavad ja -plaanid.
5. Revisjonikomisjoni 2017. aasta kokkuvõte ja 2018. aasta revisjoniplaan.
6. Revisjonikomisjoni liikmete ja asendusliikmete valimine.
7. Juhatuse liikme ja asendusliikme(te) valimine.
8. Liikmete valimine maleva esindajatekogusse.
9. Muud küsimused. Korralise üldkoosoleku lõpetamine.
Koosolek on kinnine ja mõeldud ainult Kaitseliidu Lääne maleva Haapsalu malevkonna liikmetele.

Kaitseliidu Lääne maleva Haapsalu malevkond