0

Noarootsi vallavalitsuse teated

Avatar

Merilin

merilin.sellik@le.ee

Keskkonnamõju hindamise algatamata jätmise teade

Noarootsi vallavalitsus teatab, et on jätnud algatamata oma 10.05.2017 korraldusega nr 81 Dirhami külasse / Derhamni Dirhami sadama maaüksusele Dirhami külastuskeskuse „Seastar” ehitusprojekti keskkonnamõju hindamise.
Kehtiva detailplaneeringu alusel esitas maaomanik Mellson Grupp OÜ 07.02.2017 ehitusloa taotluse ja ehitusprojekti (eelprojekti staadiumis) sooviga ehitada Dirhami külasse / Derhamni Dirhami sadama maaüksusele külastuskeskus „Seastar”.
KMH jäeti algatamata Adapte Ekspert OÜ koostatud keskkonnamõju eelhinnangust lähtuvalt, et arvestades kavandatud tegevuse mahtu, iseloomu ja paiknemist tiheasustusalal ei ole oodata külastuskeskuse „Seastar” ehitusprojekti elluviimisel ja hilisemal sihipärasel kasutamisel seonduvat olulist negatiivset mõju veerežiimile ja pinnasele ega kaasne ülenormatiivset õhu saastatust, müra ja vibratsiooni teket ega olulisi valguse, soojuse, kiirguse ja lõhna häiringuid. Projekt sisaldab nõuetekohaseid keskkonnakaitsemeetmeid.
Dirhami sadama kinnistu asub Dirhami lahe ääres, mis on Natura 2000 ala (Nõva–Osmussaare hoiuala, mis hõlmab nii Nõva–Osmussaare linnuala kui ka loodusala). Dirhami sadama akvatoorium (61 600 m²) on hoiualast välja arvatud, seega ei ole arendusalal otsest merepiiri kaitstava alaga. Kuna Natura 2000 ala kattub osaliselt ka Nõva maastikukaitsealaga, siis piirneb Dirhami sadama maaüksus otseselt Natura 2000 alaga vaid maismaal. Natura alale võimaliku mõju täpsustamiseks on KMH eelhindamisel pööratud tähelepanu ka nn Natura-eelhindamisele.
Natura-eelhinnangus jõutakse seisukohale, et loodusdirektiivi I lisas nimetatud kaitstavad elupaigatüübid Natura alal ei ole kavandatavast tegevusest otseselt mõjutatud. Natura-eelhinnangust lähtuvalt ei too kavandatu kaasa Natura 2000 aladele olulise (negatiivse) keskkonnamõju avaldumist, reaalne oht Natura ala kaitse-eesmärkidele või terviklikkusele puudub ja KMH koostamise algatamine pole vajalik.
KMH algatamata jätmise otsusega on võimalik tutvuda E–R 8–16.30, Pürksi keskus 9, Pürksi küla / Birkas, Noarootsi vald.

Detailplaneeringu algatamise teade

Noarootsi vallavalitsus teatab, et on 10.05.2017 korraldusega nr 87 algatanud üldplaneeringukohase detailplaneeringu (nr DPL-1-2017) koostamise Spithami külas / Spithamnis asuval Karini kinnistul (katastritunnus 52001:001:4770, kinnistusregistri registriosa nr 1318632, pindala 0,23 ha, sihtotstarve elamumaa).
Detailplaneeringu ülesanne on katastriüksusele eluhoone ja abihoone ehitusõiguse ning hoonestustingimuste määramine; kommunikatsioonilahenduste ja juurdepääsutee planeerimine ning servituutide ja keskkonnatingimuste määramine.
Mitte algatada detailplaneeringule keskkonnamõju strateegilist hindamist, sest planeeritav tegevus ei kuulu keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse § 6 lõigetes 1 ja 2 loetletud tegevusvaldkondadesse.

Noarootsi vallavalitsus

NB! Kommentaarid on avaldatud lugejate poolt. Kommentaare ei toimetata. Nende sisu ei pruugi ühtida toimetuse seisukohtadega. Kui märkad sobimatut postitust, teavita sellest moderaatoreid, vajutades lipukese ikooni.

Kommenteeri

avatar
wpDiscuz