0

Kirikuküla Tikavälja kinnistu detailplaneeringu kehtestamine

Kylaline

info@le.ee

Lihula vallavalitsus kehtestas 24.01.2017. a korraldusega nr 16 Kirikuküla Tikavälja kinnistu (katastritunnus 41101:002:0162, pindala 10,0 ha) detailplaneeringu.  
Lihula vallavolikogu 10.06.2004 otsusega nr 30 kehtestati Tikavälja kinnistu detailplaneering, milles nähakse ette kinnistust 2,4 ha suuruse ärimaa sihtotstarbega osa eraldamine ja sellele puhkeküla rajamine, milles on külalistemaja, kuni 20 m² suuruse ehitise aluse pinnaga majutushooneid ning alasid telkimiseks ja haagissuvilatele.
Detailplaneeringu eesmärk on Tikavälja kinnistu jagamine kaheks – maatulundusmaa sihtotstarbega ning elamu- ja ärimaa sihtotstarbega – maaüksuseks, maaüksuste hoonestusala, ehitusõiguse, liiklus- ja parkimiskorralduse, servituutide, tehnovõrkude ja -rajatiste asukoha ning keskkonnakaitse abinõude kindlaksmääramine elamu ja kuni 50 kohaga puhkeküla ehitamisega seoses. Planeeringuga muudetakse kehtiva Tikavälja detailplaneeringu lahendust, asendades kavandatud ärimaa sihtotstarbega maa-ala osaliselt elamumaa sihtotstarbega maa-alaga. Planeerimisseaduse § 140 lõike 7 kohaselt tuleb detailplaneeringu muutmiseks koostada uus sama planeeringuala hõlmav detailplaneering.
Tikavälja kinnistu asub Matsalu rahvuspargi piirangu- ja sihtkaitsevööndis. Planeeringuga kavandatakse tegevust, mis kuulub keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse § 6 lõikes 2 toodud tegevusalade hulka (turismimajandus), mille puhul tuleb otsustajal anda eelhinnang ja kaaluda, kas tegevusega kaasneb oluline keskkonnamõju. Keskkonnamõju hindamise vajalikkuse eelhinnangu kohaselt ei ole Tikavälja kinnistu detailplaneeringuga kavandatud elamu ja puhkeküla ehitamisel olulist keskkonnamõju. Matsalu rahvuspargi lõunapiiril Penijõe–Suitsu riigimaantee ääres asuv planeeritav maa-ala on olnud hoonestatud, sellel paiknevad Tikavälja talu hoonete varemed. Ehitust ei kavandata avamaastikele. Tikavälja detailplaneeringuga kavandatavatel tegevustel eraldi või koos muude tegevustega ei ole eeldatavalt olulist ebasoodsat mõju Natura 2000 võrgustiku ala Matsalu rahvuspargi kaitse-eesmärgile ning keskkonnamõju strateegiline hindamine ei ole vajalik.

Detailplaneeringuga ei muudeta Lihula valla üldplaneeringut.

Detailplaneeringu avalik väljapanek oli 9.–22. jaanuarini 2017. a Lihula vallamajas Jaama 1 Lihulas ning Lihula valla interneti-koduleheküljel http://www.lihula.ee. Avalikul väljapanekul arvamusi ja ettepanekuid detailplaneeringu kohta ei esitatud.

Lihula Vallavalitsus

NB! Kommentaarid on avaldatud lugejate poolt. Kommentaare ei toimetata. Nende sisu ei pruugi ühtida toimetuse seisukohtadega. Kui märkad sobimatut postitust, teavita sellest moderaatoreid, vajutades lipukese ikooni.

Kommenteeri

avatar
wpDiscuz