0

MTÜ Läänemaa Rannakalanduse Selts teade

Kylaline

info@le.ee

MTÜ Läänemaa Rannakalanduse Selts kuulutab välja EMKF meetme „Kalanduspiirkonna kohaliku arengu strateegia rakendamine” 2017. aasta taotlusvooru 

Projektitoetuse taotlusi võetakse vastu järgmistes tegevus-
suundades: 
1. Kalasadamate ja lossimiskohtade uuendamine. Toetusvahendite maht 205 882 €. 
2. Kalandustoodete töötlemine ja otseturustamine. Toetusvahendite maht 230 541 €. 
3. Majandustegevuse mitmekesistamine. Toetusvahendite maht 184 953 €.
4. Kalavarude taastootmine ja kudealade taastamine. Toetusvahendite maht 40 588 €.
5. Kalandus-/merendustraditsioonide edendamine ja sotsiaalse heaolu edendamine. Toetusvahendite maht 135 294 €.
Toetusvahenditele on lisatud 2016. aasta jääk.

Projektitoetuste taotlusi võetakse vastu 13.–17. veebruaril 2017. 
Projektitoetuste taotlusi saab esitada paberkandjal MTÜ Läänemaa Rannakalanduse Seltsi kontoris aadressil Haapsalu, Nurme 2, kl 9–16.
Posti teel võib taotlusdokumendid saata aadressil 90501 Haapsalu, Nurme 2. Postiga saadetud taotlused peavad kandma hiljemalt 17. veebruari postitemplit. 
Digitaalselt allkirjastatud taotlusi võib saata e-posti aadressil info@lrs.ee. Digitaalselt allkirjastatud taotlusi võetakse vastu kuni 17. veebruarini kl 19.
Taotlusvormid leiab ühingu koduleheküljelt www.lrs.ee, alajaotus taotlusvormid ja nõutavad dokumendid, või PRIA koduleheküljelt www.pria.ee. 
  
Projektitoetust saavad taotleda
kalasadamate ja lossimiskohtade uuendamise tegevussuund: KOVid, kalandussektori MTÜd ja SAd, kalandussektori mikroettevõtjad.  
Kalandustoodete töötlemise ja otseturustamise tegevussuund: kalandussektori mikroettevõtjad (ka FIEd)  ja kalandussektori tulundusühistud. 
Majandustegevuse mitmekesistamise tegevussuund: kalandussektori mikroettevõtjad (ka FIEd), kalandussektori välised mikroettevõtjad (ka FIEd) ainult kalandus- või merendustegevusteks. 
Kalavarude taastootmise ja kudealade taastamise tegevussuund: 
KOVid, MTÜd või SAd, kelle põhikirjaline eesmärk on kalavarude kaitse ja säilitamine. 
Kalandus-/merendustraditsioonide edendamise ja sotsiaalse heaolu edendamise tegevussuund: KOVid, kalandussektori MTÜd või SAd, kalandussektori välised MTÜd või SAd.
Projektitoetust saavad taotleda need eespool loetletud juriidilised isikud, kelle asu- või tegevuskoht on Läänemaal (Hanila, Lihula, Ridala, Martna, Lääne-Nigula, Noarootsi, Nõva, Vormsi vallas või Haapsalu linnas), välja arvatud investeeringud otseturustamisse, mis on abikõlblikud igal pool Eestis.   
Täpne loetelu juriidilistest isikutest ja omafinantseeringu määradest leiab ühingu koduleheküljelt www.lrs.ee  projektitoetuste alajaotusest.  

Projektitaotluste hindamine 
Esitatud taotlusi hindab MTÜ Läänemaa Rannakalanduse Seltsi üldkogu poolt kinnitatud 9-liikmeline hindamiskomisjon alljärgnevate kriteeriumite alusel. 
Üldised hindamiskriteeriumid
1. Projekti kooskõla Läänemaa rannakalanduse strateegia eesmärkidega.
2. Kavandatud tegevuste kaudu loodav kasu kaluritele, rannakalandusele ja Läänemaa rannakalanduse piirkonnale.
3. Kavandatud investeeringute ja tegevuste elujõulisus.
4. Projektitaotluse sisemine sidusus ja süsteemne läbimõeldus.
5. Projekti teostatavus ja kindlustatus inimkapitaliga.
Teljespetsiifilised hindamiskriteeriumid
Sadamate ja lossimiskohtade uuendamine
1. Sadama multifunktsionaalsus – uued teenused ja teenuste kvaliteet.
2. Sadama integreeritus piirkonna majandusega – koostöö sadama haldamisel ja teenuste pakkumisel rannapiirkonna eri huvirühmadega. Kalasadama või lossimiskoha olulisus piirkonnas. 
Kalandustoodete töötlemine ja otseturustamine 
1. Kalandustoodete töötlemist ja turustamist korraldavad kalurid koostöös.
2. Töötlemine ja turustamine keskendub kõrge lisandväärtusega toodetele ja nende viimisele otse tarbijani. Antakse lisandväärtus seni kasutamata kalaliikidele. 
Majandustegevuse mitmekesistamine. 
1. Kavandatud tegevused tuginevad kohalikule ressursile ja aitavad kaasa rannakalanduse traditsioonide säilimisele. Arendatakse uusi teenuseid või tegevusi, mis tagavad kaluri sõltumatuse tööandjast.  
2. Lisasissetuleku võimaluste loomine kohapeal, mis aitab kalandussektori ettevõtjale või tema pereliikmele tagada täishõive. 
Kalavarude taastootmine ja kudealade taastamine
1. Kavandatud tegevused tuginevad uuringutele ja kalateadlaste eksperdihinnangutele.
2. Investeeringuobjekt on märgitud keskkonnaameti või keskkonnaministeeriumi perspektiivsete kudealade nimistusse ning investeeringule on saadud keskkonnaameti pädeva ametniku hinnang ja kooskõlastus. 
Kalandus-/merendustraditsioonide säilitamine ja edendamine. Sotsiaalse heaolu edendamine  
1. Kavandatud tegevused on mõeldud laiale isikute ringile. 
2. Kavandatud tegevused aitavad kaasa kalandus- ja merendustraditsioonide säilimisele ja edendamisele. 

Hindepunkte antakse taotlustele 0–5. Taotluste paremusjärjestus moodustub saadud hindepunktide aritmeetilisest keskmisest. Paremusjärjetusse ei asetata neid taotlusi, mille hindepunktide aritmeetiline keskmine on alla 3. Taotluste, mille toetuse maht ületab 60 000 euro piiri, paremusjärjestuse kinnitab ühingu üldkogu; taotluste, mille toetuste maht jääb alla 60 000 euro piiri, paremusjärjestuse kinnitab ühingu juhatus. 
Projektitaotluste detailse hindamiskorra ja kriteeriumitega saab tutvuda ühingu koduleheküljel www.lrs.ee projektitoetuste alajaotuses. 

Konsultatsioonivõimalused 
Info ja konsultatsioonide saamiseks võib kontakti võtta telefonil 528 6024 ja 5301 9815, e-post info@lrs.ee või MTÜ Läänemaa rannakalanduse seltsi kontoris aadressil Haapsalu, Nurme 2  äripäeviti. Kohtumistes palume ette kokku leppida. Valiku abimaterjale taotluse koostamiseks leiab ühingu koduleheküljelt www.lrs.ee abimaterjalide ja nõustamisvõimaluste alajaotusest.

NB! Kommentaarid on avaldatud lugejate poolt. Kommentaare ei toimetata. Nende sisu ei pruugi ühtida toimetuse seisukohtadega. Kui märkad sobimatut postitust, teavita sellest moderaatoreid, vajutades lipukese ikooni.

Kommenteeri

avatar
wpDiscuz