Pärnu linn koos viie vallaga ühineb Pärnu omavalitsuseks

Urmas Lauri

urmas.lauri@le.ee

Pärnu

Pärnu linna ja tänaseks viie valla (Are, Audru, Paikuse, Sauga ja Tõstamaa) ühinemisel sünnib uus omavalitsus Pärnu ehk linn koos osavaldadega, kirjutab Maaleht.

Septembris toimunud avalikel aruteludel maapiirkondades oli kõige enim inimesi erutavaks teemaks just uue omavalitsuse nimeküsimus. Rahva emotsionaalseks sooviks maapiirkondades oli nimetada uus omavalitsus vallaks, mis siiski laiemat perspektiivi vaadates ei olnud kõigile osapooltele vastuvõetav. Seetõttu uurides seadusi ning konsulteerides juristidega jõudis juhtivkomisjon üksmeelselt arvamusele, et Pärnu linna kui omavalitsusüksust kutsutakse edaspidi Pärnu omavalitsuseks ja Pärnu linna kui asustusüksust käsitletakse vaid selles tähenduses. See loob võimaluse, et uus Pärnu omavalitsus koosneb Pärnu linnast ja osavaldadest.

Kohaliku omavalitsuse korralduse seadus (KOKS) ütleb, et – Osavald või linnaosa on valla või linna maa-alal ja koosseisus volikogu kinnitatud osavalla või linnaosa põhimääruse alusel tegutsev üksus, mille eesmärk on kohaliku initsiatiivi ja identiteedi hoidmine, kohaliku omavalitsuse üksuse elanike kaasamine kohaliku elu küsimuste otsustamisse ning piirkondlike huvide esindamine valla või linna ülesannete täitmisel.

0 Kommentaari
Inline Feedbacks
View all comments
Suur-Pärnu omavalitsuse ühinemise rahvahääletus kukkus läbi | Lääne Elu
5 aastat tagasi

[…] linna kui omavalitsusüksust kutsutakse edaspidi Pärnu omavalitsuseks ja Pärnu linna kui asustusüksust käsitletakse vaid selles tähenduses. See loob […]

jonnipunn
5 aastat tagasi

Ei, ei, ei ja veelkord ei Kindlasti tuleks uus omavalitsus nimetada Tõstamaa vallaks.