Täna esitletakse Lihulas raamatut „Vana-Läänemaa ajaloo radadel III”

Lemmi Kann

lemmi.kann@le.ee

Esikaas

Täna peetakse Lihula mõisas Lihula muuseumi 20. sünnipäeva ja esitletakse ka kolmandat ariklite kogumikku ”Vana–Läänemaa ajaloost”.

MTÜ Keskaegne Lihula ja Vana-Läänemaa Ajaloo Seltsi väljaandena jõuab huvilisteni „Vana-Läänemaa ajaloo radadel III. Lugusid Lihula kandi minevikust”. Nagu juba alapealkirjast nähtub, on kogumik täielikult pühendatud Lihula ja Lihula valla minevikule uuemal ajal, 20. ja 21. sajandil. Teemavalik on seotud Lihula muuseumi juubeliga, mida tähistatakse 28. novembril. Kogumikus kirjutatakse regilaulikust Ann Külmast ja Lihula regilaulust, vaadeldakse Lihula vabadussamba, laululavade ja vilditööstuse lugu, omaaegse Lihula Muinsuskaitse Seltsi ja MTÜ Keskaegne Lihula ning Lihula muuseumi tegemisi.

Senisest hoopis suur osa on kogumikus mälestustel. Toivo Markus meenutab oma lapsepõlve Lihulas, Tõnis Mets aega küüditamisest kolhooside loomiseni, Kalev Jaago oma osavõttu arheoloogilistest kaevamistest, Toivo Sits August Nesselit. Juttu tehakse ka kahest piirkonnast Lihula vallas. Linda ja Luule Kaunimäe kirjutavad Tuudi ümbruse küladest sõjajärgsel ajal, Saima Madrus aga Kasari–Kirbla piirkonna kooliloost.

Kogumik on rikkalikult illustreeritud. Kindlasti tunnevad paljud raamatu fotodelt ära oma sugulasi ja tuttavaid. Nii peaks uus kogumik suurt huvi pakkuma kõigile Lihula kandi inimestele ja paljudele läänlastele kaugemaltki. 2012. aastal ilmunud esimeses raamatus kirjutati Lihula keskaegsest elumajast, toidust, mõisa ajaloost Rootsi ajal ning 19. sajandil ja Lihulas vanaduspõlve mööda saatnud endisest meremehest Aleksander Vahterist. Käsitleti uurimusi Salevere Salumäel, Kinksist päevavalgele tulnud aardeleidu ning omaaegse Vigala Muinsuskaitse Seltsi tegemisi. Ühes artiklis vaadeldi ka meresõjasündmusi Läänemere vetes esimese maailmasõja päevil.

Teine kogumik ilmus 2014. aastal. Lihulast oli selles kogumikus juttu vaid ühes artiklis, mis rääkis asula vanimast, 1645. aastast pärinevast plaanist. Teised kirjutised käsitlesid muistse Läänemaa lõunapiiri, Soontagana esimest kihelkonnavaimulikku, uuringuid Hanila kirikus ja Karuse kirikuaias, Rapla–Virtsu raudtee ja Haapsalu Vabadussõja mälestussamba lugu, samuti metsavendlust Vigala vallas.

5 Kommentaari
Inline Feedbacks
View all comments
jaan
6 aastat tagasi

Võim lõi pähe.

???????????
6 aastat tagasi

Minu teada on Lihulas rohkem Tiinasid kui Tiina Lobja. Ei saa aru, mis kärbes teda hammustas.

Tiina Lobja
6 aastat tagasi

Raamatut saab tellida Lihula Muuseumist ja MTÜ keskaegne Lihula fondist 10€ tükk, lisandub postikulu.
Aga , sina tropp. kes sa kommid minu nime all, võid saada küll ,aga ühe hea keretäie.

Tiina Lihulast
6 aastat tagasi

Minu käest saad ilma ….

Keijo
6 aastat tagasi

Kust võiks sellise raamatu tellida?