Keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmise teade

Kylaline

info@le.ee

Lihula Vallavalitsus algatas 27.10.2015. a korraldusega 376 Kirbla küla Kooli kinnistu (katastritunnus 41103:001:0231, pindala 5,7 ha) detailplaneeringu. Kinnistul paiknevad endise Kasari kooli hooned. Detailplaneeringu eesmärgiks on Kooli kinnistu jagamine kaheks krundiks, kruntide sihtotstarvete, hoonestusala, ehitusõiguse, sh olemasolevate hoonete juurdeehituste ulatuse, liiklus- ja parkimiskorralduse, servituutide, tehnovõrkude ja -rajatiste asukoha kindlaks määramine seoses endise Kasari kooli hoonete ümberehitamise ja laiendamisega kuni 110kohaliseks hooldekoduks (eakate inimeste ööpäevaringne tavahooldus) seoses SA Lõuna-Läänemaa Tervishoiu ja Sotsiaalhoolekande Keskuse tegevuse laiendamisega.
Lihula Vallavalitsus otsustas 19.11.2015. a korraldusega nr 405 mitte algatada Kirbla küla Kooli kinnistu detailplaneeringu keskkonnamõju strateegilist hindamist, kuna planeeringuga kavandatavad tegevused ei oma olulist keskkonnamõju. Planeeritav ala ei asu Natura 2000 võrgustiku alal ning kavandatud tegevused ei kuulu keskkonnamõju hindamise ja keskkonna-juhtimissüsteemi seaduse § 6 lõikes 1 loetletud olulist keskkonnamõju omavate tegevuste hulka. Planeeritava tegevusega ei kaasne eeldatavalt olulisi kahjulikke tagajärgi nagu vee-, pinnase- või õhusaastatus, jäätmeteke, müra, vibratsioon või valgus-, soojus-, kiirgus- ja lõhnareostus. Kavandatud tegevus ei põhjusta keskkonnas pöördumatuid muudatusi, ei sea ohtu inimese tervist, heaolu, kultuuripärandit ega vara.
Detailplaneeringu koostamise algataja, korraldaja ja planeeringu kehtestaja on Lihula Vallavalitsus, koostaja Henri Projekt OÜ (aadress Jannseni 33/103, Pärnu 80044). Detailplaneeringu algatamise ja strateegilise keskkonnamõju hindamise algatamata jätmise korraldustega on võimalik tutvuda Lihula vallamajas (Jaama 1 Lihula) ning Lihula valla interneti koduleheküljel http://www.lihula.ee.

Lihula Vallavalitsus

Kommenteeri
Kommentaarid on avaldatud lugejate poolt ja nende sisu ei ole muudetud. Seega ei pruugi kommentaariumis tehtud avaldused ühtida toimetuse seisukohtadega. Lääne Elul on õigus ebasobilikud kommentaarid kustutada.
Teavita mind
0 Kommentaari
Inline Feedbacks
View all comments