Nõva, Variku ja Risti jahipiirkondade moodustamine

Kylaline

info@le.ee

Keskkonnaamet teatab, et on algatanud menetluse Nõva, Variku ja Risti jahipiirkondade moodustamiseks.
Nõva jahipiirkonna reorganiseerimine on ajendatud keskkonnaministri 23.8.2008 käskkirjaga nr 1323 kinnitatud „Jahinduse arengukavas aastateks 2008–2013” (edaspidi arengukava) püstitatud eesmärkide elluviimisest. Arengukava eesmärkideks jahinduse korraldamise valdkonnas on kolmanda sektori panuse suurendamine, ulukiasurkondade seisundit arvestavate paindlike ja efektiivsete jahinduse regulatsioonide tagamine ja Eestile omase jahikultuuri säilitamine. Arengukava järgi tuleb nende eesmärkide saavutamiseks anda jahipiirkonnad eraõiguslike jahindusorganisatsioonide kasutusse. Selleks ongi arengukavas kavandatud RMK hallatavate jahipiirkondade (sh Nõva jahipiir-konna) reorganiseerimine.
Jahipiirkonnad moodustatakse Keskkonnaameti peadirektori käskkirjadega, mille eelnõude ja jahipiirkondade kaartidega on võimalik tutvuda Keskkonnaameti kodulehel www.keskkonnaamet.ee ja Keskkonnaameti Hiiu-Lääne-Saare regiooni Haapsalu kontoris (Haapsalu, Kiltsi tee 10) kuni 3. märtsini.
Keskkonnaamet teeb ettepaneku Nõva, Variku ja Risti jahipiirkondade moodustamise menetluses avalikku istungit mitte korraldada.
Vastuväited ja ettepanekud esitada kuni 3. märtsini e-aadressil
laane@keskkonnaamet.ee.

Keskkonnaamet

0 Kommentaari
Inline Feedbacks
View all comments