Valminud on Virtsu ettevõtluskeskuse uuring

Urmas Lauri

urmas.lauri@le.ee

Virtsu ettevõtluskeskus. Joonis: DagoPen

Virtsu ettevõtluskeskus. Joonis DagoPenHanila valla arengukava tegevuskavas aastateks 2015-2018 on prioriteediks ettevõtlusaktiivsuse suurendamine ja töökohtade arendamine, selleks on planeeritud ettevõtluskeskuse loomine Virtsu alevikku.

Kavandatav Virtsu ettevõtluskeskus kujutab endast ca 6,7 ha suurust ala, kuhu on planeeritud rajada uued tootmishooned, laohooned ning kaks väiksemat olme- ja kontorihoonet või hooneosa. Ettevõtluskeskuse teenindamiseks on plaanis rajada uued teed ja parklad ning muu vajaminev infrastruktuur ja trassid.

Valminud on ettevõtluskeskuse uuring. Uuringu käigus hinnati lisaks ettevõtluskeskusele ka mitme muu Virtsu poolsaare piirkonna arenguperspektiive.

Hanila vallas on elanike arv pidevalt vähenenud. See pole üllatav, kui ligi 60% valda sisse kirjutatud inimestest käivad väljapoole valda tööle. Iga inimene kolib pikema sõitmise järel võimaluse tekkides oma töökohale lähemale. Hanila valla elanike arv on langenud alla 1500 piiri. Töökohtade lisandumata näitavad prognoosid, et 25 aasta pärast võib see arv läheneda juba tuhandele.

Hanila vallavolikogu on seadnud üheks oma tähtsamaks prioriteediks töökohtade tekke soodustamise ning et need töökohad oleksid võimalusel kõrgema palgatasemega. Antud prioriteet on kajastatud uuendatud valla arengukavas aastateks 2014-2025. Üheks töökohtade loomise võimaluseks on ettevõtlusalade arendamine ja loomine, mida riik soosib alanud finantseerimisperioodil. Üheks peamiseks toetuse saamise eelduseks on reaalselt huvi tundvate ettevõtjate olemasolu. Toetust saab infrastruktuuri (teed, elektri-, side- ning vee- ja kanalisatsioonisüsteemide) väljaarendamiseks. Olemas olema peavad uuringud, planeering, projekt, tasuvusanalüüs ja muud dokumendid. Toetuse määrus on kooskõlastusringil.

2013. aasta alguses taotles Hanila vallavalitsus Leader-meetmest toetust uuringuks Virtsu ettevõtluskeskuse võimalike asukohtade välja selgitamiseks, nende võrdlemiseks, optimaalsete infrastruktuuri asukohtade ning maaomanike arvamuste väljaselgitamiseks. Uuringu käigus tuli üle vaadata ka piirkonna üldplaneering ning koostöökokkuleppe saavutamine partnerite vahel. 2014. aasta novembris anti vallale teada, et vabanenud jääkide arvel on võimalik taotlus rahuldada, kui uuring teostatakse aasta lõpuks.

Uuringu teostas DAGOpen Arhitektuuribüroo Hiiumaalt, kui taotluse vormistamisel kõige soodsama pakkumuse teinud firma. Uuring on täies mahus kättesaadav valla veebilehel.

Uuringu tulemus kinnitas senist arvamust viiest perspektiivsest alast, et kõige optimaalsem ettevõtluskeskuse asukoht on Metsa, Tööstuse ja Uisu tänava vahele jääv piirkond. Planeeringuga tuleks lahendada kogu ala, mitte ainult ettevõtluse alla jääv pind.

Uuringus määratleti koostööpartneriks üheksa firmat, kus praegu töötab kokku 108 töötajat ning kes planeerivad laiendamisel luua juurde 52 töökohta.

Hinnatud on infrastruktuuri loomise vajadust ja maksumust, mis enne hanke korraldamist on hinnanguliselt 1,13 miljonit eurot. Antud maksumusele lisanduvad ettevõtjate poolt tehtavad investeeringud.

Kuue organisatsiooni vahel sõlmiti ühiste kavatsuste protokoll, et ettevõtluskeskuse loomisega edasi minna. Järgmiseks etapiks saab olema detailplaneeringu algatamine, et välja selgitada ettevõtluskeskuse loomise võimalikkus väljavalitud piirkonnas.

Detailplaneeringu algatamise taotluse esitatab Hanila vallavolikogule MTÜ Virtsu Arenguselts.

Kommenteeri
Kommentaarid on avaldatud lugejate poolt ja nende sisu ei ole muudetud. Seega ei pruugi kommentaariumis tehtud avaldused ühtida toimetuse seisukohtadega. Lääne Elul on õigus ebasobilikud kommentaarid kustutada.
Teavita mind
1 Kommentaar
Inline Feedbacks
View all comments
seda...
9 aastat tagasi

et, see ikka pigem K-Met-i ja tema tütarfirmade laienemise projekt. Vaevalt Leiumaa seal konkurente tahab näha:) A keskuse mõte kui selline on ilus, aga selles ilus kipun kahtlema, meil siiski rabeldakse tööjõu pärast ja keegi konkurenti näha enda kõrval ei taha.