Lääne Elus hakkavad kehtima valimiste eelsed reeglid

Riina Tobias

riina.tobias@gmail.com

Teisipäevast on kohaliku omavalitsuse valimiste asjus esialgne selgus majas — kes ja millises nimekirjas omavalitsuse volikokku kandideerib. Tuleval esmaspäeval algab aktiivse valimisagitatsiooni aeg, mille jooksul on poliitiline välireklaam keelatud.

Ka Lääne Elu lõpetab tänasest omavalitsuse volikokku pürgijate kirjatükkide avaldamise arvamuslehekülgedel. Uudiste puhul, mille kangelaseks kipub mõni häältekoguja–kandideerija, kaalume tõsiselt, kas tegemist ei ole meediasse pääsemiseks korraldatud pseudosündmusega ja kas või kui suures mahus seda üldse tasub kajastada.

Eesmärk on tagada võrdsus kandidaatide vahel. Et linnapea, volikogu esimehe või vallavanema nimekirja ei teataks paremini ainuüksi seepärast, et just vahetult enne valimisi on nimetatud tegelased ühtäkki väga aktiivseks muutunud. Juba praegu tundub, et kui kolm aastat valitses omavalitsusjuhtidel peas vaikus ja rahakotis tühjus, siis nüüd lausa tulvab uusi ideid ja raha voolab jõgedena.

Eelmiste omavalitsuse valimiste eel oleme pakkunud kandidaatidele Lääne Elus võrdselt tasuta pinda enesetutvustuseks. Viimati katsetasime uut varianti, kus ajakirjanikud kirjutasid iga omavalitsuse volikogust ülevaateartikli, milles enesetutvustuseks said sõna kõik selle omavalitsuse kandideerivad erakonnad, valimisliidud, üksikkandidaadid.

Lood õnnestusid, nende kaudu tuli kandideerijate sõnum ja pale selgemalt esile kui kandidaatide endi kirjutatud artiklites. Seepärast ei paku me tänavu kandidaatidele tasuta enesetutvustusartiklit, kuid anname kõigile sõna meie ajakirjanike kirjutatavas artiklis.

Tasub ka avalikel debattidel osaleda, sest neist kavatseme samuti valimiste eel ülevaateid avaldada. Aga see kõik on toimetuse otsustada. Kui kandidaat või nimekiri soovib enamat, peab ta suhtlema reklaamiosakonnaga ja see artikkel ilmub reklaamimärgistusega nagu harilik kommertstekst.

Valvakem hea valimistava täitmise üle

Hea valimistava on Eesti vabaühenduste liit EMSL koostanud selleks, et suurendada valijate teadlikkust, tagada valimiskampaaniates ausa mängu põhimõtete järgimine ja austav suhtumine valijasse ning sellega tugevdada demokraatiat. Tegijad arvavad, et kui võimule saadakse ebaeetilisi võtteid kasutades, on tõenäoline, et samu võtteid kasutatakse ka võimul olles.

Tava 11 põhimõtet (www.ngo.ee/heavalimistava, vt allpool) jagunevad nelja alateema vahel: kampaaniate rahastamise läbipaistvus, avaliku võimu kuritarvitamisest hoidumine, keskendumine sisulistele küsimustele ning kandidaatide vaadete ja plaanide avalikustamine.

Hea valimistava koostamise eestvedaja oli 2009. aastal Allar Jõks, kes oli toona vabaühenduste liidu nõukogu liige. Tava koostamisel osales mitmeid vabaühendusi, seda konsulteeriti ka kõigi toonaste parlamendiparteidega.

Igal inimesel on õigus jälgida heast tavast kinnipidamist valimiskampaanias ja juhtida teiste tähelepanu konkreetsetele tegudele, lubadustele või reklaamidele, mis lähevad hea tava põhimõtetega vastuollu.

2009. aasta europarlamendi valimistest alates on EMSL kutsunud kampaaniate ajaks appi grupi vabatahtlikke heast valimistavast kinnipidamist jälgima ja kommenteerima. Need on olnud politoloogid, sotsioloogid, reklaami–, kommunikatsiooni–, väitlus– jms asjatundjad, kes ise ei kandideeri ega tööta ühegi valimiskampaania juures.

Kampaaniate ajal kommenteerivad valvurid juhtumeid, mis neile endale silma jäävad, millest inimesed teada annavad või mille kohta ajakirjanikud või teised kandidaadid kommentaare on küsinud.

Seekord tegi EMSL maakonnalehtedele, sh Lääne Elule ettepaneku moodustada sellesarnane, umbes 5–liikmeline hea valimistava valvurite grupp, kes hoiaks silma peal ja kommenteeriks maakonnas toimuvat. Sellise grupi saab moodustada ka ainult maakonnalehe ajakirjanikest, aga usutavasti saaks tulemus huvitavam, kui kaasata ka inimesi väljastpoolt: teisi kohalikke ajakirjanikke, vabaühenduste aktiviste, kultuuritegelasi, ühiskonnaõpetuse õpetajaid, väitlusringide juhendajaid jt.

Head inimesed, kes te soovite, et see valimiskampaania Läänemaa omavalitsustes tuleks puhtam ja parem ning olete valmis kas ise osalema või oskate soovitada head kandidaati hea valimistava valvuriks, kirjutage mulle selle nädala jooksul tarmo@le.ee.

Tarmo Õuemaa,
Lääne Elu peatoimetaja

Hea valimistava

Valimiskampaania rahastamine on läbipaistev
• Kõik valimiskampaaniaga seotud kulud rahastatakse üksnes erakonna, valimisliidu või kandidaadi eelarve kaudu, mis avalikustatakse pärast valimisi.

Avalikku võimu ei kuritarvitata
• Riigi– või kohaliku omavalitsuse asutustes mittepoliitilistel ametikohtadel töötavad isikud ei osale oma tööajast ühegi nimekirja või kandidaadi valimiskampaanias.
• Maksumaksja poolt ülal peetavad meediakanalid peavad olema võrdsetel tingimustel kättesaadavad kõigile valimistel osalevatele nimekirjadele ja üksikkandidaatidele.
• Avalikke vahendeid, välja arvatud erakondadele riigieelarvest määratud tegevustoetus, kasutatakse vaid tingimustel, mis on kättesaadavad ka teistele valimistel osalevatele nimekirjadele ja üksikkandidaatidele.

Valimiskampaania keskendub sisulistele küsimustele
• Valimiskampaania teemaringi määrab ühiskondlik olulisus, mitte lihtsus ja atraktiivsus.
• Hoidutakse valijate hirmutamisest ja äraostmisest ning rahvusliku, sotsiaalse, rassilise või muu grupikuuluvuse kaudu vastuseisu õhutamisest.
• Valimisreklaamile eelistatakse kampaanias kohtumisi valijatega, väitlusi, artikleid ja vestlussaateid.
• Valimislubadused on seotud valitava esinduskogu pädevusega, keskenduvad enam plaanitavale poliitikale, mitte mõne konkreetse isiku või grupi headele või halbadele omadustele.
• Rahaliselt hinnatava valimislubaduse puhul tuuakse välja nende maksumus ja rahastamisallikas.

Kandidaatide poliitilised vaated ja seisukohad on avalikud
• Kandidaadid ei varja oma erakondlikku kuuluvust ega poliitilisi vaateid, samuti seotust eri huvigruppidega.
• Valimisnimekirja kantud kandidaadid teatavad hiljemalt aktiivse valimisagitatsiooni alguseks avalikult, kas nad asuvad valituks osutumise korral esinduskogusse tööle.

Kohaliku omavalitsuse valimiste ajakava

Hiljemalt 15. septembriks 2013
Valla või linna valimiskomisjon registreerib nõuetekohaselt registreerimiseks esitatud kandidaadid. Valla või linna valimiskomisjon selgitab liisuheitmisega numbrite andmise järjekorra erakondade ja valimisliitude vahel ning üksikkandidaatide vahel.

Alates 16. septembrist 2013
Algab aktiivse valimisagitatsiooni aeg, mille jooksul on poliitiline välireklaam keelatud.

Hiljemalt 18. septembriks 2013, juhul kui kandidaadid registreeritakse 15. septembriks 2013
Kandidaat võib esitada kandideerimisest loobumise avalduse.

20. september 2013
Siseministeerium koostab valijate nimekirjad. Elukoha aadressandmetes pärast valimispäevale eelnevat 30. päeva tehtud muudatusi arvesse ei võeta.

Hiljemalt 7. oktoober 2013
Valla või linna valimiskomisjon võib tühistada kandidaatide registreerimise otsuse või registreerimata jäetud isikud registreerida.

10.–13. oktoober 2013
Toimub eelhääletamine maakonna valimiskomisjoni määratud jaoskonnas. Hääletamine algab kell 12.00 ja lõpeb kell 20.00.

10.–16. oktoober 2013
Elektrooniline hääletamine algab 10. oktoobril kell 9.00 ja kestab ööpäev ringi kuni hääletamise lõpuni 16. oktoobril kell 18.00.

14.–16. oktoober 2013
Eelhääletamine toimub kõigis valimisjaoskondades kell 12.00–20.00. Toimub ka hääletamine väljaspool elukohajärgset valimisjaoskonda, sealhulgas valija asukohas ning kinnipidamiskohas.

20. oktoober 2013
Valimispäev. Hääletamine toimub kell 9.00–20.00. Toimub ka kodus hääletamine.

Hiljemalt 21. november 2013
Erakond, valimisliit ja üksikkandidaat esitab erakondade rahastamise järelevalve komisjonile aruande valimiskampaania kulude ja kasutatud vahendite päritolu kohta.

3 Kommentaari
Inline Feedbacks
View all comments
?
9 aastat tagasi

mismõttes`? pole ju jaloneni refi nimekirjas? vähemalt selles mis avaldatud?

taevas halasta!
9 aastat tagasi

Täitsa nõus! Mind muidugi šokeeris refi nimekirjas paar uut nime. Mees kes juba kaua aega esineb erinevates kommuunides ja ka linnavahel äärmiselt rahvusliku tegelasena (pidevalt näpud püsti kaamerate ja kohalike linnakodanike ees ennast rahvuslasena demonstreerides). Olen ülimalt pettunud (my äss mees!). Võid oma sõprade listiga tagumikku pühkida! Osta omale traksidega viigipüksid, kikilips ja lakkkingad. Kasvata omale tukk, et mitte häbis teistele silma vaadata. Jäkk Kristjan Jalonen, kommudega ühes reas, politruki e-valitsejatega ühes nimekirjas!!! Osta omale roosa auto kinnita kapotile Barbie nukk ja sõida seenele!

Sass
9 aastat tagasi

Viimase aja parim artikkel!