Riigikogu koguneb ESMi asutamislepingut arutama erakorralistele istungjärkudele

Andrus Karnau

andrus.karnau@le.ee

Riigikogu esimees Ene Ergma kutsus valitsuse ettepanekul kokku Riigikogu erakorralised istungjärgud 8. augustil ja 30. augustil, et saaks otsustada Euroopa stabiilsusmehhanismi asutamislepingu ratifitseerimise.

Euroopa stabiilsusmehhanismi asutamisleping kirjutati alla 2012. aasta 2. veebruaril Brüsselis. Eelnõu kohaselt nõustub Eesti osalusega Euroopa stabiilsusmehhanismis 13 020 aktsia ulatuses nimiväärtuses 1, 302 miljardit eurot, millest 148,8 miljonit eurot makstakse sissemakstava kapitalina viie aasta jooksul pärast lepingu jõustumist ja 1, 11532 miljardit eurot sissenõutava kapitalina lepingukohase sissenõude saamisel.

Eelnõu kohaselt annab valitsus kord aastas Riigikogule kirjaliku ülevaate ESMi antud stabiilsustoetustest ja Eesti osalemisest ESMis.

ESMi liikmed on kõik euroala liikmed ning stabiilsustoetust antakse tõsistesse rahalistesse raskustesse sattunud ESMi liikmetele rangete majanduspoliitiliste tingimuste alusel. Tingimuste seadmisel ning majandusprogrammide rahastamisel tehakse koostööd Rahvusvahelise Valuutafondiga.

Eelnõu on seotud Riigikogu menetluses oleva Euroopa Liidu toimimise lepingu muudatuse ratifitseerimise seaduse eelnõuga ning majandus- ja rahaliidu stabiilsuse, koordineerimise ja juhtimise lepingu (SJKL) ratifitseerimise seaduse eelnõuga.

Käesoleva eelnõu vastuvõtmiseks on vajalik Riigikogu koosseisu häälteenamus. Juhtivkomisjoniks määrati rahanduskomisjon.

0 Kommentaari
Inline Feedbacks
View all comments