Pöördumine: Kirik peab muutuma avatumaks

Riina Tobias

riina.tobias@gmail.com

Eesti Kirikute Nõukogule, kõigile kirikutele ja kogudustele

HUMANISTLIKU KRISTLUSE MANIFEST

Eesti ühiskonda iseloomustab püüdlus suurema demokraatia, avatuse ja sallivuse suunas. Toetades seda püüdlust, jälgime murega, et samal ajal toimuvad mitmes kirikus arengud, mille tulemusena süvenevad autoritaarsus, suletus ja sallimatus. Kristlikku õpetust püütakse vastandada ühiskonna humanistlikele väärtustele. Me mõistame seda hirmu ja ebakindluse väljendusena ühiskonnas toimuvate muutuste ees. Oleme veendunud, et sellised hoiakud ei aita muuta ühiskonda paremaks ning pärsivad ka kirikute endi elu.

Me oleme veendunud, et kristlik sõnum peaks ühtlasi olema ka humanistlik, sest Piibli loomisloos lõi Jumal inimese oma näo järele (1Ms1:27), andes talle seeläbi erilise väärikuse. Humanism on selle väärikuse tunnistamine.

Humanistlik kristlus vastandub sellistele kristluse vormidele, mis ei tunnista inimese õigust ise otsustada ja vastutada; mis nõuavad inimese pimedat allumist kiriklikele autoriteetidele; mis tahavad demokraatiat kirikus asendada autoritaarsusega. Peame kahetsusväärseks, et üks osa vaimulikke üritab selliseid ristiusukäsitlusi suruda peale kõigile kiriku liikmetele, püüdes hävitada arvamuste mitmekesisust  kirikus.  Taunime kirikus levivat vihakõnet ning selle põhjendamist ja õigustamist Piibliga.

Me soovime, et kirik ei igatseks nostalgiliselt minevikku, vaid keskenduks oleviku reaalsusele ja vaataks ka tulevikku. Me soovime, et kirik oleks tänapäevane, demokraatlik ja avatud. Et ta oleks inimsõbralik ja hooliks inimesest ning väärtustaks inimest kui isiksust. Et ta hindaks haridust ja teadust ning arvestaks teoloogia ja mõtlemise arenguga. Et ta oleks valmis ühiskonnaga dialoogi pidama, lähtumata tõevaldaja võimupositsioonist. Et kirik väärtustaks vaimset ja vaimulikku mitmekesisust, lubades seda endas ja toetades ühiskonnas. Et ta oleks vaimulikuks koduks kõigile, kes teda vajavad, välistamata kirikust ühtegi inimgruppi.

 

Esitame oma nägemuse kirikust ja kristlusest järgnevate teesidena:

Tuleb teha vahet kirikul kui kõigi kristlaste kogul, mille aluseks on Jeesus Kristus, ja kirikutel kui organisatsioonidel. Kirikud kui organisatsioonid on maised ja inimlikud ning alluvad samadele seaduspäradele nagu kõik teisedki organisatsioonid. Me ei pea õigeks kiriku kui organisatsiooni sakraliseerimist.

Kirik kui organisatsioon on eelkõige tugistruktuur, mille ülesanne on toetada oma liikmete vaimulikku kasvamist. Kirik õigustab ennast vaid niivõrd, kuivõrd ta seda ülesannet täita suudab.

Kirikus kui organisatsioonis peab olema võimalik arvamuste ja mõtteviiside mitmekesisus. Igal kiriku liikmel on õigus ja kohus avaldada oma arvamust kõigis kirikut puudutavates küsimustes nii juhtimismudeli kui seaduste osas ja teha seda avalikult.

Kuigi me vaatleme Piiblit Jumala ilmutusena, oleme veendunud, et see ilmutus on vahendatud meile inimliku keele, omaaegse kultuuri ja maailmapildi kaudu ning et Piiblit tuleb vaadelda ajaloolises kontekstis – nii nagu seda seletavat ja tõlgendavat kiriku õpetustki. See tähendab, et me ei nõustu fundamentalistliku piiblitõlgendusega, mis seda ignoreerib, kasutades valikuliselt teatud lõike Piibli tekstist sõnasõnalises tähenduses. Me peame oluliseks teha Piiblis vahet jumaliku ja igavese ning inimliku ja ajaliku vahel.

Intellektuaalselt aus kristlik kuulutus eeldab maailmapildis, mõtlemises ja ühiskonnas aastatuhandete jooksul toimunud muutustega arvestamist.
Kirikusse on teretulnud ja kirikus on võrdsed kõik inimesed sõltumata soost, haridusest, sotsiaalsest positsioonist, kehalisest või vaimsest puudest, terviseseisundist, seksuaalsest orientatsioonist või identiteedist, rahvusest, etnilisest päritolust ning kultuuritaustast.

Me usume, et kiriku tugevus on meie vaimses ja vaimulikus mitmekesisuses. Me soovime, et see mitmekesisus säiliks ja tugevneks. Me tahame algatada laiapõhjalist diskussiooni kiriku rolli ja võimaluste üle 21. sajandi Eesti ühiskonnas ning soovime, et see diskussioon oleks avalik.
 

Jaan Lahe,
teoloogiadoktor, Tallinna Ülikooli õppejõud

 

Soovijad saavad oma allkirja anda siin.

7 Kommentaari
Inline Feedbacks
View all comments
Demokraat
10 aastat tagasi

Demokraatlik pole kirik kunagi olnud, pastorid võivad rääkida mida tahes, tõsiselt võtta ei tasu neid kunagi, sest konkreetseid vastuseid nendelt ei saa.

KNS
10 aastat tagasi

Olen manifesti vastu…kui kirik läheb Jumala Sõna vastu, siis mis mõtet on kirikul üleüldse? Kurb… ja -ikaldusele-, et Jumala laps olla ei ole piin, see on parim asi siin maailmas üleüldse, kogeda seda, et su süda on puhas ja et Jumal sind armastab…kui mitte miski siin maailmas ei püsi ja kõik tõed su ümber muutuvad, siis Jumal ei muutu..ja Tema algne Sõna ei muutu, Jumal on kindel alus ja kindel kaitse kõige kurja vastu, mis meie ümber ja eludes sünnib….Tema on abi kitsikuse ajal…
Rahu soovides,
KNS

Aga kas?
10 aastat tagasi

Peaks muutuma küll, kuid need võivad olla täiesti tühjad sõnad ehk teisiti öeldes puru silma ajamine! Kirikus puuduvad igasugused reeglid ja tuuakse igasuguseid vabandusi igasuguste tegemata jätmiste kohta. Avatumaks võib ju muutuda, aga kui endal sisemiselt kõik korras ei ole ja mingeid kuningaid mängitakse, siis vaevalt et kunagi avatumaks muututakse!

õige
10 aastat tagasi

avalikuks majaks

ikaldus
10 aastat tagasi

Judaism räägib juutidele “sa oled jumalast välja valitud . Kõik ülejäänud – need on inimnäolised lojused . Sa pead olema peremees . Sa pead juhtima teisi inimesi . Kogu Goide omand – see on sinu omand , mis on neil ajutiselt. See annab juutidele psühholoogilise valmisoleku trügida vahendeid valimata kõige kõrgematele ametikohtadele (mida nende tugev usukaaslaste ring kõigiti toetab ) Ristiusk aga õpetab Kristlast täiesti vastupidiselt . ” Sa oled jumala ori . Sa oled väike inimene . Kõigele on jumala tahe . Igasugune võim on jumalalt” .Sa oled patune . Suru alla uhkus . Lepi , kannata , ja… Loe rohkem »

ikaldus
10 aastat tagasi

Mina aru ei saa – kui kuradima avatud saab veel olla. Iga jumala päev kui raadio või muu meediakanali lahti keerad kuuled sealt oodi orjandusliku piiblireligiooni jätkamise vajadusele. Küll tuleb seda vabaturu majanduse jama mida kunagi pole reaalselt eksisteerinud küll oode orjanduselemendina eksisteerivale rahandus süsteemile. Mina aru ei saa kas peab nad tuppa kutsuma ja laskma enda altari külmkapi peale ehitada või. ega ennem see jama lõppe kui on täitunud soobv mine ja tee kõik enda sarnaseks. Piibel – see on terviklik raamat ja ta sisaldab endas ühte terviklikku süsteemi ühiskonna allutamiseks. PIIBEL – SEE ON MAAILMA ORJANDUSLIKU KORRA EHITAMISE… Loe rohkem »

WL
10 aastat tagasi

Sõnaga kirik on kõikjal ja igal oma jumal ja kes oma jumalat paremini reklaamib ja müüb sellest saab eluperemees.Selline usk on juba olemas demokraatliku-kapitalistliku korra näol,milleks teda dubleerida?