Haapsalu ja Rohuküla teede projekteerimistingimuste menetluse avaliku arutelu teade

Lääne Elu

info@le.ee

Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet (TTJA) teatab Lääne maakonnas Haapsalu linnas Paralepa puhkealas Kiltsi teed ja Ranna teed ühendava sõidu- ja kergliiklustee ning Rohuküla sadama parkla, sõidu- ja kergliiklustee projekteerimistingimuste menetluse avalikust arutelust.

Projekteerimistingimustega soovitakse täpsustada Lääne maavanema 13.10.2017 korraldusega nr 1-1/17/124 kehtestatud Lääne maakonnaplaneeringut täpsustavat teemaplaneeringut „Riisipere-Haapsalu-Rohuküla raudteetrassi koridori asukoha määramine”, mis on kehtestatud 13.10.2017 maavanema korraldusega nr 1-1/17/124.

Projekteerimistingimuste menetlusega saab tutvuda ehitisregistris www.ehr.ee, logides sisse autenditud avaliku kasutajana ning kasutades dokumendi detailotsingus dokumendi numbrit 2211002/13372.

Avalik arutelu toimub 02.02.2023 kell 15.00 Haapsalu linnavalitsuses III korrusel, aadressil Posti 34, Haapsalu, 90504 Lääne maakond. Avalikul arutelul on võimalik osaleda ka Microsoft Teamsi veebikeskkonnas. Aruteluga osalemise link on leitav TTJA kodulehelt www.ttja.ee ehitusvaldkonna teadete alt.

0 Kommentaari
Inline Feedbacks
View all comments