Viltune või haige puu paneb ohtu tervise ja vara

reklaamitoimetaja

reklaam@le.ee

Kui korteriomanike kõige suurem mure on alumise naabri korteri uputamine, siis eramaja puhul on suuremaks ohuks kõrged puud, mis võivad olla ohtlikud nii inimestele kui varale. Kahjude ennetamiseks tasub haigustunnustega, viltu vajunud või kahjustada saanud puud lasta üle kontrollida spetsialistil, kes annab hinnangu puu elujõulisusele.

Puude hooldusega tegeleva arboristi Heiki Hanso sõnul tuleks kinnistul arvestada sellega, et vahetu tänavaäärne haljastus võib olla nõrgem ja seega ohtlikum. Arborist on nimelt puuhoolduse spetsialist, kelle tööks on asustatud piirkonnas kasvavate puittaimede (eelkõige puude) hooldamine kogu nende eluea jooksul. „Kui trassil teostatakse kaevetöid, on väga tõenäoline, et vähesemal või suuremal määral saab kahjustada maa-alune puittaimede juurestik. Kui kaevetööde käigus saab puu juurestik ühelt poolt tugevalt kahjustada, suureneb tõenäosus, et tugeva tormiga puu vastu ei pea, mistõttu võib puu koos juurtega ennast maast lahti tirida,“ ütles Hanso.

Hanso sõnul on olukord, kus täiesti terve puu oma väljakujunenud kasvukohas koos juurtega ümber vajub, äärmiselt ebatõenäoline. „Küll aga tuleb ka täiesti tervetel puudel ette murdumisi ja see juhtub tihtipeale just kõige kõrgemate puudega, sest puu tippu muu taimestik tuule eest ei kaitse,“ kommenteeris Hanso.

Gjensidige kindlustuse kahjukäsitluse osakonna juht Maarika Mürk soovitab koduomanikel perioodiliselt, aga eriti just sügiseste tuuliste ilmade eel üle vaadata ka oma kinnistul asuv kõrghaljastus. „Kuigi kindlustusandjad kõrghaljastuse olukorda kindlustamise hetkel ei kontrolli, on koduomanik kohustatud järgima hooldusnõudeid, mis kehtivad kinnistul olevale haljastusele. Kui tegemist võib olla ohtliku puuga, tuleb sellest teavitada vastavat linnaametnikku, kes ekspertiisi käigus otsustab, kuidas taimega edasi käituda,“ ütles Mürk.

Igal juhul soovitavad kindlustusandjad üle kontrollida, et kodukindlustuse lepingus oleks sees  vastutuskindlustus, mis katab ootamatud kulud ka siis, kui kliendi kinnistul kasvav puu kahjustab naabri vara. Gjensidige esindaja sõnul ulatusid 2021. aasta tormist ja puudest tekitatud kahjud juba enne sügisilmade saabumist üle 4000 euro.

 Heiki Hanso kogemuse põhjal on linnasisestele põlispuudele raieluba tihtipeale keeruline saada, kuid sellegipoolest vastutab kinnistu omanik oma kinnistul kasvavate puude eest, mistõttu tuleb lasta need üle kontrollida võimalike ohtude eest. „Kui puu on vajunud viltu või on kasvatanud suuri ja raskeid oksi, mis võivad olla varale või inimestele ohtlikud, ei ole vaja tihtipeale tervet puud maha võtta. Kui puu on terve, piisab tihti ka lõikusest, mis minimeerib puu tuuletakistust, aidates puul tuulele paremini vastu pidada. Kindlasti tuleb aga enne igasuguseid kõrghaljastustöid kooskõlastada oma tegevus kohaliku omavalitsusega,“ ütles Hanso.

Millest alustada?

Kõrghaljastuse kontrolliks pöördu kõigepealt linnavalitsuse/omavalitsuse poole, et saada nõu võimalike tööde osas ja luba nende tegemiseks. Seejärel tuleb tellida töö kutsetunnistusega arboristilt.

Arborist Heiki Hanso soovitusel on eriti oluline lasta vastavalt kõrghaljastuse seisukorrale perioodiliselt spetsialisti poolt üle vaadata puud, millel on haigustunnused, mis on viltu vajunud või on muudmoodi kahjustada saanud.

Sõlmi kodukindlustus!

Ootamatust õnnetusest tekkinud kahju korral aitab kodukindlustus. Koos kodukindlustusega saad sõlmida ka vastutuskindlustuse, mis nagu nimigi ütleb, vähendab sinu vastutust teisele isikule varalise kahju tekitamisel. See tähendab, et kui sinu hoovist peaks kukkuma puu naabri majale, siis aitab naabri majale tekitatud kahju katta sinu kindlustus. 

Kodukindlustusega saad kindlustada nii korteri, maja, suvila kui ka pooleli oleva ehituse ning koos koduga on kindlustatud ka kõrvalhooned ja panipaigad. Kindlustada saad nii suuremate ohtude vastu nagu tulekahju, veekahjud, tormid jms kui ka väiksemate varakahjude vastu. Koduomaniku vastutuskindlustus aitab katta kolmandatele isikutele õnnetuse tagajärjel tekitatud kahju. Lisakaitsete ja teiste kindlustusliikide kohta uuri 200-aastase Norra taustaga kindlustusseltsi Gjensidige kindlustuse kodulehelt, kes on Eestis tegutsenud juba 16 aastat. 

0 Kommentaari
Inline Feedbacks
View all comments