Detailplaneeringu vastuvõtmine ja avalikustamine Sadama tn 16, Haapsalu linn

Regina

regina@le.ee

Haapsalu linnavolikogu võttis 20.12.2019 istungil otsusega nr 186 vastu Sadama tn 16 kinnistu detailplaneeringu. Planeeringu koostamise eesmärk on muuta kinnistu ehitusõigust, et laiendada olemasolevat rehabilitatsioonikeskust, püstitada patsientide majutushoone, ujula, galerii ja endise mudahoidla asukohta spordihoone ning rajada vajalik parkimine. Sadama tn 16 asuvale 8795 m² suurusega ühiskondlike ehitiste maa krundile on planeeritud suurim ehitusalune pindala 4511 m² ja hoonete maksimaalne lubatud kõrgus kuni 18,7 m, mis ei ületa olemasoleva hoone kõrgust. Planeeritud on tehnovõrkude põhimõttelised asukohad ja parkimine oma krundil (74 kohta).
Detailplaneering avalikustatakse ajavahemikul 16.01–14.02.2020. Planeeringuga saab tutvuda Haapsalu linnavalitsuse fuajees esmaspäevast neljapäevani kl 8–17, reedeti kl 8–16.30 ning Haapsalu linna kodulehel (www.haapsalu.ee).

Haapsalu linnavalitsus

0 Kommentaari
Inline Feedbacks
View all comments