0

Haapsalu linnavalitsuse teade

Lääne Elu

info@le.ee

Sõidukite liikumise massipiirangu muutus

Haapsalu linnavalitsuse 9. mai 2018 korraldusega lõpeb alates 11. maist 2018. a Haapsalu linna haldusterritooriumi hajaasustuspiirkonna avalikult kasutatavatele kohalikele teedele kehtestatud sõidukite liikumise massipiirang 8 tonni. Kehtima jääb sõidukite liikumise massipiirang 8 tonni järgmistel Haapsalu linna haldusterritooriumi hajaasustuspiirkonna avalikult kasutatavatel kohalikel teedel kogu ulatuses:
1. Erja-Uuemõisa tee nr 6740108;
2. Espre tee nr 1830166;
3. Kabrametsa tee nr 6740098 ja Kõnnu tee nr 6740097;
4. Hiie tänav nr 6740220;
5. Käpla tee nr 6740041.
Suurema registrimassiga sõidukitega on nendel teedel liiklemine lubatud vaid linnavalitsuse vastava eriloa alusel.

Haapsalu linnavalitsus