Rannalõõts toob lõõtsamängijad Haapsallu mõõtu võtma

Kaire Reiljan

kaire@le.ee

Anti Nöör

Haapsalu lõõtsamängija Anti Nöör on Rannalõõtsa võistumängimise üks eestvedajaid. Foto Arvo Tarmula

Tuleval laupäeval kõlab Haapsalu kultuurikeskuses lõõtsamuusika, sest esimest korda saab teoks kevadine võistumängimine.

Rannalõõtsa korraldaja Anti Nööri sõnul sündis võistumängimine soovist tuua kevadisse Haapsallu lõõtsamuusikat. Kui suvel mängitakse Haapsalu eri paigus vaid kuulajate rõõmuks, siis nüüd kevadel võtavad pillimehed ja -naised ka omavahel mõõtu.

„Eestis on peamine lõõtsamängijate piirkond Lõuna-Eesti, aga selle ürituse mõte on ka siin kandis lõõtsakultuuri edendada ning anda noortele ja hobimängijaile võimalus end proovile panna,” selgitas Nöör. 

Läänemaal esimest korda peetavast võistumängimisest võtab osa 22 lõõtsa- ja karmoškamängijat. Kuigi karmoška on mõnevõrra lihtsam instrument kui lõõtspill, mis lahti tõmmates ja kinni lükates eri häält teeb, võistlevad mõlema pilli mängijad ühes kategoorias.   

Võistumängimisest osavõtjad on peamiselt Lääne-Eestist. Läänlasi on võistlustules seitse, neist avalikkusele tuntuim ehk Anto Siimson. Kolmandik võistumängijaist on naised.

Võisteldakse kahes rühmas: alustajad ja edasijõudnud. Anti Nööri sõnul liigitatakse alustajate alla need, kes on pilli õppinud kuni kaks aastat.

Võistumängimine algab kl 17 Iga võistleja esitab omal valikul kaks soovitavalt eri karakteriga pala. „Laulda võib ka, aga lauluoskust ei hinnata,” selgitas Nöör. Ta tõi näiteks Rahvalõõtsa festivali, kus pidi üks kahest võistluspalast olema lauluga. „Mõni, kes mängib väga hästi pilli, ei pruugi olla hea laulumees. Nii võib pabin suurem olla ja mäng läheb ka rohkem sassi,” selgitas ta.

Võistlejaid hindab kolmeliikmeline žürii, kuhu kuulub Eesti üks tuntumaid pillimeistreid Heino Tartes, lõõtsakuningas Juhan Uppin ja võistumängimise peakorraldaja Anti Nöör ise. Nöör ütles, et žürii jälgib kindlasti, kuidas mängija valitud palaga toime tuleb. „Kui valitakse liiga raske pala ja sellega toime ei tulda, on võidulootus väiksem kui lihtsamat lugu perfektselt mängides,” nimetas ta.

Sellal kui žürii pärast võistlejate ärakuulamist otsust teeb, saab publik kuulata ühismängimist Läänemaa rahvamuusiku ja pilliõpetaja Hendrik Visla käe all. Anti Nöör ütles, et ühismängimisest võtab osa ka neid mängijaid, kes võistumängimises ei osale.

Õhtu lõpetab aga kl 20 algav simman rahvalikku tantsumuusikat mängiva ansambli Tuulelõõtsutajad saatel.

0 Kommentaari
Inline Feedbacks
View all comments