Avakülg Tags Helen Rammu

Silt: Helen Rammu

Haapsalu saab uue üldplaneeringu

[caption id="attachment_285236" align="alignnone" width="1024"] Haapsalu aselinnapea Helen Rammu sõnul tuleb planeeringuga lahendada parkimine Vee tänaval. Arvo Tarmula[/caption] Kõigil ühinenud omavalitsustel tuleb haldusreformi tõttu teha uus üldplaneering, Haapsalu linna ja endise Ridala valla üldplaneeringud on aga nii ajast ja arust, et vajaksid ümbertegemist ka ilma selle kohustuseta. „Praegu kehtivad üldplaneeringud on vananenud,“ ütles Haapsalu aselinnapea Helen Rammu. Haapsalu oma pärineb aastast 2006. Endise Ridala valla üldplaneering kehtestati aastal 2010. „Ka see on vananenud, eelkõige ehitustingimuste osas, kuna vahepeal on muudetud tervet rida seadusakte,“  ütles Rammu. Haldusreformist tulenev nõue ühinenud omavalitsusele uus üldplaneering teha on Rammu sõnul formaalne, Haapsalu vajadus selle järele on aga vägagi sisuline.

Linnavalitsus muutis volikogu survel metsaoksjoni tingimusi

[caption id="attachment_277812" align="alignnone" width="1071"] Haapsalu linnavalitsuse linnavara spetsialist Madis Raudsepp seisab kohas, kus langetustraktor mürisema hakkab. Urmas Lauri[/caption] Haapsalu linnavalitsus tühistas metsaoksjoni tingimused volikogu juhatuse sekkumise peale kolm päeva pärast vastuvõtmist. 19. juunil võttis Haapsalu linnavalitsus oma istungil vastu metsaoksjoni tingimused ning tühistas need 21. juunil, pärast volikogu juhatuse sekkumist. Lääne Elu andmetel viis metsaoksjoni teema volikogu juhatusse aselinnapea Helen Rammu (Keskerakond), kelle hinnangul ei vastanud linnavalitsuse vastu võetud oksjoni tingimused algul kokkulepitule.

Pullapää prügi läks linnale maksma 20 000 eurot

Mai algul „Teeme ära!” talgupäeval koristasid Haapsalu linnavalitsuse ja Haapsalu Linnahoolduse töötajad suurema osa Pullapää prügimägedest.

Volinikud pärivad aru: kuhu said uued aknad?

[caption id="attachment_260492" align="alignnone" width="900"] Haapsalu volikogu liige Toomas Vallimäe näitab Uuemõisa lossi korda tegemata aknaid. Foto: Arvo Tarmula[/caption] Haapsalu linnavolikogu opositsioon nõuab linnavalitsuselt Uuemõisa lossi ebaõnnestunud remondi ja raha kulutamise kohta aru – kuhu jäid uued aknad ja miks maksti raha pooliku töö eest. Opositsiooni arupärimises tahetakse teada, miks ei pandud Uuemõisa mõisale uusi aknaid, miks on üks välistrepp valesti ehitatud ja osa töid olid tähtajaks sootuks tegemata, kuid töötasu maksti välja. „Lühikese aja jooksul on see juba mitmes juhtum, kus Haapsalu linnavalitsuse hooletuse või tegemata töö tõttu linna rahakott kannatab. Kes linnavalitsuse liikmetest võtab poliitilise vastutuse ja kes katab kahju?” seisab arupärimises. Sellele on alla kirjutanud kõik Haapsalu volikogu opositsiooni liikmed.

Pullapää prügistajad võetakse pihtide vahele

Sel nädalal saavad kolm ettevõtet kutse ilmuda keskkonnainspektsiooni, kuna nendele viitavad jäätmed on ametliku prügila asemel veetud Pullapää metsa. Uurimisse on kaasatud politsei.

Haapsalu tegi RMK ja erametsaomanikega rahu

[caption id="attachment_251454" align="alignnone" width="900"] Haapsalu linnavolinikel polnud enda vastu võetud muudatuse kehtetuks tunnistamise kohta ühtegi küsimust. Arvo Tarmula[/caption] Reedesel Haapsalu linnavolikogu istungil tühistati kõigi volinike toetusel ja ilma ühegi küsimuse või kommentaarita juunis vastu võetud määrus, mis keelas endise Ridala valla maadel lageraie. Lageraiete keelustamise otsus ajas harja punaseks riigimetsa majandamise keskusel (RMK) ja erametsaomanikel ning päädis vaiete esitamise ja vastastikuste arvamuslugude ilmutamisega meedias. Kuigi nii RMK kui ka erametsaomanikud tegid lageraie keelu sätestanud määruse juriidilisel tasandil maatasa, on Haapsalu linnavolikogu esimees Jaanus Karilaid seisukohal, et linn väljus sellest vastasseisust võitjana. „Ma pean seda jõuvõtet õigustatuks – tänu sellele saime monopoolses seisundis tugeva riigiettevõtte endaga laua taha. Nüüd on kohalik omavalitsus RMK-le võrdväärne partner ja saame asju võrdsetel alustel arutada. See on kindlasti väga oluline ja vajalik samm ning ma loodan, et RMK peab oma antud lubadusi,” kommenteeris Karilaid.

Raiepiirangutüli võib jõuda kohtusse

[caption id="attachment_246010" align="aligncenter" width="900"] Helen Rammu ei saa aru, kust tuleb arusaam, et puhkealadel on metsamajandamise hea tava kohaselt lageraie lubatud. Foto: Arvo Tarmula[/caption] Kui Haapsalu linn karmistatud raiepiirangu vaidlustanud Riigimetsa Majandamise Keskuse ja Eesti Erametsaliiduga järgmisel nädalal toimuval arutelul kokkulepet ei saavuta, hakkab linnavolikogu otsuse seaduslikkust arutama kohus.

RMK esitas Haapsalule raietingimuste muutmise kohta vaide

Maikuus toimunud ühisreid metsadesse ja selle tulemusena tehtud kokkulepped ei toonud lahendust. Pildil (vasakult) Keskkonnaameti Lääne regiooni metsanduse juhtivspetsialist Jaanus Nilp, Keskkonnaameti metsaosakonna juhataja Omav Etverk, Haapsalu linnavalitsuse liikmed Ailar Ladva ja Remi Treier ning aselinnapea Helen Rammu. Foto: Arvo Tarmula Riigimetsa Majandamise Keskus (RMK) esitas vaide Haapsalu linnavolikogu otsuse peale, milles sõnastati varasemast rangem lageraiekeeld väärtuslikel maastikel ja puhkealadel. „RMK vaie on eksitav. Nad kirjutavad, nagu oleks lageraie olnud enne puhkealadel lubatud – ei olnud. Me lihtsalt täpsustasime üldplaneeringus sõnastust,“ ütles Haapsalu aselinnapea Helen Rammu. RMK peametsaülem Andres Sepp, kelle nimi vaide all seisab, ei ole Rammu käsitlusega nõus. „Uue sõnastusega muudeti tingimusi. Sellepärast me vaide ju üldse tegimegi,“ ütles Sepp Lääne Elule. Kolm viga Sel aastal Ridala maadel mitmel pool toimunud lageraied ärritasid väga kohalikke elanikke. Kuna teema tekitas ohtralt pingeid, korraldas Haapsalu linnavalitsus maikuus ümbruskonna metsades ringsõidu, milles osalesid ka RMK ja keskkonnaameti esindajad. Keskkonnaameti metsaosakonna juhataja Olav Etverk rääkis toona, et ametil on väga keeruline jätta raieluba andmata, kui piirkonnas kehtib nö „pehme“ piirang, mis lubab erandolukorras raiuda. Millised need erandolukorrad on, pole aga täpsustatud. Etverk ja ameti Lääne regiooni metsanduse juhtivspetsialist Jaanus Nilp pakkusid, et Haapsalu linn võiks kirja panna oma soovid piirangute kohta konkreetsetel metsaaladel. Seda linnavalitsuses ka tehti. 29. juunil võttis volikogu vastu otsuse pealkirjaga „Ridala valla üldplaneeringu muutmine ja täpsustamine“. Kuu aega hiljem, 27. juulil esitas RMK vaide, leides et otsus on õigusvastane ja rikub RMK õigusi.