2.8 C
Haapsalu
Pühapäev, 25. veebruar 2024

6 kuu keskmine portaali küljastajate arv kuus: 60 619

Avaleht Sildid Helen Rammu

Silt: Helen Rammu

Haapsalu elektriliinide puhastus kahjustas puid

[caption id="attachment_419797" align="alignnone" width="1920"] Malle-Liisa Raigla foto[/caption] Haapsalus elektriliinide koridore puudest vabaks lõiganud ettevõte tegi oma tööd lohakalt. „Elanikud ei ole rahul, Linnahooldus ei ole rahul, linnavalitsus ei ole rahul,” loetles Haapsalu aselinnapea Helen Rammu. „Imatra peab nüüd oma alltöövõtjaga tegelema.” Rammu sõnul jättis töid teinud ettevõte nii linnavalitsuse kui ka elanikud töödest teavitamata ja lõigatud oksad kõnniteedelt ära viimata. „Niigi on ohtlikult libe ja raske käia, aga kui lisatakistus on ka veel, siis ei pääse üldse läbi,” ütles Rammu. Oksad koristas tänavatelt Haapsalu Linnahooldus.

Promenaadi hotelli detailplaneering ootab ministeeriumi heakskiitu

[caption id="attachment_419082" align="alignnone" width="1250"] Promenaadi hotelli asemele kerkiv uus spaahotell. Foto: eskiis[/caption] Promenaadi hotelli detailplaneeringu võib Haapsalu volikogu vaatamata naabri vastuseisule kehtestada juba kevadel. Mullu toimunud detailplaneeringu avaliku väljapaneku jooksul esitas naaber arvamuse, milles protesteeris hoone mahu ja ehituskeeluvööndisse ehitamise vastu, aga ka vana villa vähese eksponeerituse üle. Arendaja, linnavalitsus ja arvamuse esitaja kokkuleppele ei jõudnud ja jäid kõik enda arvamuste juurde.

Paralepa metsa kaitsmine seisab riigi taga

[caption id="attachment_163299" align="alignnone" width="1500"] Paralepa mets. Foto: arhiiv[/caption] Haapsalu linnavalitsus palus kliimaministeeriumil menetleda Paralepa metsa kaitse alt välja arvamist samas tempos, nagu linnavalitsus kehtestab üldplaneeringut. Kolm aastat tagasi andis keskkonnaamet linnavalitsusele teada, et lõpetab Paralepa ja Pullapää metsa riikliku kaitse. Seni on metsas kaitse all puistu, mille kaitsmist riik enam mõistlikuks ei pidanud. Linnavalitsus otsustas üldplaneeringuga metsad senisest suurema alana koos Valgevälja metsaga kohaliku kaitse alla võtta, sest metsas asuvad kaitsealuste liikide elupaigad, seal on pärandkultuuriobjekte ja tegemist on kõrgendatud avaliku huviga metsadega – seal käiakse marjul, seenel ja sportimas. Üldplaneeringu järgi on metsades keelatud lageraie, uuendusraie on lubatud vaid linnavalitsuse loal metsakahjustuse korral.

Raudteejaama juurde võivad kerkida elu- ja ärihooned

[caption id="attachment_406743" align="alignnone" width="2000"] Tervistee ääres asuva angaari plaanivad arendajad lammutada ning ehitada krundile elu- ja ärihooned. Foto: Malle-Liisa Raigla[/caption] Raudteejaama juurde Kiltsi tee äärde ja Lao tänavale võivad tulla kortermajad ja ärihooned. Arendajad Ravil Aljukov ja Kristo Priimägi ettevõttega Jaama arendus OÜ soovivad praegustele Lao 1 ja Kiltsi tee 2b kinnistutele ehitada kaks kuni viie korrusega kortermaja ja neli neljakorruselist ärihoonet – sellise sooviga detailplaneeringu algatamise ettepaneku on ettevõtjad Haapsalu linnavalitsusele esitanud. Detailplaneeringuga on arendajatel plaanis muuta praegune tootmismaa sihtotstarbega maa-aladeks: elamumaa, ärimaa ja transpordimaa. Kiltsi tänava kinnistu asub Kiltsi ja Ungru tee ning Lao tänava ehk Rohukülla viiva kergtee vahelisel alal. Võsastunud ligi 1,4hektarilisel alal asub praegu vaid alajaam, mis on arendajatel plaanis säilitada.

Haapsalu sai üldplaneeringu valmis

[caption id="attachment_403403" align="alignnone" width="2000"] Haapsalu. Foto: Urmas Lauri[/caption] Haapsalu linnavalitsus paneb avalikule väljapanekule Haapsalu linna uue üldplaneeringu. „Seal on kirjas järgmise kümne aasta ehitustingimused ja maakasutus,” ütles Haapsalu aselinnapea Helen Rammu.

Uuest aastast muutub maamaks

[caption id="attachment_400917" align="alignnone" width="2000"] Vormsi vallavanem Maris Jõgeva teab juba, et saarel maamaksust laekuv tulu väheneb. Foto: Urmas Lauri[/caption] Omavalitsused kehtestavad järjest uusi maamaksumäärasid, sest läinud aastal tõusis maa hind ja vähenesid seadusega ette nähtud maamaksumäärad. Kui Lääne-Nigula ja Lääneranna vald on uusi maksumäärasid vastu võttes arvestanud, et maamaksust laekuv tulu tõuseb 10 protsenti – just nii palju on seadusega lubatud ühel aastal maamaksu tõsta –, siis Vormsi vallavanem Maris Jõgeva ütles, et nende vallas väheneb omavalitsusele maamaksust laekuv tulu järgmisel aastal hoopis kolmandiku võrra.

Promenaadi hotelli detailplaneeringu kitsaskoht on parkimine

[caption id="attachment_391191" align="alignnone" width="1250"] Promenaadi hotelli asemele kerkiv spaahotell. Foto: K-Projekt AS[/caption] Kolmapäeval toimus Promenaadi hotelli detailplaneeringu avalik arutelu, kuhu ei tulnud ühtegi kuulajat. Projekteerija, tellija ehk spaa esindaja ja linnavalitsuse arutelus olid peamiselt kõne all avalikkust puudutavad osad ehk tulevase spaa juures olev parkimine ja spaad ümbritsevad tänavad, aga ka hoone maht ja väljanägemine. Tulevase spaa juurde on plaanitud klientidele 75 parkimiskohta. Kuid mis saab, kui kliendid saabuvad turismibussiga, pole veel kindel. Projekti koostanud K-Projekti projektijuhi Veiko Rakaselja sõnul jäävad äärmised parkimiskohad bussi pööretele ette. „Kuna busside saabumine on ette teada, siis saab juhtidel paluda teistel kohtadel parkida,” pakkus Rakaselg la

Riik pani kaks Läänemaa maalappi oksjonile

content/uploads/2023/01/IMG_8709.jpg"> Haapsalu aselinnapea Helen Rammu. Foto: arhiiv[/caption] Maa-ameti riigivarade võõrandamise nimekirjas on kaks Läänemaa maatükki, kohalik võim neid endale ei soovi. Märtsis alustas maa-amet riigivarade võõrandamisega, pakkudes müügiks ja rendile 144 riigimaad. Nende hulgas on ka kaks Läänemaa maatükki, millest üks asub Uuemõisas ja teine Martna kandis. Riigimaade haldamise osakonna juhataja Tiina Vooro sõnul analüüsib amet, milliseid riigimaid on otstarbekaid müüa eraomandisse ja milliseid säilitada riigi maareservina. Riigimaade müümise eesmärk on anda kasutusse maid, mida riik oma ülesannete täitmiseks ei kasuta ja mis ei kuulu maareservi.