Küpsised

Kasutajaandmete töötlemise põhimõtted Lääne Elu veebilehel. Mis on kasutajaandmed?

 • Kasutajaandmed on igasugune info, mis on meile oma kasutaja kohta teada (nt kasutaja nimi, isikukood, kontaktandmed).

Mis on kasutajaandmete töötlemine?

 • Kasutajaandmete töötlemine on igasugune kasutajaandmetega tehtav toiming (sealhulgas kasutajaandmete kogumine, salvestamine, säilitamine, muutmine, juurdepääsu võimaldamine, päringute ja väljavõtete tegemine, kasutamine, edastamine, ristkasutamine, kustutamine).

Mis on kasutajaandmete töötlemise eesmärk?

Töötleme kasutajaandmeid selleks, et:

 • täita kasutajaga sõlmitud lepingut;
 • kaitsta oma rikutud või vaidlustatud õigusi (nt. andmete edastamine kohtule);
 • paremini mõista kasutajate ootusi ning seeläbi pakkuda sobivaid, kvaliteetseid teenuseid;
 • täita oma kohustusi, mis tulenevad õigusnormidest (nt andmete edastamine uurimisasutusele).

Millistel juhtudel avaldame kasutajaandmeid?

 • Kuvame kasutaja e-posti aadressi koos kasutaja poolt kirjutatud kommentaariga. See võimaldab teistel kasutajatel Sulle vastata või Sinuga nõu pidada. E-posti aadressi saatmine koos kommentaariga ei ole kohustuslik.
 • Avaldame kolmandale isikule kasutajaandmeid ainult juhul, kui oleme saanud selleks kasutaja nõusoleku või kui andmete avaldamist nõutakse meilt seaduse alusel.
 • Avaldame kasutajaandmeid:
  • Lääne Eluga samasse ettevõttesse kuuluvatele isikutele;

Andmete salvestamisest

 • Vihjete saatmise puhul salvestatakse ainult saadetud tekst ettevõtte serverisse.

Kuidas muuta oma kasutajaandmeid ja taotleda nende töötlemise lõpetamist?

 • Registreeritud kasutajal on õigus tutvuda oma kasutajaandmetega aadressil: online.le.ee/konto. Kui kasutajaandmed on muutunud või muul põhjusel ebaõiged, peab kasutaja sellest meile kohe teatama muutes neid aadressil: info@le.ee.
 • Kasutajal on õigus nõuda oma andmete töötlemise lõpetamist ja/või kogutud andmete kustutamist, kui vastav õigus tuleneb isikuandmete kaitse seadusest või muust õigusaktist.

Kust saab täiendavat infot kasutajaandmete töötlemise kohta?

 • Kui soovite oma kasutajaandmete töötlemise kohta põhjalikumat selgitust, helistage meie kasutajatoe telefonil 473 7222 või kirjutage e-posti aadressil: info@le.ee.

Lääne Elu OÜ salvestab küpsiseid

 • Küpsis- tekstifail, mis saadetakse ja salvestatakse Kasutaja arvutisse veebilehtede poolt, mida Kasutaja külastab. Küpsis salvestatakse Kasutaja veebilehitseja failikataloogis. Juhul, kui Kasutaja on külastanud veebilehte varem, loeb veebilehitseja küpsist ning edastab vastava teabe veebilehele või elemendile, mis küpsise algselt salvestas. Lisateave küpsiste kohta on kättesaadav veebilehel aboutcookies.org.
 • Küpsised võimaldavad jälgida veebilehe kasutusstatistikat, rubriikide populaarsust ning veebilehel tehtavaid toiminguid. Küpsisest saadavat teavet kasutatakse veebilehe kasutusmugavuse ja sisu parandamise eesmärgil.

Veebilehel kasutatavate küpsiste tüübid

 • Püsiküpsised on hädavajalikud veebilehel ringi liikumiseks ja selle funktsioonide kasutamiseks. Püsiküpsiste puudumisel ei saaks Kasutaja kasutada kõiki veebilehe funktsioone.
 • Sessiooniküpsised võimaldavad veebilehel meelde jätta Kasutaja poolt tehtud varasemaid valikud (näiteks kasutajanimi, keelevalik) ning seeläbi pakkuda tõhusamaid ja isikupärasemaid funktsioone.
 • Jälgimisküpsised koguvad andmeid Kasutaja käitumisest veebilehel. Jälgimisküpsisest saadav informatsioon võimaldab tõsta veebilehe kasutusmugavust.

Küpsisest keeldumine

 • Kasutajal on õigus keelduda küpsiste salvestamisest arvutisse. Vastava soovi korral peab Kasutaja muutma oma veebilehitseja seadeid. Parema ülevaate saamiseks on soovituslik uurida Kasutaja veebilehitseja küpsiste haldamise suvandeid.
 • Eritüüpi veebilehitsejad kasutavad erinevaid meetodeid küpsiste keelamiseks. Täpsem informatsioon on kuvatud veebilehel aboutcookies.org.

Küpsiste blokeerimisel peab Kasutaja arvestama, et kõik veebilehe funktsioonid ei pruugi enam Kasutajale olla kättesaadavad.