"Väikese Chopini" esitlus

Martnas jõudis uus kell kirikutorni
Kas ranitsatoetusest piisab?