Luulekevad 2017

Ootame kõigilt luulehuvilistelt mis tahes teemadel võistlusluuletusi (soovitavalt 5–6) 15. maini e-aadressil ingvarl@hot.ee. Võib esineda ka varjunime all, kuid meile palume sel juhul teatada ühtlasi oma õige nimi, aadress (ka tavaposti aadress), telefon, vanus, õpilastel kool ja klass või kursus, täiskasvanuil vanus ja elukutse. Poolikult vormistatud võistlustööd arvesse ei lähe. Kõigi vähemalt II vooru jõudnutega […]

Ootame taotlusi Lääne-Nigula valla haridusstipendiumi saamiseks

Haridusstipendiumi eesmärk on toetada noore akadeemilist enesetäiendust ja arengut. 2017. aasta Lääne-Nigula valla haridusstipendiumi saab taotleda gümnaasiumi lõpuklassi õpilane, keskhariduse alusel kutseõppe viimase kursuse õpilane, Eesti või välisriikide ülikoolides rakendusliku või akadeemilise kõrghariduse bakalaureuse-, magistri- või doktoriõppes õppiv üliõpilane. Stipendiumi taotleja peab 2016. aasta 31. detsembri seisuga olema rahvastikuregistri järgi Lääne-Nigula valla elanik.  Haridusstipendiumi taotlemiseks […]

Teade OÜ Linnamäe Peekoni muudetud keskkonnakompleksloa nr KKL/01 eelnõu valmimise kohta

Keskkonnaamet teatab vastavalt tööstusheite seaduse §-le 34, et OÜ Linnamäe Peekon (registrikood 12256911, käitise asukoht Auaste küla, Lääne-Nigula vald, Läänemaa) esitas 05.12.2016 vastavalt tööstusheite seaduse §-le 51 lg 1 keskkonnakompleksloa nr KKL/01 muutmise taotluse. Keskkonnaamet teatab, et on valminud keskkonnakompleksloa nr KKL/01 muutmise korraldus ning muudetud keskkonnakompleksloa eelnõu. Ettevõtte tootmisvõimsus ei suurene, kuid ettevõte soovib […]

Haapsalu Veevärk AS teatab

Veekaevu rekonstrueerimistööde tõttu on veekatkestus neljapäeval, 23. märtsil kell 8.30–14 Haapsalus Pargi tänaval. Palume võimalike ebameeldivuste pärast vabandust! Haapsalu Veevärk AS

Autistlike ja ATH diagnoosiga/sümptomitega laste vanemate ning tugiisikute koolitus

Kolmapäeval, 29. märtsil kell 17–20 Haapsalu sotsiaalmajas. Teemad: Mis juhtub autistlike ja ATH diagnoosiga/sümptomitega lapsega teismeeas ja kuidas sellega hakkama saada. Kuidas võiks vanem neist muudatustest lapsele rääkida (sh areng, seksuaalsus, keha, emotsioonid, suhted teistega).  Koolitaja: Ivica Mägi autismikool, koolitaja Mihkel Velström. Koolituse hind 20 eurot osalejale.  Registreerumiseks palume helistada telefonil 473 5061 või 5886 […]

Detailplaneeringu eskiislahenduse avalik arutelu

Reedel, 31. märtsil kell 16 on Haapsalu linnavalitsuse saalis Rüütli 8a, Promenaadi 18, Väike-Mere 7, Rüütli põigu lõik 1 ja 2 kruntide detailplaneeringu eskiislahenduse avalik arutelu. Detailplaneeringuga kavandatakse muuta planeeritavate kinnistute piire ja määrata elamukruntidele lisaehitusõigus abihoonete ehitamiseks. Krundipiire kavandatakse muuta nii, et Rüütli põik teenindab tänavalõiguga külgnevaid elamukrunte Rüütli 8a, 8, Promenaadi 18 ja […]

Haapsalu Veevärk AS teatab

Tööde tõttu on veekatkestused järgmistel aegadel: • teisipäeval, 21. märtsil kell 8.30–16 Uuemõisas Kooli teel (lõigul Haudejaama teest kuni Mõisa põiguni), • neljapäeval, 23. märtsil kell 8.30–14 Haapsalus Pargi tänaval. Palume võimalike ebameeldivuste pärast vabandust! Haapsalu Veevärk AS

MTÜ Läänemaa Rannakalanduse Seltsi juhatus kutsub kokku ühingu üldkogu

MTÜ Läänemaa Rannakalanduse Seltsi juhatus kutsub kokku ühingu üldkogu 21. aprillil 2017 algusega kell 15 aadressil Lihula mnt 10 (Haapsalu spordihoone kohvikus). Päevakord: 1. Läänemaa rannakalanduse seltsi 2016. aasta aruande arutelu ja kinnitamine.  Majandusaasta aruanne on saadaval ühingu koduleheküljel www.lrs.ee, alajaotus dokumendid-aruanded.  2. Läänemaa rannakalanduse seltsi 2016. aasta koostööprojektide rakenduskava muudatuste ja täienduste arutelu ning kinnitamine.  3. Läänemaa […]

Haapsalu Veevärk AS teatab

Veetorustiku ümberühendamise tõttu on esmaspäeval, 20. märtsil kell 10–17 Kooli tänaval veekatkestus. Tööde tõttu on veekatkestused järgmistel aegadel: • teisipäeval, 21. märtsil kell 8.30–16 Uuemõisas Kooli teel (lõigul Haudejaama teest kuni Mõisa põiguni), • neljapäeval, 23. märtsil kell 8.30–14 Haapsalus Pargi tänaval. Palume võimalike ebameeldivuste pärast vabandust! Haapsalu Veevärk AS

Elektrikatkestused

Elektrivõrgu hoolduse ja remondi tõttu on elektrikatkestused: 20. märtsil kl 9.30–11.30 ja 22. märtsil kl 15–16 Mauru, Kopli aj; 20., 21. ja 22. märtsil  kl 9.30–15.30 Oru aj; 20. märtsil kl 9.30–10 ja 15–16.30 Polma, Kallepa, Kontjala, Tälli, Peetsiku, Saastna, Lilleoru, Saue, Rolandi, Karini aj; 20. märtsil kl 9.30–16.30 Pihla aj; 23. märtsil kl 9.30–10  […]

Viimased uudised

css.php

© 2017 Lääne Elu. All Rights Reserved.