Detailplaneeringu algatamise kehtetuks tunnistamine

14. veebruaril otsustas Ridala vallavolikogu otsusega nr 220 kinnistu omanike taotluse alusel tunnistada kehtetuks Ridala vallavolikogu 16. septembri 2010. a otsusega nr 72 algatatud Nelgi tn 14 kinnistu detailplaneering. Detailplaneeringu algatamise eesmärk oli jagada Paralepa alevikus asuv 1317 m2 suurune elamumaa sihtotstarbega kaasomanduses olev kinnistu katastritunnusega 67401:001:0690 reaalosadeks ning täpsustada moodustatavate uute kruntide ehitusõigused. Detailplaneeringu […]

Detailplaneeringu algatamine

14. veebruari istungil algatas Ridala vallavolikogu otsusega nr 219 Tallinna mnt 88 kinnistu detailplaneeringu. Tallinna mnt 88 kinnistu detailplaneeringu algatamise eesmärk on kinnistule ehitusõiguse määramine korterelamu ehitamiseks, parkimislahenduse leidmine ning liikluskorralduse põhimõtete määramine. Tallinna mnt 88 kinnistu katastritunnusega 67401:009:0196, katastrisihtotstarbega 100% elamumaa ja pindalaga 2488 m2 on Ridala valla üldplaneeringuga reserveeritud juhtotstarbega segahoonestusala S2. Segahoonestusalal […]

Ujumisvõistlused veekeskuses

1. märtsil on Haapsalu veekeskuses ujumisvõistlused. Algusega kell 14.30 laste ja noorte ujumisvõistlus. Algusega kell 18 Läänemaa 2017. a meistrivõistlused ujumises. Lisainfo ning võistluste juhendid www.spordibaasid.ee. Haapsalu Linna Spordibaasid

Veevarustuse häired

Haapsalu Veevärk AS annab teada, et veetorustikutööde tõttu võib esineda veevarustuse häireid teisipäeval, 21. veebruaril ajavahemikul kell 8–17 ja neljapäeval, 23. veebruaril ajavahemikul kell 8–17 Jõõdre külas Ridala vallas. Palume võimalike ebameeldivuste pärast vabandust. Haapsalu Veevärk AS

Elektrikatkestused

Elektrivõrgu hoolduse ja remondi tõttu on elektrikatkestused: 20. veebr kl 10–15 Päliste, Forelli, Erite, Peraküla, Tusari aj; 21. veebr kl 10–14 Liima, Heinlehe aj; 21. veebr kl 11–12 Ristil Allika tn, Jaama 1–8, Paldiski mnt 1 ja 9, Soo 1, Vee tn; 21. veebr kl 13.30–15 Lemmiküla aj; 22. veebr kl 9.30–16 Vainu, Põlluste, Nitovi […]

Ujumisvõistlused veekeskuses

1. märtsil on Haapsalu  veekeskuses ujumisvõistlused Algusega kell 14.30 laste ja noorte ujumisvõistlus Algusega kell 18 Läänemaa meistrivõistlused ujumises 2017 Lisainfo ning võistluste juhendid  www.spordibaasid.ee. Haapsalu Linna Spordibaasid

Haapsalu linnasaun

Haapsalu linnasaun on 24. ja 25. veebruaril suletud. Palume ebamugavuste pärast vabandust.    Haapsalu Linnahooldus OÜ

Veekatkestused

Haapsalu Veevärk AS teatab, et veetorustiku remonditööde tõttu on veekatkestus teisipäeval, 21. veebruaril kell 8.30–16 Uuemõisas Ploomi tn (lõigus Ploomi tn – Kreegi tn) ja Tennise tn ( lõigus Ploomi tn – Kreegi tn).  Veekatkestused esmaspäeval, 21. veebruaril kell 9–17 ja teisipäeval, 22. veebruaril kell 8.30–17 Haapsalu linnas Õpetaja tänaval (lõigus Mulla tn – Lille […]

Haapsalu Linnahoolduse teade

Teisipäeval, 21. veebruaril  kell 8.30–16 on suletud liikluseks Kiltsi tee üks sõidusuund Raudtee tänavast kuni Jaama ringini. OÜ Haapsalu Linnahooldus  

Sotsiaalmaja teade

Sotsiaalmajas muusikakooli saalis 21. veebruaril kl 12 maavanem Neeme Suur. Räägime uuendustest sotsiaalteenuste valdkonnas ja üldhooldekodude teemal. Oodatud küsimused ka muudes valdkondades. Luulet loeb Helju Tendal. Haapsalu Sotsiaalmaja  

Viimased uudised

css.php

© 2017 Lääne Elu. All Rights Reserved.