Tänavate sulgemine

Vee- ja kanalisatsioonitorude ehitustööde tõttu on suletud järgmised tänavad: • Suur-Lossi tn (Ehte kuni Lahe tn) on avatud ainult bussiliiklusele orienteerivalt 14. juulini, seejärel taastamistööd. • Vaba tn vahemikus haigla sissesõidukohast kuni Posti tn orienteerivalt 14. juulini, seejärel taastamistööd. • Kalda tn vahemikus Eha tn kuni Lahe tn orienteerivalt 14. juulini, seejärel taastamistööd. • Karja […]

Detailplaneeringu algatamine

Haapsalu linnavalitsuse 21.06.2017 korraldusega nr 382 algatati Haapsalus Vee tn 10 krundi detailplaneering, kinnitati lähteseisukohad ja jäeti algatamata keskkonnamõju strateegiline hindamine. Planeeritav ala suurusega 7209 m2 asub Haapsalu vanalinna muinsuskaitsealal Krahviaias.  Detailplaneeringu koostamise eesmärk on muuta osaliselt (muudetakse lubatud hoonete arvu) ärikrundil kehtivat ehitusõigust, et püstitada olemasoleva tennisekeskuse hoone asemele uus klubihoone ja teenindushoone, varjualune, […]

SA Haapsalu ja Läänemaa Muuseumid XXIV ajalookonverents

SA Haapsalu ja Läänemaa Muuseumid XXIV ajalookonverents laupäeval, 1. juulil Haapsalu kultuurikeskuse rõdusaalis (Posti 3, Haapsalu). Konverentsi kava: kl 9–10 registreerimine, tervituskohv kl 10 avasõnad kl 10–10.30 Priit Rohtmets (Tartu ülikool / EELK usuteaduse instituut). Reformatsiooni ideed ja sõlmküsimused kl 10.30–11 Madis Maasing (Tartu ülikool). Kellel oli 1524. aasta järel võimalik saada Saare-Lääne toomhärraks? kl […]

Haapsalu lasteraamatukogu õpituba

Haapsalu lasteraamatukogu ootab lapsi alates 10. eluaastast osalema õpitoas, mille raames kantakse Haapsalu tänavatele 22 tuntud tsitaati lastekirjandusest. Alustame reedel, 30. juunil kell 11 lasteraamatukogu (Wiedemanni 11) eest.  Täpsem info ja registreerimine lasteraamatukogu telefonil 473 5535. Haapsalu lasteraamatukogu

Haapsalu lasteraamatukogu õpituba

Haapsalu lasteraamatukogu ootab lapsi alates 10. eluaastast osalema õpitoas, mille raames kantakse Haapsalu tänavatele 22 tuntud tsitaati lastekirjandusest. Alustame reedel, 30. juunil kell 11 lasteraamatukogu (Wiedemanni 11) eest.  Täpsem info ja registreerimine lasteraamatukogu telefonil 473 5535. Haapsalu lasteraamatukogu

Haapsalu linnavolikogu istung

Haapsalu linnavolikogu 7. koosseisu 44. istung on reedel, 30. juunil kell 14 volikogu saalis Posti 34. Päevakord: 1. Haapsalu linna 2017. aasta teine lisaeelarve, esimene lugemine. 2. Loa andmine vara võõrandamiseks Jalaka tn 1a–2, Räägu tn 4–4, Suur-Lossi tn 9–5. 3. Lastekaitseseadusega kohaliku omavalitsuse üksuse pädevusse antud küsimuste lahendamise volitamine linnavalitsusele. 4. Üldplaneeringut muutva detailplaneeringu […]

Detailplaneeringu kehtestamine

Haapsalu linnavalitsus teatab, et 21.06.2017. a korraldusega nr 383 kehtestati Karja tn 21 krundi detailplaneering Haapsalu linnas.  Planeeringuga kavandati 1615 m² suuruse krundi jagamine kaheks krundiks. Planeeritud äri- ja elamumaa sihtotstarbega  krundil asuvad kahekorruseline ärihoone, mis on planeeritud osaliselt korteriteks ümber ehitada, ja abihoone. Planeeritud elamukrunt on hoonestamata ja krundile on määratud ehitusõigus ning hoonestustingimused […]

Noortelaager „Noored ja meri”

Ridala vallavalitsus ja Haapsalu noorte huvikeskus korraldavad laste- ja noortelaagrit Ridala vallas Pusku turismitalus. Peetakse kaks 6päevast laagrivahetust noortele vanuses 9–14 eluaastat. Laagri kohtade arv on piiratud. Kohti on ühes vahetuses 15.  Projekti eesmärk on korraldada noortele suvelaager, mis suurendab noorte teadlikkust mere- ja keskkonnahoiust ning rannakalandusest. I vahetus 9.–14. juulini II vahetus 6.–11. augustini […]

Detailplaneeringu koostamise algatamine

Noarootsi vallavalitsus on 21.06.2017 korraldusega nr 137 algatanud detailplaneeringu koostamise Dirhami külas / Derhamnis asuvail Kalda (katastritunnus 52001:001:2860), Kaldaliiva (katastritunnusega 52001:001:0797), Töökoja (katastritunnusega 52001:001:4100), Tankla (katastritunnusega 52001:001:0139) ja osaliselt Dirhami sadama (katastritunnusega 52001:001:4070) kinnistul.  Detailplaneeringu ülesanne on määrata maaüksuste uued piirid; määrata tekkivatele maaüksustele kasutusotstarbed ja nendest tulenevad maa sihtotstarbed; määrata Dirhami sadama maaüksusele kuni […]

Suvised soojakatkestused

Katlamaja ja soojustorustiku remondi tõttu ei väljastata soojusenergiat: • 26. juulil kl 8–19 kõigile tarbijaile, • 27. juunist kl 6 kuni 12. juulini kl 19 Haava 4, Haava 10, Haava põik 2, Haava põik 4/18, Jalaka 1a, Jalaka 3, Jalaka 5, Lihula mnt 1, Lihula mnt 3, Metsa 44, Metsa 54, Metsa 56, Metsa 65, […]

Viimased uudised

css.php

© 2017 Lääne Elu. All Rights Reserved.